Bakker Elte

1924

Bakker Salomon Elte had een koosjere brood- en banketbakkerij op de Laat 105 in Alkmaar. In 1905 liet hij in en advertentie weten dat dit ook een koosjere lunchroom was. In 1911 zat deze bakker hier al, en de advertentie is uit 1924, toen hij een bediende zocht. Na 1912 baatte Elte ook een koosjer pension uit in Bergen, pension Montevideo. In 1941 stond de bakker vermeld in de gids van REOR.

Pension Montevideo
In het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 24 mei 1912 stond een ingezonden artikel over het pension:

Geachte Heer Redacteur. Hiermede neem ik de vrijheid mij tot u te wenden met het verzoek tot opname in uw veel gelezen blad, daar het mij toeschijnt , dit als belangrijk voor velen onzer geloofsgenooten is te beschouwen. Indien men thans Bergen bezoekt, bemerkt men aan de Breelaan, ongeveer 5 minuten gaans van de stoomtram, het schoon gelegen pension „Montevideo“ : De vele Israëlieten die het boschrijke Bergen reeds sedert jaren bezochten en weder wenschen te bezoeken, zullen zich met het bovenstaande ten zeerste verheugen, om reden dit pension is ingericht ter verkrijging van streng ritueel bereide spijzen.
De eigenaar, de heer S, Elte Isz., kok, brood- en banketbakker te Alkmaar, die reeds eenige jaren het vertrouwen heeft genoten zoowel van de te Bergen tijdelijk wonende Israëlieten als van hen die Bergen voor een dag bezochten, heeft thans kosten noch moeite gespaard om het den zomergasten en andere bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken. Vermelding verdient dat het pension „Montevideo” naar de eischen des tjjds is ingericht. Een breed terras met kiosk waarin versnaperingen te verkrijgen zijn, geeft de gasten gelegenheid eenige uren gezellig door te brengen, daar dit terras gelegen is aan den druk beganen weg van Bergen naar Schoorl. In het pension zelve gekomen, vindt men er een mooie vestibule, eetzaal, conversatiezaal met piano en telephoon, ruime, frissche slaapkamers alsmede een grooten achtertuin met waranda uitziende op de bosschen. De heer Elte zij veel geluk gewenscht met zijn nieuwe onderneming.

Salomon Elte was een Alkmaarder en werd in deze stad geboren op 5 augustus 1855 en hij huwde met Rebecca van Thijn (Uitgeest, 12 augustus 1864 – Amsterdam, 8 september 1947). Het gezin was orthodox en de koosjere bakkerij van Salomon stond goed bekend. Salomon en Rebecca kregen vijf zonen en twee dochters. De vijf zonen trouwden met niet-Joodse vrouwen, de twee dochters trouwden met orthodoxe Joden. Salomon overleed in Alkmaar op 5 januari 1924 en de zaak werd voortgezet onder zijn naam. Zoon Salomon (1889 – 1955) was leraar geschiedenis aan de HBS in Zwolle en had de leiding over de Joodse HBS in Zwolle vanaf 1941 en werd rector van het Joods Lyceum in Enschede. Hij heeft een aantal publicaties over de geschiedenis van Zwolle op zijn naam staan.

1910

 

 

 

 

 

 

bron:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-07-1924. Geraadpleegd op Delpher op 23-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872491:mpeg21:a0045
gids REOR 1941
www.joodszwolle.nl, lemma Elte-Heijselaar (geraadpleegd 23 maart 2017)
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-06-1910. Geraadpleegd op Delpher op 23-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859282:mpeg21:a0013
www.jodeninnederland.nl, lemma Elte, Salomon 1889 – 1955 (geraadpleegd 31 januari 2018).
“Ingezonden Stukken.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1912/05/24 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 09-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000573018:mpeg21:p00006

illustratie:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-06-1910. Geraadpleegd op Delpher op 23-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859282:mpeg21:a0013

gepubliceerd:
23 maart 2017

laatst bijgewerkt:
9 maart 2021