Carry van Bruggen (Lientje de Haan)

carryvanbruggenCarry van Bruggen was een bekende Nederlandse schrijfster. Ze was de dochter van godsdienstleraar en gazan De Haan uit Gorredijk en werd in Smilde geboren op 1 januari 1881 als Carolina Lea de Haan. Later verhuisde ze naar Zaandam, waar ze het grootste deel van haar jeugd doorbracht in een gezin met 16 kinderen. Carry overleed te Laren op 16 november 1932.
 
Carry was de oudere zus van Jacob Israël de Haan, die in hetzelfde jaar, 1881, geboren is, Carry op 1 januari, Jacob op 31 december.
In 1900 werd ze onderwijzeres in Amsterdam en in 1904 trouwde ze met Kees van Bruggen. Met hem ging ze drie jaar naar Nederlands-Indië. Ze vindt het daar maar niets. Indië heeft ze niet lief, ze maakt er geen vrienden en haar man heeft er veel conflicten bij de krant waar hij werkt. Ze komen weer terug naar Amsterdam en verhuizen later naar Laren. Ze blijft intensief contact houden met het Amsterdamse culturele leven. Ze scheidde in 1917 van Kees van Bruggen maar hield zijn naam wel aan voor haar boeken.
Carry hertrouwde op 20 juli 1920 met haar overbuurman Dr. Aart Pit en verhuist naar zijn huis aan de Engweg 13. Carry was een goed schrijfster. Ze heeft veel geschreven waaronder 29 boeken voor volwassenen, een kinderboek en zes essays. In haar boeken streed ze tegen vastgeroeste maatschappelijke patronen. Tegen de Joodse godsdienst kwam ze in opstand wat nog merkbaar is uit haar beschrijvingen van het Joodse leven in een provinciestad. Ze had echter weinig kennis van het Joodse leven in grote plaatsen. Nationalisme was in de ogen van Carry een vijand van de mensheid; ze zag dus ook niets in Joods nationalisme en zionisme. Haar afkeer daartegen werd nog sterker toen haar broer Jacob in 1924 in Jeruzalem vermoord werd.
Carry leed haar hele leven aan depressies, uiteindelijk komt ze na 1928 regelmatig in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. In 1932 overlijdt ze, wanneer ze een longontsteking oploopt tijdens een coma die werd veroorzaakt door een overdosis slaapmiddelen.
 
illustratie:
met dank aan Yme Mary Bosma

Laatst bijgewerkt:

13 september 2019