begraafplaats Overveen

begroverveenDe Joodse begraafplaats in Overveen stamt uit 1797. Toen werd de begraafplaats door de Neie Kille Adat Jesoeroen uit Amsterdam, een afsplitsing binnen de Asjkenazische gemeente, gesticht aan de Tetterodeweg. Op 26 maart 1797 hadden de ‘verlichters’ van de Neie Kille gebroken met de oude Joodse gemeente en de dag erna werden de eerste juridische voorbereidingen voor deze begraafplaats getroffen. Op 6 april 1797 werd de begraafplaats aangekocht.
De eerste ter aarde bestelling vond plaats rond 15 oktober 1797. Op die dag overleed Grietje, dochter van J. Zacharias Jacobs en Judith Salomon Cohen.
Er werd hier voor deze Joodse gemeente begraven van 1797 tot 1808, totdat de Neie Kille door bemoeienis en druk van Jonas Daniël Meijer en Koning Lodewijk Napoleon weer verenigd werd onder het Opperconsistorie.

Ongeveer honderd Joodse Amsterdammers vonden hier in deze periode hun laatste rustplaats en na de hereniging mochten de nabestaanden van de mensen die er al begraven waren hier ook begraven worden. Zo’n honderdtwintig mensen werden er na 1808 begraven.

Begraafplaats Overveen, 1 september 2020. © joodsamsterdam.nl

Onder de mensen die hier begraven liggen zijn leden van beroemde Joodse families, zoals de juristenfamilie Asser, bankier A. C. Wertheim en Mr. Dr. Lodewijk Visser maar ook rabbijn Graanboom (Zweden, 1738 – Amsterdam, 10 maart 1807), die er op 12 maart 1807 werd begraven. Zijn graf werd in juli 2020 gerestaureerd.
Om de begraafplaats staat een hoge muur, deze is aangelegd nadat er in 1805 vernielingen op de begraafplaats waren aangebracht. De begraafplaats heeft niet veel nabestaanden meer die de graven onderhouden. De staat van onderhoud was slecht, maar dit is veranderd. De begraafplaats wordt wat het groen betreft tegenwoordig onderhouden door de gemeente Bloemendaal, andere zaken door de daarvoor in het leven geroepen stichting. Er zijn een aantal bomen gekapt en zijn grafstenen schoongemaakt en de letters opnieuw overgeschilderd. De muur rond de begraafplaats is een aantal jaren geleden gerestaureerd. Het metaheerhuisje is eveneens gerestaureerd en de Stichting tot Behoud van de Begraafplaats Overveen bekommert zich al twintig jaar voor het behoud van deze begraafplaats.
De begraafplaats in Overveen heeft een website.

 

bron:
Jaap Meijer / Jet Slagter, Versteend Verleden, de Joodse begraafplaats te Overveen (Haarlem 1983)
Email Renee Citroen, bestuurslid Stichting tot Behoud van de Begraafplaats Overveen d.d. 21 september 2021

illustratie:
Begraafplaats Overveen, 1 september 2020. © joodsamsterdam.nl

gepubliceerd:
5 mei 2016

laatst bijgewerkt:
21 september 2021