Alkmaar

Alkmaar was in 1604 de eerste Hollandse stad waar Joden zich zonder problemen konden vestigen. Nabij Alkmaar, in Groet, was de eerste Joodse begraafplaats in Holland. In de loop van de zeventiende eeuw groeide de Joodse gemeenschap, voor hun godsdienstviering was men nog afhankelijk van huiskamersjoels. In 1792 werd de eerste synagoge aan de Laat gewijd. In 1804 werd de huidige sjoel aangekocht die na een verbouwing in 1844 het huidige uiterlijk kreeg. In 1901 werd een bericht in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland geplaatst, waar werd gemeld dat Alkmaar toen 220 Joodse inwoners had, waarvan er 11 behoeftig waren, in 1905 was dit aantal opgelopen tot 249, in 1928 teruggelopen tot 138.
Na de Tweede Wereldoorlog had de synagoge tot december 2011 andere bestemmingen.
111219 Alkmaar synagoge voorgevel

In december 2011 kon de Stichting Alkmaarse synagoge de synagoge feestelijk heropenen. Op zondag 18 december 2011 was er open huis, een fotoverslag is hier geplaatst. Klik de foto’s onder aan voor de vergroting. Nevenstaande foto een foto van de voorgevel, met dank aan I. Salomons.
In 1933 bestond de Alkmaarse synagoge 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan verscheen een uitgebreid verslag in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland.

Algemeen Israëlietisch Verbond
Op 28 augustus 1887 werd er een afdeling in Alkmaar opgericht van het Algemeen Israëlietisch Verbond. De president van het district Alkmaar was de heer A. Prins. In 1889 meldde het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland al dat de afdeling kwijnende was.

Lekoewod Oelisefeeres
Deze organisatie bestond rond 1917 in Alkmaar en de presidente was mevrouw S. L. van Thijn. In 1926 was E. van Thijn – Van Gelderen de presidente. Waarschijnlijk was dit Dina van Thijn – Van Gelderen (Arnhem, – Auschwitz, ), echtgenote van Eduard van Thijn (Zaandam, – Auschwitz,

Schoolbestuur
In het schoolbestuur van de Nederlands Israëlietische Gemeente te Alkmaar werden in 1875 benoemd de heren J. D. Hamburger (voorzitter), I. M. Manheim (penningmeester), N. A. Cohen (secretaris). In 1877 werd Hartog Manheim secretaris.

Joodse begraafplaats in 1923
In 1923 verkeerde de begraafplaats in een vervallen staat en werd toen opgeknapt en voorzien van een omheining.

Doctor in de Rechtswetenschappen Abraham Prins
Abraham Prins behaalde in 1892 zijn doctorsgraad aan de Universiteit van Amsterdam.

Godsdienstonderwijzer S. Deen
In 1895 werd S. Deen uit Alkmaar benoemd tot godsdienstonderwijzer van de laagste rang.

Joodsch Militair Tehuis
In maart 1940 werd in Alkmaar een Joods Militair Tehuis geopend.

Rijksopvoedingsgesticht, Strafgevangenis en Huis van Bewaring
A. de Wolff werd in mei 1921 benoemd tot godsdienstleraar aan deze instelling.

Benjamin Kuyper

Boterstraat 1a – Benjamin Kuijper
In maart 1932 werd gevierd dat Benjamin Kuijper (Grave, 12 november 1874 – Alkmaar, 28 augustus 1949) 25 jaar voorzitter was van de Israëlitische Schoolcommissie in Alkmaar.
Benjamin was middenstander in Alkmaar, bestuurslid van de Kamer van Koophandel van 1922-1949. In 1920 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de Voogdijraad Alkmaar. Benjamin was gehuwd met Femmetje Englander (Amsterdam, 19 december 1863 – Alkmaar, 13 juni 1935).

Breedstraat 43 – Lokaal Peperkamp
In het lokaal van de heer Peperkamp op de Breedstraat werd op 13 november 1892 het huwelijk tussen Aaltje van Kreveld (Hoorn, – Auschwitz, ) en Marcus van der Kop (Alkmaar, – Alkmaar, ) ingezegend.

Fabrieksweg 16 – N. V. v/h Hoogenstraaten & Co
Deze fabriek was in 1936 in Alkmaar gevestigd en leverde verduurzaamde levensmiddelen. Alle busgroente (blikgroente) stond Onder Rabbinaal Toezicht. Het bedrijf was tot 1969 op dit adres nabij het station gevestigd.

Gedempte Nieuwesloot B 456 – leraar Philip Levie Frenkel
In de nacht van 17 op 18 januari 1887 overleed Philip Levie Frenkel (Amsterdam, 28 november 1817), 45 jaar lang onderwijzer aan de Israëlietische school te Alkmaar. Vóór Alkmaar werkte Philip bij het Nederlands-Israëlietische Jongensweeshuis te Amsterdam, en op 14 oktober 1884 herdacht hij de dag dat hij 50 jaar onderwijzer was.
Philip was gehuwd met Sara Salomo en zij hadden zeker een dochter, Rosalie (Alkmaar, ca. 1847). In de tijd dat Philip gekeurd moest worden voor militaire dienst woonde hij op het Bussenschuthofje in Amsterdam, een zeer armoedige slop bij de Rapenburgerstraat.

Groot Nieuwland 2 – J. Jacobson
Rond 1892 was hier J. Jacobson, lompensorteerder gevestigd.

Hofstraat 11 – Leraar Abraham de Wolff
Godsdienstleraar Abraham de Wolff vierde in 1938 zijn 25-jarig jubileum. Het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland deed verslag.

Hofstraat 13 – Joodsche Raad voor Amsterdam, bureau Alkmaar
In de consitoriekamer hield Bureau Alkmaar van de Joodsche Raad in 1941 spreekuren op zondag van half twaalf tot half een en op dinsdag en donderdag van drie tot half vier.

Kaasmarkt – gezin Fortuin
Jacob Fortuin en Duifje Fortuin-Blok woonden hier rond 1884. Hun zoon Bernard Jacob (Alkmaar, – Sobibor, werd op 8 november 1884 Bar Mitswah (kerkelijk meerderjarig). Jacob Fortuin had een zaak in ‘gemaakte klederen’, dorskleden, koetouwen en zakken. Ten tijde van de oorlog woonde Bernard op de Weesperzijde 35hs te Amsterdam.

Kanaalkade 38a – Louis Prins
Op 24 augustus 1895 werd Louis Prins (Alkmaar, – Sobibor, ) Bar Mitswah. Hij was de zoon van de agent voor de Staatsloterij, voorzitter van de Joodse gemeente en voorzitter van de Kamer van Koophandel in Alkmaar Aron Prins (Alkmaar, – Alkmaar, ) en Roosje de Jonge (Amsterdam, – Alkmaar, ). Louis was de jongste zoon. In het gezin van Aron en Roosje waren er naast Louis de volgende kinderen: Abraham (Alkmaar, – Auschwitz, ), Rosalie (Alkmaar, – Auschwitz, ), Jacob (Alkmaar, – Amsterdam, ), Alida (Alkmaar, – Amsterdam, ), Isaak (Alkmaar, – Sobibor, ), Willem (Alkmaar, ), Jeannette (Alkmaar, – Auschwitz, ) en Anna (Alkmaar, – Sobibor, ). Het huis op de Kanaalkade was de woning van Louis, het is niet bekend waar het gezin van Aron en Roosje woonde tijdens de Bar Mitswa van hun zoon.

Bij het overlijden van Aron Prins verscheen een kort bericht in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland: ‘Woensdag j.l. is te Alkmaar overleden, in den gezegenden ouderdom van 90 jaar, de heer A. Prins Azn., collecteur der Staatsloterij, Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De overledene was een respectabel man, geëerd zoowel onder de andersdenkenden als onder zijne geloofsgenooten, om zijn rechtschapenheid en voorbeeldigen levenswandel. In de Alkmaarsche Gemeente heeft hij de belangen dier Gemeente en van hare verschillende instellingen trouw, onvermoeid en met groote toewijding gediend. Morgen (Vrijdag) wordt het stoffelijk overschot van den man, die gewerkt heeft zoolang het dag was, te Muiderberg ter aarde besteld.’
Na de uitvaart verscheen een uitgebreider in memoriam, dat hier is te lezen.

Laat 105 – bakker Elte
Bakker S. Elte had een koosjere brood- en banketbakkerij had op de Laat 105. Rond 1911 had hij op dit adres ook een koosjere lunchroom en vanaf 1912 adverteerde hij met de toevoeging pension. Dit betrof Pension Montevideo in Bergen, hij baatte dit pension uit.

Laat 123 – poelier G. N. Meijroos
Op dit adres verkocht poelier Meijroos in 1939 zijn koosjere braad- en soepkippen.

Laat 194 – B. J. Leeuwenberg
In 1935 vestigde arts B. J. Leeuwenberg zich op dit adres.

Langestraat 17 – Firma W. Nederkoorn
Deze firma publiceerde rond 1907 De Joodsche Wachter. In 1908 werd hier uitgegeven Losse gedachten van een Burgerjood. Van 1879 – 1915 was deze boekhandel / boekbinderij en uitgever op het adres gevestigd.

Langestraat 70 – Hotel-Restaurant Proot
In 1936 adverteerde deze onderneming in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland.

Langestraat 86 – gezin Prins – Jacobson
In 1898 woonde op dit adres het gezin Prins – Jacobson. Dit waren advocaat en procureur Abraham Prins (Alkmaar, – Auschwitz, ) en zijn echtgenote Adelheid Rosette Jacobson (Amsterdam, 4 september 1877 – Amsterdam, 7 mei 1939).

Langestraat 91 – Stomerij en Ververij S. Krom
Op dit adres was rond 1930 de Stomerij en Ververij van S. Krom gevestigd. Krom had naast Alkmaar zaken in Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Zaandam.

Luttik Oudorp 68 – familie Drukker
Het verhaal over het poppenhuis van Marjan Drukker is hier te lezen.

Magdalenenstraat 17 – A. Englander
Rond 1928 woonde hier A. Englander die toen voor Alkmaar optrad voor een inzamelingsactie voor minder bedeelden tijdens Pesach in Eretz Israël.

Max Laine Pontstraat – L. Kannewasser
In het begin van de Tweede Wereldoorlog zocht het gezin Kannewasser een hulp in de huishouding.

Mosterdsteeg hoek Spanjaardstraat – Baan’s Cacaofabriek
Deze cacaofabriek bestond rond 1906 in Alkmaar en adverteerde regelmatig in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland. Baan produceerde Alcmaria Cacao.

Nassauplein 7 – P. A. de Lange
Verzekeraar P. A. de Lange was hier rond 1937 gevestigd en adverteerde in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland.

Parklaan 12 – leraar Jonas L. Kalkoene
Rond 1893 was Jonas L. Kalkoene (Amstedam, 8 mei 1845) godsdienstleraar in Alkmaar. Hij was al godsdienstleraar op 23 juli 1861, en bij een bericht hierover in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van juli 1901 werd dit in herinnering gebracht, samen met het feit dat hij de laatste 23 jaar, dus sinds 1878 in de Alkmaarse kille (godsdienstige gemeente). Daarvoor was hij godsdienstleraar in Zaltbommel. Uiteindelijk zou hij de zestig jaar als leraar volmaken. Rond 1900 woonde Kalkoene op de Parklaan 12.

Payglop A 15 – I. M. Manheim
Rond 1881 kon men hier koosjer eten.

Schapensteeg 14b – Manufacturenzaak Engelander
A. Engelander had rond 1889 een manufacturenzaak in Alkmaar.

Scharloo 9 – gebroeders Hoed
De begrafenisonderneming van de Gebroeders Hoed was hier rond 1933 gevestigd. In 1937 adverteerde Hoed ook met het bericht dat men een stalhouderij had.

Stationsweg 60 – Paviljoen Kinheim
Dit café-restaurant was hier rond 1934 gevestigd en adverteerde in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland. Het werd aanbevolen door P. J. L. Joosten.

Varnebroek 15-17 – Cacao Ringers
Hier was de eerste Alkmaarse vestiging van het Alkmaars-Rotterdamse bedrijf Ringers gevestigd, later ging het bedrijf naar de Noorderkade 27. Ringers fabriceerde chocolade, waaronder ook koosjere chocolade. Meer over Ringers via deze link.

Op 11 februari 1927 schreef men in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland: ‘Zooals elk jaar, zal ook thans de firma Ringers, Chocoladefabrieken, Baan te Rotterdam en te Alkmaar, voor het Paaschfeest en voor ritueel gebruik geoorloofd, Cacao, Chocolade, Bonbons, Couverture, Hopjes, Pepermuntfondant en Balletjes in den handel brengen. De superieure qualiteiten waardoor der firma Ringers’ Fabrieken hun debiet zoo enorm zien toenemen heeft haar ook in de Joodsche huizen de plaats gezien toebedeeld die ze verdient. Haar pogen, onzen ritus, in het verkrijgbaar stellen van Paaschartikelen, te bevorderen kunnen we slechts met sympathie begroeten’.

Verdronkenoord 23 – gezin Van Creveld
In het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 22 september 1893 stond de annonce dat Aaltje van der Kop – Van Creveld (Hoorn, – Auschwitz, ) op 18 september was bevallen van een welgeschapen zoon. De zoon in kwestie was de latere handelaar in lompen Salomon (Alkmaar, – Auschwitz, ). Aaltje was gehuwd met koopman Markus van Creveld (Alkmaar, 5 april 1865 – Alkmaar, 19 april 1930). Na Salomon kregen Aaltje en Markus nog vijf kinderen; Dina (Alkmaar, – Auschwitz, ), Esther (Alkmaar, 30 oktober 1896 – Amsterdam, 26 april 1978), Hartog (Alkmaar, – Sobibor, ), Judith (Alkmaar, – Auschwitz, ) en Meijer (Alkmaar, 7 oktober 1901 – Antwerpen, 23 mei 1925). Het adres op het Verdronkenoord is het laatste adres van Aaltje, het is niet bekend of zij ook in 1893 hier al woonde. 

Verdronkenoord 79 – E. S. Hamburger
Ezechiel Samuel Hamburger (Alkmaar, 18 januari 1887 – Alkmaar, 18 juli 1951) woonde hier rond 1929 en was in 1929 het Alkmaarse contactadres voor een inzamelingsactie voor minder bedeelden in Eretz Israël tijdens Pesach. In 1935 was hij voorzitter van de Joodse gemeente in Alkmaar.

Westerweg 250 – Joodse begraafplaats
Op deze locatie is de Joodse begraafplaats van Alkmaar te vinden.

 

bron:
“Advertentie Meijroos”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1939/03/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000577001:mpeg21:p00004
“Ingezonden Stukken, Philip Levie Frenkel.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1887/02/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558042:mpeg21:p00005
“Binnenland, Algemeen Israelietisch Verbond.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1887/09/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558020:mpeg21:p00002
“Algemeen Israël. Verbond,”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/07/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559066:mpeg21:p00001
“Advertentie Engelander”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/07/12 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559067:mpeg21:p00003
“Advertentie”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1889/11/01 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000559082:mpeg21:p00003
“Advertentie Jacobson”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1892/05/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000564005:mpeg21:p00003
“Binnenland Abraham Prins.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1892/07/08 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000564017:mpeg21:p00006
“Familiebericht Van Kreveld van der Kop”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1892/11/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000564044:mpeg21:p00006
www.joodsmonument.nl, lemma Aaltje van Kreveld van der Kop (geraadpleegd 7 maart 2020)
“Kalkoene.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1893/06/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566015:mpeg21:p00006
“Familiebericht Van Creveld – Van der Kop”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1893/09/22 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566043:mpeg21:p00006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Van Creveld (geraadpleegd 8 maart 2021)
www.maxvandam.info, lemmata gezin Van der Kop (geraadpleegd 8 maart 2021)
“Familiebericht Louis Prins”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1895/08/16 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562019:mpeg21:p00006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Prins (geraadpleegd 8 maart 2021)
www.maxvandam.info, lemmata gezin Prins (geraadpleegd 8 maart 2021)
“Advertentie Prins – Jacobson”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1898/04/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563001:mpeg21:p00006
www.maxvandam.info, lemmata gezin Prins – Jacobson (geraadpleegd 7 maart 2021).
“Binnenland Kalkoene.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1901/07/12 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568077:mpeg21:p00007
“Binnenland, aantal Joden in Alkmaar”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1901/10/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568091:mpeg21:p00005
“Binnenland, aantal Joden in Alkmaar.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1905/06/23 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000571066:mpeg21:p00002
“Advertentie Baan’s Cacaofabriek”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1906/12/07 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000576041:mpeg21:p00003
“Binnenland, firma Nederkorn.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1907/12/13 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000576100:mpeg21:p00005
“Advertentie Losse gedachten”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1908/04/15 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000574006:mpeg21:p00003
“Advertentie Elte”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1911/05/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570073:mpeg21:p00007
“Advertentie Elte”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1912/02/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570121:mpeg21:p00003
“Uit de Provinciën, lekouwod oelesifeeres.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1917/01/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569108:mpeg21:p00002
“BINNENLAND A. de Wolff”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1921/05/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000584013:mpeg21:p00007
“Advertentie Ringers”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1926/03/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000585052:mpeg21:p00013
“BINNENLAND Van Thijn – van Gelderen”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1926/03/19 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000585054:mpeg21:p00008
“MEDEDEELINGEN VAN DE ADMINISTRATIE, Ringers”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1927/02/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000585101:mpeg21:p00009
“LAATSTE BERICHTEN, Aron Prins”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1927/10/28 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000579034:mpeg21:p00012
“Advertentie Englander”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1928/03/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000579052:mpeg21:p00012
“Advertentie Hamburger”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1929/03/08 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578010:mpeg21:p00012
“Advertentie S Krom”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1929/12/20 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578051:mpeg21:p00002
“STAAT van bijdragen van de Gemeenten in de kosten van beheer van het Nederl. Israël. Kerkgenootschap over het jaar 1928.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1930/02/21 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578060:mpeg21:p00002
“DE HEER B. KUYPER TE ALKMAAR 25 JAAR VOORZ. VAN DE ISR. SCHOOLCOMMISSIE.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1932/03/25 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586056:mpeg21:p00003
“Advertentie gebroeders Hoed”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1933/06/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581014:mpeg21:p00008
“Advertentie Kinheim”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1934/03/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581053:mpeg21:p00001
“Comité van aanbeveling voor het plaatsen van een gedenkteeken voor wijlen Opperrabbijn Onderwijzer, E S Hamburger.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1935/01/31 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581101:mpeg21:p00007
“Advertentie Leeuwenberg”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1935/12/12 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582042:mpeg21:p00004
“Mededelingen van de Administratie, Hoogenstraaten.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1936/02/13 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582051:mpeg21:p00007
“Advertentie Proot”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1936/02/13 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582051:mpeg21:p00006
“Advertentie Hoed”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1937/10/14 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580033:mpeg21:p00007
“Advertentie P A De Lange”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1937/10/14 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580033:mpeg21:p00007
“ALKMAAR. Zilveren Ambtsjubileum van den heer A. de Wolff.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1938/02/10 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580050:mpeg21:p00006
locatie Nederkoorn via https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/personen-zoeken/personen-zoeken-2/deeds/0336d254-d9a7-4efa-b2bb-7704c68ce231 (geraadpleegd 11 maart 2021)
“Joodsch Militair Tehuis.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1939/09/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000577031:mpeg21:p00003
“Advertentie Kannewasser”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1941/10/17 00:00:00, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318177:mpeg21:p009
“Bureau Alkmaar van den Joodschen Raad”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1941/11/21 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318182:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, Philip Levie Frenkel, Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4053
Stadsarchief Amsterdam, Jonas Kalkoene, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 711
Regionaal Archief Almaar, Frenkel, Adresboek van Alkmaar | 1 januari 1876| pagina 19
Regionaal Archief Almaar, Kalkoene, Adresboek van Alkmaar | 1 januari 1900| pagina 78
“Benoemingen schoolbestuur.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1875/02/26 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 12-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872934:mpeg21:p001
“BENOEMINGEN Hartog Manheim.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1878/01/18 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 12-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871942:mpeg21:p001
“Binnenland Frenkel. Amsterdam, 16 October.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1884/10/17 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871514:mpeg21:p002
“Advertentie Bernard Fortuin”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1884/10/24 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 12-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871515:mpeg21:p003
www.joodsmonument.nl, lemma Bernard Fortuin (geraadpleegd 12 maart 2021)
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Van Thijn (geraadpleegd 12 maart 2021)
“Binnenland S. Deen.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1895/08/30 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 12-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858446:mpeg21:p002
Manheim, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 12, 1881, no 40, 21-10-1881. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005397040:00001

illustraties:
foto’s © joodsamsterdam.nl
“Familiebericht Van Creveld – Van der Kop”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1893/09/22 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566043:mpeg21:p00006
“Familiebericht Louis Prins”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1895/08/16 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562019:mpeg21:p00006
“Advertentie Elte”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1911/05/26 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570073:mpeg21:p00007
“DE HEER B. KUYPER TE ALKMAAR 25 JAAR VOORZ. VAN DE ISR. SCHOOLCOMMISSIE.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1932/03/25 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586056:mpeg21:p00003
“Advertentie P A De Lange”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1937/10/14 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580033:mpeg21:p00007
Manheim, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 12, 1881, no 40, 21-10-1881. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005397040:00001

gepubliceerd:
23 april 2016

laatst bijgewerkt:
18 november 2021

 

 

bron:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-07-1924. Geraadpleegd op Delpher op 23-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872491:mpeg21:a0045
Gids REOR 1941

illustraties:
© joodsamsterdam.nl

laatst bijgewerkt:
12 juni 2020