disclaimer

Ten aanzien van de websites www.joodsamsterdam.nl en www.joodserfgoedrotterdam.nl wijzen u op het volgende:
De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het recht wordt voorbehouden om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk gesteld wordt om misbruik te voorkomen, is de beheerder niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men deze website. Hoewel de beheerder uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de beheerder wordt onderhouden wordt afgewezen.

De beheerder sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright
De beheerder heeft zijn best gedaan om eventueel copyright op getoonde informatie en/of afbeeldingen te achterhalen. Het kan echter voorkomen dat er toch rechten bij anderen rusten. In dat geval verzoeken wij u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, waarna informatie en/of afbeeldingen worden verwijderd.

Doel
Het doel van de site is niet commercieel, maar het doel is het samenbrengen van zoveel mogelijk informatie over het Joodse leven, cultuur en geschiedenis in en direct om Amsterdam en Rotterdam en bij beide plaatsen ook de omliggende steden en andere locaties in Nederland en daarbuiten die voor deze site van belang zijn.