scholenindex op straatnaam

straat schoolnaam Joodsche school ?
Albert Cuypstraat 241 godsdienstschool ja, Hoogduitse gemeente
Amstel 21
Megadle Jethomiem
ja
Amsteldijk 66
Amsteldijkschool openbare school
Andreas Bonnstraat 7-9
godsdienstschool Melkman
ja
Balistraat 48 (110)
Javaschool
mogelijk tijdelijk een godsdienstklas, genoemd in 1924. Vereniging Kennis en Godsvrucht
Batavierdwarsstraat 8 bewaarschool Regina Voorzanger  
Barndesteeg 4 Trenshuis Ja, 14 januari 1929 – 2e Wereldoorlog
Bennebroekstraat 13 Saxen Weimarschool Geen Joodse school, in 1933 opgeheven.
Binnen Amstel 192 Bewaarschool Henriëtte Boom – van Gelder  
Blauwe Distelweg 94
Asterdorp Ja, door de bezetter, Joodsche School 15 verhuisde in de wintervakantie 1942
Borssenburgplein 13
Borssenburgschool Ja, door de bezetter, Joodsche School 12. Gevorderd zomer 1942 door de Wehrmacht
Christiaan de Wetstraat 21/23 Joodsche school voor U.L.O. ja, door de bezetter. Voor de oorlog school van de Vereniging Kennis en Godsvrucht
Christiaan de Wetstraat 21/23
Joodsche Kweekschool
ja, door de bezetter. Advertentie Het Joodsche Weekblad, 28 mei 1943.
Cliffordstraat 36 Kempenaerschool Ja, door de bezetter, Joodsche School 14
Daniël Willinkplein 11 1e Joodse lagere Montessorischool ja, door de bezetter, drie buitenklassen van school op de Tweede Boerhaavestraat 82.
Voorbereidende school School C.
De Lairessestraat 13 Joodse Montessori Kleuterklas tijdens de oorlog door Bertha Gompen.
Dufaystraat Dufayschool openbare school
Eerste Van Swindenstraat 135
School 48, Commelinschool
buitenklassen Joodsche School 6 en Joodse kleuterschool (School B) van september 1941 tot eind juni 1943.
Falckstraat Wilhelmina-Catharinaschool Ja, achterkant tijdens de oorlog door de bezetter. 78 Joodse leerlingen in schooljaar 1941 – 1942.
Floraweg 15
Campanulaschool Ja, door de bezetter, Joodsche School 15
Frederiksplein 37
Frederiksschool nee, ving niet-Joodse leerlingen van de Hendrik Westerschool op.
Frederiksplein 37 ASVO Geen Joodse school. De opvolger van de Wilhelmina-Catharinaschool. Gesticht in 1954.
Frederik Hendrikplantsoen 7 Henriëtte Catharinaschool geen Joodse school, opgeheven in 1933. Toen de Van Houweningenschool.
Guido Gezellestraat 12
Joods Montessori Lyceum ja, door de bezetter, per oktober 1941
Havikslaan
School over ’t IJ
ja, al voor 1923. School van Vereniging Kennis en Godsvrucht.
Hazenstraat 37 Wessel Gansfortschool geen Joodse school, in 1933 opgeheven
Hortusplantsoen J. C. Ammanschool school voor dove kinderen
Hortusplantsoen J. van Detschool ja, vanaf 1928
Jan van Eyckstraat 21 Daltonschool ja, door de bezetter, Joodsche School 13
Jekerstraat 84 Vondelschool ja, door de bezetter, Joodsche School 10
Jekerstraat 86
Michel de Klerkschool ja, door de bezetter, Joodsche School 11
Joubertstraat 15
Joodse voorbereidende school
Ja, door de bezetter, School B. Vier klassen, één buitenklas Eerste van Swindenstraat 135. Drie buitenklassen van school op de Plantage Muidergracht 26-28.
Keizerstraat 23 Trenshuis ja, was hier in 1939 zeker gevestigd
Kloveniersburgwal 15
Joodse Middelbare Kunstnijverheidsschool W. A. van Leer
ja, door de bezetter
Kraaipanstraat 58
Kraaipanschool (Louis Bothaschool) ja, door de bezetter, Joodsche School 9
Kraaipanstraat 60 Talmud Thoraschool B
ja, bestond al voor de oorlog
Laanweg 28
Joodsche Godsdienstschool vanaf 1931, door de bezetter Joodsche School 15. Verhuisde in de wintervakantie 1942 naar Asterdorp.
Laings Nekstraat 44
Oranje-Vrijstaatschool (na wissel 16 september 1941, voor die datum de President Steynschool, die per 16 september 1941 werd opgeheven).  
Lepelstraat 22
Joods Lyceum
ja, door de bezetter. Afdeling van de school op de Voormalige Stadstimmertuin 1.
Lepelkruisstraat 4
Joodse Mulo / Palacheschool ja, bestond al voor de oorlog.
Markengracht 3
Markengrachtschool openbare school voor gewoon lager onderwijs
Mauritskade 24
Th. Schwartzeschool en Jos. Israëlsschool
Joodse Hogere Burgerschool met 5-jarige cursus, door de bezetter
Messchaertstraat Vossius gymnasium gymnasium
Mr. Visserplein 3
Portugese Armenschool (eerste vestiging)
ja
Muiderstraat 6
godsdienstschool Abraham Melkman
ja
Nieuwe Achtergracht Herman Elteschool  ja
Nieuwe Batavierstraat Oude Schansschool  
Nieuwe Keizersgracht 54
Fröbelschool Kennis en Godsvrucht  ja
Nieuwe Keizersgracht Herman Elteschool  ja
Nieuwe Kerkstraat Portugees Israëlitische Godsdienstschool Ja, door de bezetter
Nieuwe Uilenburgerstraat 27
buitenklassen Joodse voorbereidende school Sparrenweg 11
ja, door de bezetter
Nieuwe Uilenburgerstraat 29
Sophie Rosenthal Bewaarschool
 
Nieuwe Uilenburgerstraat Claudius Civilisschool  
Nieuwe Uilenburgerstraat 96
J. D. Meyerschool (nu De Witte Olifant) ja, door de bezetter, Joodsche School 2, gesloten najaar 1942.
Eén buitenklas voorbereidende school, School A.
Oudeschans 35
Batavierschool ja, door de bezetter, Joodsche School 1, gesloten eind mei 1943
Oudeschans Van Alphenschool ja, door de bezetter, Joodsche School 1, gesloten eind mei 1943
Oude Zijds Achterburgwal 59 Trenshut ja, was hier zeker in 1939 gevestigd
Plantage Muidergracht 5 Kleuterklas ‘Kennis en Godsvrucht’ ja, was hier zeker vanaf 1935 gevestigd.
Plantage Muidergracht 20
Plantageschool

ja, door de bezetter, Joodsche School 4, gesloten eind mei 1943.
Twee buitenklassen voorbereidende school, School A.
Eén buitenklas school Sparrenweg 11
Plantage Muidergracht 26/28 Joodsche School voor B.L.O.
ja, door de bezetter.
President Brandstraat 7
Christiaan de Wetschool ja, door de bezetter, Joodsche School 7
President Brandstraat 9
President Brandschool ja, door de bezetter, Joodsche School 8
Prins Hendrikstraat 83
Mauritsschool
nee, in 1933 opgeheven
Prinsengracht Elizabeth Wolffschool  
Prinsengracht 434
Bestedelingenhuis
ja, al voor de oorlog. Vereniging Kennis en Godsvrucht.
Rapenburg 92 – 96
Bergstichting
opvang voor uit huis geplaatste Joodse kinderen, moest verplicht in 1942 verhuizen van Laren naar het Rapenburg.
Rapenburgerstraat 52 Bewaarschool voor Nederlands-Israëlitische Minvermoogenden ja
Rapenburgerstraat 52 Nederlands Israëlitische Voorbereidende School ja. Wat hier zeker in 1939 gevestigd.
Rapenburgerstraat 128 Eerste Joodse Kleuterschool ja. Was hier zeker in 1939 gevestigd.
Sarphatistraat 129-131 Sarphatischool nee, al voor de oorlog het Alard Piersonmuseum
Snoekjesgracht 2
Fröbelschool / godsdienstschool Melkman en lees hier ja
Smitstraat 39
Oranje Vrijstaatschool.
Ja, door de bezetter.  Na 16 september 1941 de Joodsche Montessorischool en de Joodsche School voor voortgezet onderwijs.
Sparrenweg 11 School 1e Klasse 96, Sparrenwegschool, Camperschool, Louise de Colignyschool (1899)
Ja, door de bezetter, Joodsche School 5
Sparrenweg 11 Vrolikschool ja, door de bezetter, Joodsche School 6
Sparrenweg 11
Vrolikschool
ja, door de bezetter, voorbereidende school A
Twee klassen, één buitenklas op de Nieuwe Uilenburgerstraat 96 (J. D. Meyerschool), één buitenklas Plantage Muidergracht 20 (Plantageschool), twee buitenklassen montessori-onderwijs 2e Boerhaavestraat 82.
Sparrenweg 14 Jan ter Gouwschool (ca. 1897) Ja, door de bezetter, Joodsche School 6
Tugelaweg 85 Willem de Zwijgerschool  
Tweede Boerhaavestraat Boerhaaveschool meerderheid leerlingen Joods
Tweede Boerhaavestraat 4e Montessorischool ja, door de bezetter, 2e Joodse lagere Montessorischool
Tweede Boerhaavestraat 7
Talmud Torahschool A ja, bestond al voor de oorlog
Tweede Boerhaavestraat 82 ‘s-Gravezandeschool,
2 buitenklassen Montessori-onderwijs van de school aan de Sparrenweg 11.
nee, ’s Gravenzandeschool in 1933 opgeheven.
Twee buitenklassen wel Joods, door de bezetter. Deze waren voor voorbereidend onderwijs, School A.
Tweede Leeghwaterstraat 7 Conradschool nee, in 1933 opgeheven.
Tweede Oosterparkstraat Linnaeusschool  
Tweede Oosterparkstraat 227 ‘s-Gravezandeschool  
Valckenierstraat A B Davidsschool ja
Valkenburgerstraat 105 Valkenburgerschool school voor GLO
Valkenburgerstraat 22 bewaarschool Leentje Blanes  
Van Ostadestraat 203
Herman Elteschool ja, bestond al voor de oorlog.
Van Ostadestraat 203 Van der Helstschool  
Voormalige Stadstimmertuin 1
Openbare School voor U. L. O, Amstelschool
Joods Lyceum, door de bezetter
Voormalige Stadstimmertuin 2 Joodsche HBS ja, bestond al voor de oorlog
Waterlooplein 13 Fröbelschool J Kater  
Waterlooplein 24 (ook 36)
Waterlooschool Ja, door de bezetter, Joodsche School 3, gesloten eind mei 1943
Weesperplein Hendrik Westerschool opgeheven per 22 september 1941
Weesperplein 8 Fröbelinrichting ja, bestond al voor de oorlog
Weteringschans 29-31
Barlaeus Gymnasium
nee
Weteringschans 255
Joodse ULO ja, bestond al voor de oorlog
Weteringschans 255a Joodse MULO ja, bestond al voor de oorlog
Weteringschans Wilhelmina-Catharinaschool achterkant tijdens de oorlog door de bezetter. 78 Joodse leerlingen in schooljaar 1941 – 1942.
Zeeburgerdijk 25 Prins Mauritsschool  

bron:
Javaschool, Stadsarchief Amsterdam, 714 Inventaris van de Archieven van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge, 2.6 Vereniging Kennis en Godsvrucht, 2420 register met overzichten.
De Bode; orgaan van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, jrg 53, 1941, no 29, 03-10-1941. Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMIISG10:000652029:00001.

gepubliceerd:
28 april 2016

laatst bijgewerkt:
5 augustus 2023