de Rassenwetten van Neurenberg

oorlogneurenbergerwettenDe Rassenwetten van Neurenberg werden op 15 september 1935 ingevoerd. Het waren drie wetten, die zaken regelden zoals burgerschap, bescherming van Duits bloed en Duitse eer en Bescherming van Genetische Gezondheid.

De drie wetten die werden ingevoerd waren geschreven vanuit de nazi-ideologie en hadden het doel om de stapsgewijze ontneming van rechten, die in de jaren ervoor voor de Joodse inwoners al waren ingevoerd, een wettelijke basis te geven, te codificeren.
Het meest bekend is dat het de Duitsers verboden was om te trouwen met Joodse Duitsers. Maar ook de burgerrechten werden ontnomen en het doel van de wetten was de Joodse Duitsers het leven zo onmogelijk te maken dat ze “vrijwillig” Duitsland zouden verlaten. De wetten escaleerden en de opinie ontstond dat “inferieure elementen” opgeruimd moesten worden. Deze opinie werd een van de facetten die uitgroeiden tot de holocaust.

De wetten waren:
1. Wet ter Bescherming van het Duitse Bloed en de Duitse Eer (bloedbeschermingswet).
Deze wet verbood seksuele relaties tussen Duitsers en niet-Duitsers. Wie Duitser was werd bepaald door de grootouders. Wanneer men drie of vier Duitse grootouders had, was men Duitser. Met twee Duitse grootouders was men een “Mischling”, een halfbloed. Wanneer men een of geen Duitse grootouders had was men geen Duitser.
Huwelijken tussen Joden en Duitsers werden verboden, ook buitenechtelijke relaties werden verboden. Daarnaast werd het Joden verboden om Arische vrouwen in dienst te hebben.

neurenbergerwetten
Neurenbergerwetten. Exemplaar in Nationaal Holocaust Centrum Oslo, 19 juli 2016.

2. Rijks Burgerschapswet
Deze wet bepaalde wie Duitser was en wie niet. Dit werd bepaald door “Duits bloed” en wie door zijn daden het vaderland diende. Deze wet werd ook gebruikt om Joodse Duitsers uit hun functie bij de overheid te ontheffen.

3. Wet ter Bescherming van de Genetische Gezondheid.
Deze wet bepaalde dat ieder die wilde trouwen een medisch onderzoek moest ondergaan om te zien of ze genetisch gezonde kinderen konden voortbrengen. Een huwelijk werd verboden wanneer een van de partners een geslachtsziekte had, zwakbegaafd was of epilepsie had – of men moest zich laten steriliseren. De laatste wet was geen Duitse uitvinding, maar een soortgelijke wet bestond al in Denemarken, Finland, Zweden en de Verenigde Staten.

Verder stond in de wet dat het hakenkruis werd ingevoerd als Duitse rijksvlag. De wetten werden ook in bezette gebieden ingevoerd, in Nederland op 27 maart 1942. De wetten werden ingetrokken na de oorlog.
Toen Hitler deze wetten presenteerde was zijn toon gematigd. Waarschijnlijk wilde hij de confrontatie met belangrijke landen vermijden. Hij had erover een interview met United Press en zei: “Deze wetten zouden een basis kunnen vormen waarop het Duitse volk een redelijke verhouding zou vinden met het Joodse volk. Maar als deze hoop niet in vervulling gaat en de Joodse acties in en buiten Duitsland zouden doorgaan, dan zou de situatie opnieuw moeten worden bekeken.

bron:
nps/de oorlog,
wikipedia,
joodsmonument.nl,
auschwitz.nl

laatst bijgewerkt:
22 september 2019