Dintelstraat

De Dintelstraat is een straat in de Rivierenbuurt.

dintelstraatschool

Dintelstraat 5-7 – Dongeschool
Op dit adres is de Dongeschool gevestigd. In 1954 werd in deze school op maandagavonden een gymnastiekclub georganiseerd door Maccabi. Op woensdagmiddag organiseerden zij er een kleutergroep.

Dintelstraat 5 – 7 – Dintelschool
Van 1935 – 1939 werd er op deze school les gegeven aan kinderen van Duitse vluchtelingen.

Dintelstraat 6 – E. E. Bing
E. E. Bing was MULO-onderwijzer en in 1938 kon men bij hem terecht  voor bijlessen voor de HBS en de MULO.

Dintelstraat 11 – Diezeschool
In augustus 1935 werd in verband met de bezuinigingen voor B. en W. de overgangscursus voor de Duitse uitgewekenen naar deze school verplaatst.

dintelstraatschool2Dintelstraat 15 – Amsterdamse Grafische School
In 1942 had de Amsterdamse Grafische School een zakagenda uitgebracht. Ze werden in “De Misthoorn“, het meest antisemitische krantje dat in Nederland verscheen, op de vingers getikt aangezien in deze agenda onder het kopje “Feestdagen 1942” de Israëlitische feestdagen waren opgenomen. Volgens De Misthoorn interesseerde niemand dat, en was het een uiting van filosemitisme om dit op te nemen.

Dintelstraat 18 – D. de la Bella
D. de la Bella was in 1941 lid van de commissie die tot doel had het Joods-geestelijk leven te bevorderen en de onderlinge band te versterken in Zuid.

Dintelstraat 52 – N. J. J. B.
Op dit adres woonde in 1937 Maurits Benjamin de Jong (Den Haag, 10 februari 1918 – onbekend, 31 maart 1944), secretaris van de Nederlandsche Joodsche Jongeren bond. Deze organisatie had ook een sportclub.

Dintelstraat 69 – M. Goudeket
In 1938 woonde M. Goudeket op dit adres. Hij was secretaris van de Nederlands Israëlitische Wijkvereniging.

Dintelstraat 82hs – gezin Metz
Op dit adres woonde het gezin Metz ten tijde van de oorlog. Eerder woonden zij op het Sarphatipark 17, alwaar ze een piano- en vioolinstituut hadden.

Dintelstraat 102 – Joodsche Jeugdfederatie
Op dit adres was in 1932 het Centraal Bureau voor de kampen van de Joodsche Jeugdfederatie gevestigd. Zij organiseerde jeugdkampen voor jongens en meisjes van 14 – 19 jaar.

bronnen:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 1 juni 1937, nummer 102.
ibidem, 2 augustus 1935, nummer 11.
ibidem, 5 november 1937, nummer 52.
ibidem, 10 maart 1939, nummer 6.
ibidem, 23 juni 1939, nummer 5-7.
ibidem, 4 februari 1938, nummer 69.
Het Joodsche Weekblad, 2 mei 1941, nummer 18
De Misthoorn, 10 januari 1942, nummer 15.
ibidem, 5 november 1954, nummer 5-7.
ibidem, 19 november 1954, nummer 5-7.

Illustraties:
“HOE MEN IN AMSTERDAM BOUWT. Het nieuwe schoolgebouw aan de Dintelstraat in de hoofdstad, in aanbouw. De ontwerper van dit gebouw is de architect Messer.”. “Algemeen Handelsblad“. Amsterdam, 18-07-1929. Geraadpleegd op Delpher op 04-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010659349:mpeg21:a0261.
“HET NIEUWE GEBOUW DER AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL aan de Dintelstraat, gebouwd door de architecten Heineke en Kuipers, dat morgen zal worden geopend. De 900 leerlingen tier school zullen er de allermodernste outillage aantreffen.”. “Algemeen Handelsblad“. Amsterdam, 06-09-1933. Geraadpleegd op Delpher op 04-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010663620:mpeg21:a0135.

laatst bijgewerkt:
22 september 2019