geschiedenis

De Nederlandse bevolking is een rijke schakering van veel verschillende bevolkingsgroepen. Op verschillende momenten kwamen deze groepen ons land binnen en bleven hier wonen. Men ging samen met de al aanwezige bevolking en de Nederlandse cultuur werd daardoor verrijkt.
 
Ook de Joden vonden in de Nederlanden een nieuw thuis. Er waren in de middeleeuwen op beperkte schaal al Joodse inwoners in ons land, vrijwel uitsluitend in de oostelijke provincies, maar rond 1600 kwamen er grotere groepen, uit Spaanstalige gebieden en uit Antwerpen, naar steden als Middelburg, Rotterdam en Amsterdam. Hoewel deze Sefardische Joden geconfronteerd werden met een aantal beperkingen (men kon geen lid worden van de meeste gildes en was daardoor uitgesloten van de vele beroepen) vond er later, tijdens de Franse overheersing, een wettelijke gelijkstelling én emancipatie van de Joodse bevolking plaats.
De godsdienst vormde vaak een grond om naar de Nederlanden te vluchten. De Hugenoten kwamen zo naar ons land, maar ook de Joden. Of Nederland nu echt zo’n veilige plaats was voor andersdenkenden, of dat vooral economische motieven meespeelden bij de acceptatie van de nieuwe bewoners (goede handelscontacten, kapitaal etc.), daarover lopen de meningen uiteen.
 
Een deel van de Sefardisch Joodse bevolking, vaak met goede en waardevolle economische relaties in Spanje en Portugal vond al snel een plaats binnen de sociale bovenlaag. Getto’s waarin de Joodse bevolking werd gescheiden van de niet-Joodse bestonden hier niet, hoewel een deel van de Joodse bevolking zeer arm was en met name zij zich in een deel van de stad concentreerde (zoals rond het Waterlooplein). Men zou dit een economisch getto kunnen noemen.
 
De Joodse bevolking kwam vanaf het einde van de 16e eeuw naar ons land. De Sefardim (Spaans/Portugese Joden) ontvluchtten hun land vanwege de godsdienstvervolging (verplicht bekeren tot het christendom), de Asjkenazische (uit het oosten) Joden ontvluchtten eveneens vanwege godsdienstvervolging én de slechte economische omstandigheden waartoe men veroordeeld was.
 

De 2e Wereldoorlog is een duidelijke scheiding. Het wegvallen van een belangrijk deel van de Joodse bevolking had een grote invloed, de discriminatie gedurende de bezetting echoot lang door. Over deze geschiedenis gaat dit deel van de site.

U kunt door dit deel van de site navigeren via het tabblad “geschiedenis” in het menu aan de bovenzijde van elke pagina. U kunt ook via dit menu op alle andere pagina’s van de site komen, en altijd via “home” terug naar het beginscherm.