Assueris Asser Salomon van Nierop

Assueris Asser Salomon werd geboren in Hoorn op 24 januari 1813 als zoon van koopman Salomon Ephraïm van Nierop en Leentje Warendorf. Hij trouwde met Rachel Salvatore (Amsterdam, 10 juli 1821) en zij kregen vier kinderen:
Frederik Salomon (Amsterdam, 6 maart 1844 – Amsterdam, 29 januari 1929)
Rebecca (Amsterdam, 15 februari 1845 – 1934)
Helena Paulina (Amsterdam, 24 april 1846 – Den Haag, 17 maart 1938)
Rachel Regina (Amsterdam, 12 juli 1849 – Den Haag, 3 september 1936).
Asser overleed in Amsterdam op 15 mei 1878 en werd in Muiderberg begraven.

Asser studeerde rechten aan het Atheneum Illustre te Amsterdam en promoveerde in Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool van Leiden. Hij vestigde zich als advocaat in Amsterdam op de Keizersgracht 343. Later, in 1851, werd verkozen in de Tweede Kamer voor de liberale partij van Thorbecke. Dat was hij tot 1853, na de politieke protesten van de Aprilbeweging. Deze beweging, vanuit de protestante en conservatieve hoek, liet een luid protest horen toen paus Pius IX in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie wilde herstellen en eigenlijk de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie met vijf bisdommen wilde herstellen. Omdat de regering niet voldoende optrad tegen dit streven raakte ook zij onder vuur van de beweging.

Na zijn vertrek uit de kamer in 1853 kwam Asser terug in de politiek van 1864 tot 1866 voor het district Haarlem. Daarna werd hij niet meer herkozen, maar was wel Statenlid van de provincie Noord-Holland en gemeenteraadslid in Amsterdam. Naast de politiek zette Van Nierop zich in voor het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

 

Bron:
www.wikipedia.nl, lemma Asser van Nierop en April-beweging (geraadpleegd 24 december 2016)
www.parlement.com, lemma MR A S (Asser) van Nierop (geraadpleegd 24 december 2016)
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1851 – 1853

laatst bijgewerkt:
24 september 2019