Andries Agsteribbe – een marktkoopman van de Albert Cuyp

Andries Agsteribbe werd op 9 oktober 1901 geboren als zoon van Salomon Agsteribbe en Esther (Estella) Frankfort. Hij kwam uit een groot gezin, Salomon en Estella hadden 12 kinderen (Simon, Sallie, Samson, Abraham, Vogeltje, Leendert, Salmon, Hijman, Samuel, Judith, Marie en Andries). Vader Salomon overlijdt in Amsterdam in 1937, verder worden zowel zijn vrouw als al zijn kinderen in de concentratiekampen vermoord.

Andries Agsteribbe was van beroep kleermaker maar werd vooral bekend als koopman op de Albert Cuypmarkt. Hij woonde op de Retiefstraat 73 en vanaf 22 maart 1937 op Vrolikstraat 347-1.
Andries trouwde op 17 juli 1929 met Betje Mozes, geboren in Groningen op 21 april 1893. Betje was eerder gehuwd geweest met Jozef Meiboom en van hem gescheiden.
Andries was naast zijn baan als marktkoopman tevens notulist van de spaarkas, een gezelligheidsvereniging waarvan de leden in Koffiehuis De Markt bij elkaar kwamen om te klaverjassen.
Andries maakte zich al voor de oorlog zorgen om de situatie in Duitsland waar Hitler toen al aan de macht was gekomen. Met name de Kristallnacht zorgde voor veel bezorgdheid bij de leden van de Spaarkas. In die tijd, de Kristallnacht was van 9 op 10 november 1938, zou de vereniging het eerste lustrum vieren maar in plaats daarvan organiseerde men een collecte voor het Joodsch Vluchtelingen Comité.

De laatste keer dat Andries voor de Spaarkas aantekeningen maakte was in 1940. Hij schrijft dan dat hij hoopt op “een menschwaardig bestaan zonder rassenhaat”. Kort daarna verschijnen op de Albert Cuyp de bordjes “Voor Joden verboden”. Wat er precies met Andries in de oorlog is gebeurd is niet helemaal te achterhalen. Hij is patiënt geweest van het A. C. Wertheimhuis op de Plantage Parklaan 15. Dit huis was een dependance van het Apeldoornse Bos, en verleende nazorg aan ex-psychiatrische patiënten. Andries werd daar ontslagen op 25 januari 1943. Kort daarna zijn Betje en Andries in Westerbork terecht gekomen. Ze zijn daar niet lang gebleven, Andries en Betje werden in Sobibor vermoord op 2 april 1943.

 

bron:
joodsmonument.nl,
levie-kanes.com,
ons amsterdam oktober 2012,
archiefkaart dienst marktwezen 30 april 1928,
gezinskaart stadsarchief Amsterdam,
akevoth.org.

gepubliceerd:
23 april 2016

laatst bijgewerkt:
11 december 2021