Achtergrond

In het voorjaar van 2007 organiseerde een basisschool in Amsterdam een drie weken durend project rond cultureel erfgoed. Eén van de leerkrachten ging de Joodse aspecten van de buurt rond de school uitwerken. Het doel daarbij was de kinderen in contact te brengen met de geschiedenis van de buurt en de Joodse sporen en cultuur.

De buurt rond het Frederiksplein, waar de school staat, wordt niet gezien als een Joodse buurt. Tijdens het onderzoek en de contacten die daaruit voortvloeiden bleek echter dat er veel sporen zijn. De informatie was waardevol en het zou een gemiste kans zijn om deze informatie alleen voor dit project te gebruiken. Aan het eind van het project ontstond daarom de wens om de website professioneler te maken. De oorspronkelijke site won voor de school een vergoeding binnen het Grassroots-ict onderwijsproject. Verder kunt u op de hoogte blijven door u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de homepage. Aan de rechterzijde is een invulvak wat u hiervoor kunt gebruiken.

Deze site gaat verder dan de oude site. Informatie uit andere delen van de stad en informatie die binnen het Joodse leven en cultuur belangrijk is, is samengebracht. De speurtocht van de eerste site is omgevormd tot een wandeltocht en het is de bedoeling wandeltochten uit te zetten door andere delen van de stad. Deze commerciële activiteit is ondergebracht bij bmwd.nl.

De website wordt steeds verder uitgebreid. Wekelijks komen er nieuwe verhalen bij.
Wanneer u informatie heeft, of wanneer u onjuistheden vindt of aanvullingen heeft, dan horen we dit graag. U kunt hier mailen.

Sinds 2009 is er ook de zustersite over Joodserfgoedrotterdam.

Sinds 2022 worden de belangen voor deze website behartigd door Stichting Heimisj.