spuistraat

De Spuistraat is de straat tussen het Hekelveld en het Spui. De Spuistraat was oorspronkelijk een gracht, de Nieuwezijds Achterburgwal. Deze werd in 1867 gedempt en werd de naam gewijzigd.
De Nieuwezijds Achterburgwal maakte deel uit van de middeleeuwse stad en was ooit de westelijke grens van de stad. Er waren voornamelijk pakhuizen en stallen gevestigd.
Rond 1875 werden enkele huizen afgebroken om de Stilsteeg te verbreden tot de Paleisstraat. Rond 1895 werden voor de aanleg van de Raadhuisstraat de Huiszittensteeg en de Korte Huiszittensteeg verbreed.

Spuistraat 7 – Barend Groen
Op nummer 7 was in 1968 firma Barend Groen gevestigd. Meer informatie over dit bedrijf wordt nog gezocht.
 
Spuistraat 36 – Dr Schnur

Dr Schnur woonde hier in 1938. Hij was secretaris van de “Nieuwe Zionistische Organisatie”.

Spuistraat 36-38 – Auerhaan
Firma Lehman Auerhaan was op dit adres gevestigd rond 1970. In 1926 verkocht deze zaak ook schaatsen.

Spuistraat 46 – Scheffer & Co
Het bedrijf Scheffer & Co was een boekhandel en op dit adres gevestigd in 1902.

Spuistraat 107a – Helt
Firma F H Helt was in 1919 op dit adres gevestigd en verkocht boekbinderslinnen.

Spuistraat 110 – LAX
In 1940 was op dit adres het bedrijf LAX gevestigd, van Alois Lax en Hans Brauer.

bruckmannutrechtsestrSpuistraat 119-121-123 – Brückmann
In 1894 was hier het bedrijf van H Brückmann gevestigd. Meer informatie over dit bedrijf via de pagina over de Utrechtsestraat.

Spuistraat 134 – Seminarium
Onder de naam Historisch Seminarium werden in het P C Hoofthuis van de UvA colleges geschiedenis en cultuur van het moderne Jodendom gegeven door Prof Dr R G Fuks-Mansfeld in 1990.

Spuistraat 138-144 – Bankvereeniging
De Twentsche Bankvereeniging van B W Blijdenstein & Co had hier haar hoofkantoor.

Spuistraat 186 – Scheijvaerts
A Scheijvaerts opende op 1 september 1894 zijn zaal in dames- en herenondergoed, alsmede kinderjurken, op dit adres en door zijn advertentie in het NIW richtte hij zich ook op de Joodse clientéle.

Spuistraat 193 – detective
Particuliere detective “Heuldetec”, beëdigd door de rechtbank in Haarlem, was op dit adres gevestigd in 1938.

Spuistraat 198-212 – Bunge Huis
In 1945 kon men, als inwoner van de provincie Noord-Holland, in het Bunge-Huis de oorlogsschade aangeven. Wel via een formulier dat voor 28 augustus 1945 ingediend diende te zijn.

Spuistraat 199 – Rosenberg
M L Rosenberg woonde op dit adres in 1922. Hij was de penningmeester van het comité “Redt de Pogromweezen in de Ukraïne”.

Spuistraat 224 – Knap
Mozes Knap was hier gevestigd in 1974 en hij verkocht brandkasten en kantoormeubelen. Er was ook een vestiging op het Singel 279 (waarschijnlijk de achteringang van de zaak) en in Rotterdam op de Schiedamsevest 91- 97.

Spuistraat 231 – Perl
Herbert Perl was een textielondernemer en was op dit adres gevestigd in 1942.

Spuistraat 239 – comite
In 1933, toen de politieke situatie in Duitsland verslechterde, werd het Nederlandsch Hoogleerarencomité ten behoeve van de Joodsche studeerenden en afgestudeerden uit Duitschland. Het secretariaat was op dit adres gevesitgd.

Spuistraat 272 – Pop

De firma Pop was boekhandelaar en op dit adres gevestigd in 1941. Simon Pop (24 dec 1887 – Sobibor, 28 mei 1943) was gehuwd met Saartje de Vries (Weesp, 28 juni 1890 – Sobibor, 28 mei 1943) en zij hadden twee kinderen; Leendert (Amsterdam, 23 juni 1915 – onbekend, 31 maart 1944) en Philip Simon (Amsterdam, 22 maart 1924 – Auschwitz, 30 sep 1942).

Spuistraat 299 – Strengman
Op dit adres was rond 1929 Stengmans Zakenbeurs gevestigd. Deze makelaar-taxateur bemiddelde bij de in- en verkoop van bedrijven.

gerzonsingelSpuistraat 288-292
Hoofdkantoor Gerzon
De uitgebreide geschiedenis van dit hoofdkantoor (foto boven), tegenwoordig een hotel, staat hier.

Spuistraat 314 – Krouwer
M Krouwer adverteerde in 1906 vanaf dit adres. Ze was kookster en leverde diners vanaf 90 cent. Gember- en boterboles waren te koop vanaf 15 cent.

Spuistraat 330 – Express-Klause

In de Tweede Wereldoorlog was hier café-restaurant “Express-Klause” gevestigd, het verkeerslokaal der Duitse Weermacht.

 
bron:
De Misthoorn, onafhankelijk en onpolitiek orgaan tot wering van den joodschen invloed, 29 aug 1942, Express-Klause, nummer 330
ibidem, 25 okt 1941, Pop, nummer 272
Het Joodsche Weekblad, 23 jan 1942, Perl, nummer 231
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 28 sep 1894, Brückmann, nummer 119-123
ibidem, 7 sep 1894, Scheijvaerts, nummer 186
ibidem, 7 maart 1902, Scheffer, nummer 46
ibidem, 25 mei 1906, Krouwer, nummer 314
ibidem, 30 juli 1909, Bankvereeniging, nummer 138-144
ibidem, 4 april 1919, Helt, nummer 107a
ibidem, 16 juni 1922, Rosenberg, nummer 199
ibidem, 20 sep 1929, Strengman, nummer 299
ibidem, 21 juli 1939, comité, nummer 239
ibidem, 16 sep 1938, Schnur, nummer 36
ibidem, 9 dec 1938, detective, nummer 193
ibidem, 24 aug 1945, Bunge-Huis, nummer 198-212
ibidem, 31 mei 1968, Barend Groen, nummer 7
ibidem, 13 juli 1973, Auerhaan, nummer 36-38
ibidem, 6 dec 1974, Knap, nummer 224
ibidem, 7 sep 1990, seminarium, nummer 134
De Telegraaf, 1 dec 1926, Auerhaan, nummer 36
www.joodsmonument.nl, lemma Pop (geraadpleegd 6 jan 2015)
 
Laatst bijgewerkt:

16 april 2017