Firma Sajet

door Frans Duivis

In 1904 begon de 23-jarige Jacob Sajet (1881–1934) op de Koningsstraat 13 een grossierderij in chocolade en suikerwerken. Hij was in 1899 voor zichzelf begonnen en werd voor het eerst vermeld in de Woningboeken en het Adresboek van 1904 als suikerwerker in Koningstraat 13 huis. Jacob was een kleinzoon van Rebbe Avroom, die in 1895 overleed op het Jonas Daniël Meijerplein 6.

Jacob was vrijgesteld van de dienstplicht wegens de broederdienst van zijn vier jaar oudere broer Abraham. In 1904 trouwde hij in Amsterdam met Jacoba de Vries (1878-Auschwitz 5 oktober 1942), een dochter van Hartog Abraham de Vries en Betje de Rooij. Ze kregen drie kinderen: Henri (1905-Sobibor 21 mei 1943), Eduard (1909-1981) en Sara (overleden in 1908). Jacob was opgeleid tot diamantslijper, maar de onzekerheden in het diamantvak brachten hem ertoe zich om te scholen tot suikerwerker. De eerste advertentie van Sajet als grossier verscheen op 15 oktober 1909 in De courant, waarin Jacob ‘als het goedkoopste en meest gesorteerde adres’ reclame maakte voor Beukenootjes. Na zijn overlijden in 1934 meldde het Adresboek 1934-1935: ‘Firma J. Sajet, Wed. J. Sajet’ als de bevestiging dat Jacoba het bedrijf voortzette, zij het met de hulp van Eduard. Jacoba werd op 5 oktober 1942 in Auschwitz vermoord.

Eduard trouwde op 19 mei 1932 met Sophia van de Kar (1911-2001) en trad in 1929 officieel in dienst van de grossierderij. Hij woonde met zijn gezin tot 7 augustus 1945 op de Nieuwe Prinsengracht 24 III, waarna zij verhuisden naar de Koningsstraat 13. In 1940 bracht hij via een advertentie in het Nieuw Israelietisch Weekblad een nieuw product op de markt:  Goedewaagens’ Goudsche Siroopwafels, met de toevoeging ‘nu ook verkrijgbaar Onder Rabbinaal Toezicht’.

Na de oorlog heropende Eduard de zaak en kwamen winkeliers uit de buurt hun winkelvoorraad weer op nummer 13 aanvullen. Een van hen was Nico Duivis van Chocolaterie ’t Trippenhuis op de Kloveniersburgwal 26, de vader van de auteur van dit artikel.

De eerste advertentie na de oorlog verscheen in 1954, met als firmanaam J. Sajet. De zaak was inmiddels uitgebreid met het aanpalende pand op nummer 15. Met een receptie in het Americain Hotel werden op 13 februari 1959 twee jubilea gevierd: zowel het zestigjarige bestaan als het dertigjarige zakenjubileum van Eduard. De laatste advertentie van Sajet Koningsstraat 13-15 verscheen in het Parool op 23 december 1966, hierin werd een boekhouder(ster) gevraagd.