Carry van Bruggen (Lientje de Haan)

carryvanbruggenCarry van Bruggen was een bekende Nederlandse schrijfster. Ze was de dochter van godsdienstleraar en gazan Izak de Haan en Betje Rubens uit Gorredijk en werd in Smilde geboren op 1 januari 1881 als Carolina Lea de Haan. Later verhuisde ze naar Zaandam, waar ze het grootste deel van haar jeugd doorbracht in een gezin met zestien kinderen. Carry overleed te Laren op 16 november 1932.
 
Carry was de oudere zus van Jacob Israël de Haan, die in hetzelfde jaar, 1881, geboren werd, Carry op 1 januari, Jacob op 31 december.
In 1900 werd ze onderwijzeres in Amsterdam en in 1904 trouwde ze met Kees van Bruggen. Met hem ging ze drie jaar naar Nederlands-Indië. Ze vond het daar maar niets. Indië had ze niet lief, ze maakte er geen vrienden en haar man had er veel conflicten bij de krant waar hij werkte. Ze kwamen weer terug naar Amsterdam en verhuizen later naar Laren. Ze bleef intensief contact houden met het Amsterdamse culturele leven. Ze scheidde in 1917 van Kees van Bruggen maar hield zijn familienaam aan voor haar boeken.
Carry hertrouwde op 20 juli 1920 met haar overbuurman, kunsthistoricus Dr. Aart (Adriaan) Pit en verhuisde naar zijn huis aan de Engweg 13 in Laren. Carry was een goed schrijfster. Ze heeft veel geschreven waaronder 29 boeken voor volwassenen, een kinderboek en zes essays.
In haar boeken streed ze tegen vastgeroeste maatschappelijke patronen. Tegen de Joodse godsdienst kwam ze in opstand wat merkbaar was uit haar beschrijvingen van het Joodse leven in een provinciestad. Ze had echter weinig kennis van het Joodse leven in grote plaatsen. Nationalisme was in de ogen van Carry een vijand van de mensheid; ze zag dus ook niets in Joods nationalisme en zionisme. Haar afkeer daartegen werd nog sterker toen haar broer Jacob in 1924 in Jeruzalem vermoord werd.
Carry leed haar hele leven aan depressies, uiteindelijk kwam ze na 1928 regelmatig in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. In 1932 overleed ze, nadat ze een longontsteking opliep tijdens een coma die werd veroorzaakt door een overdosis slaapmiddelen.
 
 
 
illustratie:
met dank aan Yme Mary Bosma.
 
gepubliceerd:
25 april 2016

Laatst bijgewerkt:

27 februari 2024