bar/bat mitswah

teffelienIn een Joods leven is de Bar Mitswah (jongen) en Bat Mitswah (meisje) een belangrijke gebeurtenis. Het is een overgangsrite. Het markeert de grens tussen kind en volwassen. Na de Bar/Bat Mitswah ben je verantwoordelijk voor je eigen daden.
Een deel van de viering wordt in de Synagoge gedaan. Op de eerste sabbat na de dertiende verjaardag (jongen) of de twaalfde verjaardag (meisje) leest men een deel uit de Thora voor terwijl de rabbijn en de vader achter het kind staan. Een ander deel van de viering is thuis, meestal met een groot feest.

Na de plechtigheid wordt de Bar Mitswah jongen volledig verantwoordelijk geacht voor zijn eigen daden. Dat betekent, dat hij de bijbel moet bestuderen en zelf moet nadenken over de betekenis van G’ds geboden, G’ds richtlijnen voor zijn daden. Zijn ouders kan hij niet meer verantwoordelijk stellen voor de gevolgen van zijn daden. Vanaf dit moment moet iedereen hem serieus nemen en met hem in gesprek gaan over de verantwoording die je voor je daden geeft.