Gabriël Metsustraat

De Gabriël Metsustraat is een straat langs het Museumplein tussen de Van Baerlestraat en het Johannes Vermeerplein. De straat werd in 1899 vernoemd naar de schilder Gabriël Metsu.

Gabriël Metsustraat 6 – Etty Hillesum
In dit pand woonde Etty Hillesum (1914 – 1943) én dit was het pand waar zij op de tweede verdieping haar dagboek schreef. Ze woonde hier zes jaar tot aan haar vertrek naar Westerbork. Het pand heeft een cultuurhistorische waarde door de verbintenis met Hillesum en is vanwege de wereldberoemde dagboeken oorlogserfgoed. Desalniettemin is er in april 2020 bij de gemeente Amsterdam een verzoek tot sloop ingediend. Samen met twee aangrenzende panden zou het huis van Etty plaats moeten maken voor nieuwbouw. Meer informatie.

Gabriël Metsustraat 8 – Nieuwe Huishoudschool
In september 1907 werd hier de Nieuwe Huishoudschool geopend.

Gabriël Metsustraat 12 – Drs. P.
Op dit adres woonde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw Drs. P.

Gabriël Metsustraat 13 – Bnei Akiva
Na de Tweede Wereldoorlog was hier de mensa van Bnei Akiva gevestigd, later werd dit het kantoor. Bnei Akiva is de grootste religieus-zionistisch jeugdbeweging in de wereld.

Gabriël Metsustraat 16 – school
In 1908 werd op dit adres de ‘Dagteeken en Kunstambachtsschool voor Meisjes’ geopend.

Gabriël Metsustraat 28 – Nederlandse Zionistenbond en Mizrahie
In 1933 was hier het secretariaat van de Nederlandse Zionistenbond gevestigd. Waarschijnlijk was dit bij Dr. E. Mendes da Costa.

Gabriel Metsustraat 22hs – Het kind ter hulpe
Na de oorlog werd hier Stichting Leezrath Hajeled – het kind ter hulpe – gevestigd. Deze Stichting zette zich in om pleegouders te krijgen voor oorlogswezen.

Gabriël Metsustraat 28 – Dimitri Frenkel Frank
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw woonde Dimitri Frenkel Frank hier. Zijn echte naam was Dimitrij Georg Frenkel (München, 1 april 1928 – Hilversum, 18 oktober 1988). Hij was de zoon van de Joodse Jacob Georg Frenkel en de niet-Joodse Wally Alice Klara Malitz.

Gabriel Metsustraat 34 – tandarts Gazan
In 1934 vestigde tandarts B. Gazan zich op dit adres.

 

 

bron:
Henk van Gelder, ‘Frenkel, Dimitrij Georg (1928-1988)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/frenkel [09-03-2016] (geraadpleegd 7 april 2020).
Marije van Beek, Sloop dreigt voor huis Etty Hillesum in Amsterdam in Trouw, 6 april 2020
“EEN DEMONSTRATIE VAN HET „ZWALUWNEST” TE AMSTERDAM.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/04/12 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858000:mpeg21:p002
“NED. ZIONISTENBOND EN NED. MIZRACHIE.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1933/03/31 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874823:mpeg21:p001
“Advertentie Gazan”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1934/02/02 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874833:mpeg21:p007
“Advertentie Het kind ter Hulpe”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1945/08/31 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858266:mpeg21:p003
“ONDERWIJS”. “Het vaderland”. ‘s-Gravenhage; ‘s-Gravenhage, 1907/09/06 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 03-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001481175:mpeg21:p00006
“MARTINE WITTOP KONING 80 JAAR Mijn taak is nog niet helemaal af”. “Nieuwe courant”. Soerabaia, 1950/02/08 00:00:00, p. II. Geraadpleegd op Delpher op 03-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000093622:mpeg21:p004

illustratie:
“Advertentie Gazan”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1934/02/02 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874833:mpeg21:p007
foto ingang nummer 6, plaquette, overzicht © joodsamsterdam, 9 april 2020

laatst bijgewerkt:
3 mei 2020