hartog polak

Valkenburgerstraat 14 – H Polak
Wie was H. Polak, geboren op 29 juli 1866?
Hartog Polak was behanger en stoffeerder en hij trouwde in 1888 met Vrouwtje Zwaaf.
Hij werkte in dit pand op de Valkenburgerstraat, samen met zijn zoon (vermoedelijk Jacob; Amsterdam 19 maart 1905 – Auschwitz 28-02-1943).
Het pand had vooral de bestemming van werk- en opslagplaats, wat de reden is van de deuren op de 1e en 2e verdieping. Hartog had een dochter, Elisabeth Polak, die op 14 september 1897 geboren werd. Elizabeth trouwde met Hartog Platvoet (Amsterdam, 23 nov 1896) en zij werden in Sobibor vermoord op 2 april 1943.
Dochter Elizabeth en Hartog hadden 5 kinderen, waarvan er 4 de oorlog niet overleefden.

valkenburg1esteenhpolakHartog Polak liet dit pand bouwen nadat het vorige pand op deze plek in 1928 was ingestort. Hij werd 76 jaar en werd vermoord in Auschwitz op 26 januari 1943. Tot 1943 woonde hij op de Plantage Parklaan 6 boven, het rusthuis “Van Zweden”.
De laatste informatie over dit pand en het ernaast gelegen pand op Valkenburgerstraat 16 is dat ze worden afgebroken en dat daar een nieuw appartementencomplex gebouwd gaat worden. Het pand is in een zeer slechte staat, maar de eerste steen moet ter herinnering gered worden. En daar wordt al een aantal jaren aan gewerkt:

valkenburgerstr1427 juni 2008:
Er is contact opgenomen met NwA Architecten over de 1e steen. Daar was men niet afkerig van het idee om deze steen te verwijderen en een nieuwe bestemming te geven. Het Joods Historisch Museum is op de hoogte gesteld, doch had geen interesse.
Verder is er contact met familie van Hartog Polak, en samen met hen wordt een bestemming gezocht vo
or de 1e steen.
Een deel van de informatie hierboven is afkomstig van de familie van Hartog Polak.

Update 28 augustus 2008
De kleindochter van de kleindochter van Hartog Polak en joodsamsterdam.nl gaan contact leggen met de architect, om te kijken wat er mogelijk is met de steen.

Update november 2008
Er is overleg geweest met de architect en aannemer en de locatie van de herplaatsing van de steen is bepaald. De sloop is nog niet begonnen.

Update voorjaar 2009
Ondanks de recessie staat er een groot bord op het pand waarop de bouw wordt aangekondigd en de verkoop van de te bouwen appartementen is gestart.

Update 15 dec 2013
Het grote bord is verwijderd en er zijn nog geen aanstalten om dit pand te slopen.

 

2015
2015

Update 31 maart 2015
Nu de crisis grotendeels voorbij is zijn de plannen voor het appartementencomplex uit de kast gehaald. De steen is inmiddels vakkundig verwijderd uit het pand, om gerestaureerd te worden en later herplaatst te worden. Het pand Valkenburgerstraat 14 wordt binnenkort afgebroken.

bron:
Stadsarchief Amsterdam,
informatie achterachterkleindochter Hartog Pola
k

illustratie:
rechtsboven nico swaager, 30er jaren.
andere foto’s © joodsamsterdam.nl

Laatst bijgewerkt:

18 oktober 2015