contact

Extra informatie, alsmede correcties, is altijd welkom via de mail.

Ik mis gegevens…..
Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een Stolperstein in uw straat heeft liggen met de gegevens over een persoon die niet op deze site staat. Hoe zit dit?

De websites joodsamsterdam en joodserfgoedrotterdam gaan over de Joodse geschiedenis van de respectievelijke steden. Die geschiedenis begon rond 1600. Het is geenszins de bedoeling om alle vermoorde inwoners van deze steden op deze sites te noemen.
Het is echter wel heel belangrijk om de namen te noemen. Voor een inventarisatie van de slachtoffers van de Sjoah is de website www.joodsmonument.nl in het leven geroepen, financieel in stand gehouden en personeel ondersteund door het Joods Cultureel Kwartier. Daar worden alle 104.000 Nederlandse slachtoffers van de Sjoah op vermeld, een team van medewerkers is dagelijks bezig om alle gegevens up-to-date te houden.

Joodsamsterdam vermeldt personen alleen indien er een verhaal te vertellen is, of als er een verhaal in de maak is. Het vermelden van alle slachtoffers zou niet meer dan een kopie opleveren van joodsmonument.nl.
Indien meer bekend is over personen en er een verhaal is te maken over hun leven worden ze graag op de website geplaatst.

Kunt u even uitzoeken….
Mijn beroep is historicus. Dat is geen hobby, maar een professie.  De websites joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl worden financieel niet ondersteund; het historisch onderzoek voor deze sites wordt gratis verricht. Als historicus moet je nieuwsgierig zijn en de neiging om alles te onderzoeken is me niet vreemd. Maar van de wind kan niemand leven. Heeft u een onderzoek in de lijn van deze site? Neem contact op, ik beoordeel uw vraag en dan maak ik een voorstel.

Joodsche Raad of Joodse Raad
Sinds 2020 wordt op deze site voor de spelling van Joodsche Raad de oude spelling aangehouden wanneer daarmee de organisatie bedoeld wordt die als onderdeel van het vervolgingssysteem op initiatief van de bezetter in februari 1941 werd ingesteld en werd opgeheven in september 1943. Deze organisatie stond onder controle van de bezetter.