Abraham David Bamberg

bambergadadvertentieAbraham David Bamberg (Amsterdam, 5 juni 1820 – ) was een zoon van David Leendert Bamberg (23 mei 1787 – 29 januari 1869) en Marianne Schrijver (Rotterdam, 18 mei 1792 – ). Hij is lid van de uitgebreide Bamberg-dynastie van goochelaars en illusionisten. Abraham werd goochelaar van beroep.

Weinig bekend
Bij het zoeken in de bronnen die er zijn over Abraham David Bamberg komt maar weinig naar voren. Hij werd overschaduwd door familieleden met hetzelfde beroep, maar toch blijkt keer op keer dat hij zijn vak goed verstond. Zo werd hij uitgenodigd door Prins Frederik om een verjaarspartij voor zijn kleinzoon op te luisteren. De Bamberg-dynastie heeft een lange traditie van optredens aan het Hof en hier blijkt uit dat ook Abraham een begaafd goochelaar was. Uit de weinige informatie die te vinden is, is te lezen dat hij zich met zijn optredens vooral op kinderen richtte.

Over zijn persoonlijke leven is ook niet veel bekend. Wat wel triest is, is dat deze man, die toch een vooraanstaand artiest was, in 1897 in een artikel verschijnt waar duidelijk uit blijkt dat hij in de nadagen van zijn leven alleen en berooid was. Hij is dan ca. 77 jaar oud. Hoe lang Abraham daarna nog geleefd heeft is (nog) niet bekend.

De Volksstem
Welk Nederlander in dit land, althans die de 50, 60 a 70 jaren bereikt heeft, is er die niet met den naam van ” Bamberg ,” den grooten goochelaar , bekend is. Zijn naam was over de wereld even bekend als die van den koordendanser Blondin, of van de zangeressen Lola Montes en Jennie Lindt. Door Koningen en Prinsen werd hij verzocht om in hunne paleizen zijne kunst stukken uit te voeren.
De vroeger zoo gevierde man schijnt thans van een ieder te zijn verlaten, ook van de Koningen, Prinsen en andere Rijksgrooten, die in vroegere dagen zoo veel met den man op hadden. Zoo gaat het thans in de wereld. Ot dit ook zoo met de goochelaars in den ouden tijd zoo gegaan is, daar vinden we niets van beschreven, maar ongetwijfeld ging het toen niet veel beter. Zie hier wat we uit een voornaam Nederlandsch blad omtrent den thans verlaten ouden stumper overnemen: Het lot van den bejaarden, half blinden oud-goochelaar , A. D. Bamberg , wordt met den dag rampspoediger. Nadat schier al het mogelijke met hem beproefd is (opzending naar een Rijkswerkinrichting wegens landlooperij, kan niet geschieden wegens zijn ongeschiktheid tot den arbeid) gaf hij Zaterdag zijn verlangen te kennen naar Amsterdam te reizen, alwaar familie woont. De stationschef te ’s Gravenhage maakte echter bezwaar, met het oog op zijnhulpeloozen toestand, zonder geleide te doen reizen, zoodat men den gewezen goochelaar op een kar naar een slaapstede moest brengen. Des nachts vond hij weder een onderkomen in het politiebureel aan de Nieuwe Haven, waar men sedert eenige weken ook al geen raad weet met den ouden man.”

Hofartiesten
De Bambergs waren graag geziene gasten aan het Hof, en ook voor Abraham gold dit. Prins Frederik, waarover gesproken werd in bijgaande artikel, is Frederik van Oranje-Nassau (Berlijn, 28 februari 1797 – Wassenaar, Huize de Pauw, 8 september 1881).
Zijn oudere broer Willem was als Willem II Koning, en zijn vader was Koning Willem I. Frederik kon Groothertog van Luxemburg worden, maar deed daarvan afstand in ruil voor de titel Prins der Nederlanden.
Huize De Paauw is het huidige witte raadhuis van de gemeente Wassenaar langs de N44.
In 1838 werd dit aangekocht door Prins Frederik. Zijn dochter Marie erfde dit in 1881. Na haar dood in 1910 werd het Huis verkocht en in 1925 kocht de gemeente Wassenaar dit pand aan.
Het kleinkind waarvoor het feest georganiseerd werd was Prins Wilhelm von Wied (Neuwied, 26 maart 1876 – Predeal, Roemenie, 18 april 1945). Wilhelm was soeverein vorst van Albanië van 21 februari – 3 september 1914.

verdere informatie over Abraham Bamberg is welkom.

bron:
website stamboom (bezocht 12 oktober 2013)
website http://goudsmit.home.xs4all.nl/CollateralFamiliesPersonsV2/ps52_439.htm (bezocht 12 oktober 2013)
kinderfeest: Rotterdams Nieuwsblad, 3 juli 1878
wikipedia, lemma Huize De Pauw (bezocht 1 jan 2015)
Artikel De Volksstem, 3 juni 1897
stadsarchief Amsterdam, Abraham David Bamberg, Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4066

illustratie:
Artikel De Volksstem, 3 juni 1897

laatst bijgewerkt:
28 december 2020