2e Oosterparkstraat

2e Oosterparkstraat 245 – familie Max Karel Cohen en Henny Cohen-Van der Linden
Over Max en Henny is een boek geschreven, ‘Leef Gelukkig!’ dat in 2015 werd gepubliceerd.

2e Oosterparkstraat 245, familie De Zwarte – Walvisch
Op dit adres woonde Klaartje de Zwarte – Walvisch. Ze schreef een aangrijpend dagboek.