Geftseij Thora

buurtkaartuilenburg2Geftseij Thora is maar één keer te vinden in de bronnen. Dat kan natuurlijk ook liggen aan het omzetten van Hebreeuws is Nederlands waardoor de Nederlandse spelling verschillend is.
Het betreft hier een broederschap die in 1873 werd opgericht en in 1903 haar dertigjarig bestaan vierde.

buurtkaartuilenburg3In 1903 was de broederschap gevestigd op de Uilenburgerstraat 119. Het doel van de organisatie was het jaarlijks aan haar leden een brood te doen toekomen en de nachtelijke lezingen voor de begrafenis te laten uitspreken door een leraar. Met name het laatste is iets waar de armere Joden in de Amsterdamse sloppen geen geld voor hadden, maar wel wilden. Het dertigjarig bestaan werd in 1903 gevierd in “Plancius”. De toespraak daar werd gehouden door de heer M. M. de Brave, de voorzitter van de feestcommissie.

Hij memoreerde dat de vereniging was opgericht in 1873 met 17 personen ten huize van de heer Ketellapper in de Batavierstraat. Daar werden ook godsdienstoefeningen gehouden door de leraar Plas. Er is hier dus sprake van een chewre- of een huissjoel in de Batavierstraat.

In 1874 waren er 150 leden, in 1903 waren het er 500. Twee keer per week hield de vereniging godsdienstoefeningen ten huize van het huis van de voorzitter, de heer M Ossendrijver. M. Ossendrijver was al lid sinds 1873. Waarschijnlijk is dit Mozes Ossendrijver, geboren in 1837, wonende op de Valkenburgerstraat.

De Brave besloot de reden met de wens dat de vereniging haar 50-jarig bestaan zou kunnen vieren. Tijdens de viering werd nog een feestlied gezongen, waarvan de tekst door de heer B. L. Sonepouse was gemaakt.

Op de kaart:
De situatie met de Uilenburgerstraat, de Batavierstraat. Twee dwarsstraten, links de 2e Batavierdwarsstraat, rechts de 1e Batavierdwarsstraat. De bruggen liggen op dezelfde locaties. De huidige Nieuwe Uilenburgerstraat is vooral breder dan de oude en een deel van de toenmalige huizen zijn nu een deel van de straat. Voort is ook de synagoge herkenbaar, toen en nu.

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 2 jan 1903, “Geftseij Thora”

Laatst bijgewerkt:
18 september 2019