afkomst

tempeljeruzalemOorspronkelijk kwamen de Joden uit het gebied waar nu Israël ligt. De grootste stad daar was Jeruzalem en daar stond de belangrijkste tempel, die in 586 voor Christus verwoest werd. Van deze tempel is nu alleen de westmuur nog over. Deze muur is hier life te zien.

Na de verwoesting van deze tempel trokken er veel Joden weg, maar er bleven ook nog Joden in dit gebied wonen. Een groot aantal van hen trok na 135 na Chr. weg, toen een grote Joodse opstand door de Romein Julius Severus werd neergeslagen. Maar zelfs vanaf die periode bleven er Joden in dit gebied wonen.

Men ging in andere landen een nieuw bestaan opbouwen. De verspreiding van de Joden (diaspora) was over bijna de gehele wereld, namelijk Noord-Afrika, Europa, Azië en na de Middeleeuwen ook naar Amerika.
Tot het einde van de Middeleeuwen hebben de Joden over het algemeen redelijk kunnen samenleven met de mensen in de landen waar ze terecht kwamen, hoewel dat van land tot land wel verschilde en tijdens de Kruistochten was het in Europa een moeilijke periode.
In de Middeleeuwen woonden er al Joden in Nederland. Het samenleven in Nederland ging goed, behalve in 1348 toen na een pestepidemie in diverse IJsselsteden de Joden daar de schuld van kregen en werden vermoord. Een deel van de voorouders van de Amsterdamse Joden woonde in Duitsland, Polen en Rusland onder vaak slechte omstandigheden.
Veel Duitse Joden werden naar het oosten verdreven tijdens de Kruistochten, toen iedereen die niet christelijk was verdreven of vermoord werd door de Kruisvaarders.

In 1492 veranderde een belangrijke het katholieke Spanje, waar koning Ferdinand en koningin Isabella regeerden. In 1492 valt het besluit dat alle Joden zich moeten bekeren tot het christendom, doen ze dat niet dan moeten ze het land verlaten. Dit was voor de Joodse bevolking van Spanje heel vreemd, want ze woonden hier al honderden jaren zonder moeilijkheden. Ze moesten zich christelijk laten dopen, of vertrekken. Een deel laat zich dopen, een deel vertrekt. Deze Joden, die we Sefardische Joden noemen, gaan in eerste instantie naar naar Portugal, Noord-Afrika, Italië Griekenland, Turkije en de Balkan. In 1496 volgt Portugal het Spaanse voorbeeld, de Joden die zich vanaf 1492 in Portugal vestigden (soms zelfs tegen betaling) vluchten opnieuw, zeker toen in 1548 ook in Portugal de Inquisitie werd ingesteld. Men vluchtte ook naar het noorden, naar België en Nederland. In totaal ontvluchten zo’n 200.000 Joden Spanje en Portugal. In de nieuwe vestigingslanden komen ze vaak in de handel terecht. In ons land kwamen de eersten in 1593 aan.
In Amsterdam woonden de eersten rond de Montelbaanstoren. Dit was een groep die via Emden hier gekomen, kort erop gevolgd door Rabbi Uri ha-Levi uit Emden. In 1600 woonden 40 Joden in Amsterdam, in 1610 al 350.

bron:
diverse

Laatst aangepast:
12 juni 2015

israël

Oorspronkelijk kwamen de Joden uit het gebied waar nu Israël ligt. De grootste stad daar was Jeruzalem en daar stond de belangrijkste tempel, die in 586 voor Christus verwoest werd. Na de verwoesting van deze tempel trokken er veel Joden weg, maar er bleven ook nog Joden in dit gebied wonen. Een groot aantal Joden trok later weg (na 135 na Chr), toen een grote Joodse opstand door de Romein Julius Severus werd neergeslagen.

Het gebied waar Israël ligt, op de verbinding tussen Europa, Azië en Afrika, is altijd een gebied geweest waar de macht dan bij de een, dan bij de ander lag. Machthebbers volgden elkaar in rap tempo op. Hoe dat ging, vanaf ca. 3500 jaar geleden, is in deze animatie te zien (gebruik “play”).