Gezin Van der Sluis

Jacob (Jaap) van der Sluis (Amsterdam, 18 oktober 1898 – Naarden, 14 april 1972) woonde met zijn gezin tot de onderduik op de Zuider Amstellaan 199hs totdat zij besloten in de zomer van 1942 om onder te duiken. Hij was gehuwd met Schoontje Carels (Amsterdam, – Amsterdam, ) en kreeg met haar een dochter Sonja (Amsterdam, 12 april 1925 – Westerveld, 7 mei 2012) en een zoon Philip Robert (Rob, Amsterdam, 26 april 1930 – Huizen, 27 augustus 2023). Op 22 juli 1946 hertrouwde Jacob met Alida Pijnappel (Amsterdam, 12 mei 1911 – Amsterdam, 23 november 1971). Zowel Rob als Sonja stelden hun oorlogsherinneringen op schrift.

Rob
Vader werkte bij de grote stoffengrossierderij van Alex Meijer. Alex was gehuwd met Flora Carels (Amsterdam, 5 juli 1889 – Auschwitz, 1 mei 1943), een zus van moeder. Moeder Schoontje overleed aan een longontsteking toen haar zoon Rob nog maar zeven jaar oud was. Hij zou zich later altijd de ziekenauto herinneren waarmee moeder naar het ziekenhuis moest. Hij ging naar de Lagere School op de Jekerstraat maar mocht daar niet meer heen tijdens de bezetting. Toen niet-Joodse scholen voor Joodse kinderen verboden werden moest Rob naar de Joodse afdeling van de Wilhelmina Catharinaschool op de Falckstraat, wat niet in de buurt was. Bobbie (Bob) Neeter (1930) in de Waalstraat was een van zijn vriendjes en in een van de strenge winter hebben Bobbie, zijn vader Meijer (Amsterdam, – Duitsland, ) en Rob eens met de auto van Bobbies vader op het IJsselmeer gereden. De ouders van Bobbie werden tijdens de oorlog vermoord, Bob en zijn zus Annie overleefden de oorlog.

Bezetting
Niet alleen de school van Rob veranderde, tijdens de bezetting veranderde er veel. Rob herinnerde zich de invasie van mei 1940. Het gezin had een auto en ze gingen met die auto naar IJmuiden om vanaf daar met een boot naar Engeland te kunnen vluchten. Maar dat bleek onmogelijk. Het was één grote file, er was geen doorkomen aan en de auto’s werden beschoten door Duitse vliegtuigen. Het gezin maakte rechtsomkeert en ging weer naar huis. Ook herinnert Rob het feit dat hij in 1941 uit het Sportfondsenbad werd gezet – Joden mochten niet meer naar een zwembad toe, en die gebeurtenis is ook in zijn geheugen gegrift. Hij was elf jaar oud op dat moment.
Vader besloot dat het niet meer veilig was in Amsterdam en huurde een huis in Bussum op de ’s Gravelandseweg. Al eerder had hij de kaart van het Bevolkingsregister via een bevriende ambtenaar laten verwijderen en ging het gezin nu onder de valse naam Waardeburg door het leven. Vader had bovendien contact met de ondergrondse, met name met Ynze Pieksma. Ynze was een hooggeplaatst lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij werd verschillende keren de begeleider naar de onderduikadressen.

Onderduik
De eerste onderduik voor vader en Rob was een huisje in het bos in Speuld. Dat was gehuurd en op een gegeven moment zei de eigenaar tegen vader: ‘u kon wel eens een Joods zijn’. Halsoverkop werd het huisje verlaten, bang voor verraad. Sonja was op dat moment elders in Nederland ondergedoken.
Het tweede adres was ook in het bos, nu bij Nunspeet. Daar werden ze weer opgehaald en vader en Aty (Alida Pijnappel) brachten Rob naar Smilde en namen daar afscheid van hem bij zijn nieuwe onderduik. Vader en Atie gingen naar Amsterdam en doken onder bij een postbode en zijn zoon, Johan Driebergen.
Vanuit Smilde werd Rob achter op de fiets naar Appelscha gebracht en kwam bij ‘heit en mem’ De Vegt met hun zeven kinderen (Tinie, Anke, Henk, Akke, Jelke, Uilke, Zuske). Rob raakte bevriend met Jelke die maar een paar maanden met hem scheelde. De onderduik in Appelscha, in boerderij Canada, was heel liefdevol. Van tijd tot tijd werd het haar van Rob behandeld met waterstofperoxide om het blond te krijgen. Zo was hij minder herkenbaar als een Joodse jongen. Verder waren er nog meer onderduikers, Bernard (Ben) Pijnappel (Amsterdam, 5 augustus 1918) met zijn moeder Lea Hamburger (Amsterdam, 1879). Ben zou op 19 september 1947 trouwen met Anke de Vegt (Ooststellingwerf, 11 mei 1922).

De boerderij
De Boerderij heette Canada en had een korte voortuin. De straat was een smalle eenrichtingsweg en grensde aan een groot bos en daaraan grensde De Kale Duinen. Het gezin had een kettinghond Helga die altijd aansloeg als er iemand kwam. Aan de zijkant van de boerderij was een groot stuk landbouwgrond, heit pachtte deze grond van de eigenaar, de heer Witvoet. Het boerenbedrijf was hetgeen het inkomen genereerde. Voor de onderduikers is nooit betaald. Rond de akker waren heidevelden. In de boerderij was een gangetje naar de keuken. Daar vertoefden heit, mem en de kinderen altijd. In het gangetje was een leuk waar een persoon zich kon verstoppen.
Op de deel werden de hooibalen opgeslagen. In die balen was een gang gemaakt en ook daar kon je je verstoppen.

Ynze kwam regelmatig langs om bonkaarten te brengen en brieven van vader en Aty te brengen. Rob kan dan een antwoord schrijven en dit ging weer terug naar Amsterdam. Ben gaf les aan Rob met de leerstof van de lagere school in Smilde. Zo zou hij na de bevrijding weer naar school kunnen. Overdag werkte Rob vaak op het land. Zo leerde hij van Jelke om aardappels te poten en te rooien, turf steken en koren in schoven zetten. In het voorjaar zochten ze kievitseieren.

Einde oorlog
Toen de oorlog op zijn einde begon te lopen veranderden er al wat zaken. Vader en Aty kwamen uit Amsterdam naar heit en mem en doken ook onder op de boerderij. De oudste zoon van heit en mem, Henk, moest nu ook onderduiken. Ben Pijnappel liep op een bepaald moment in het bos en kwam daar parachutisten tegen die gedropt waren. En toen kwamen er vanuit het bos soldaten op de boerderij aflopen. Het waren Franse soldaten en vader sprak goed Frans. Ze kwamen uit Lyon. De soldaten zaten aan de overkant in het bos, dus hulp kon snel worden ingeroepen.
Ook kwamen er Duitsers naar de boerderij. Ze wilden Fahrräder hebben en heit zei dat die er niet waren. Woedend liep heit achter ze aan, en vader riep toen de hulp in van de Franse soldaten. Ze begonnen te schieten en een van de Duitsers werd later door in de greppel gevonden.

Na de oorlog
Na de oorlog trouwde Anke met Ben. Na de oorlog wilde Johnny Meijer de stoffenzaak van zijn vader weer opstarten en vroeg vader of hij bij hem wilde komen werken. Jaap begon echter zelf een stoffengrossierderij. Rob zat na de bevrijding nog een tijd op de Mulo in Oosterwolde en toen alles in Amsterdam genormaliseerd was zat hij nog enkele jaren op het Amsterdams Lyceum. Mem ontving, postuum, de onderscheiding ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ van Yad Vasjem.

Sonja
De eerste onderduik
Zondagavond om 11 uur, toen Hans naar huis was gegaan, riep vader mij bij zich. ‘Ik moet je iets vertellen’, zei hij: ‘het is een nare mededeling, maar onvermijdelijk.’
Ik kreeg een bang voorgevoel en wist dat dit inderdaad iets vreselijks zou zijn. ‘Morgenochtend gaan we weg, we nemen alleen een klein rugzakje mee, we trekken de deur dicht en komen hier voorlopig niet meer terug. Je mag geen contact hebben met Hans, hij mag niets weten van onze verdwijning.’ Mijn knieën begonnen te knikken en ik dacht dat ik flauw zou vallen. We hadden al een razzia meegemaakt waarbij we naar zolder waren gevlucht en vader had daarna dit besluit genomen. De hele avond waren er besprekingen geweest tussen twee verzetsmensen, Ton en Jelke, aan wie we ons lot in handen gaven. Ondertussen hadden Hans en ik in mijn kamertje heerlijk gevreeën, een lugubere gedachte.
’s Morgens om zes uur stonden we bepakt en bezakt klaar toen Ton ons kwam ophalen. We stapten in de tram en daarna in de trein, vier doodsbange mensen die dachten dat iedereen zag wat ze van plan waren. We hadden valse papieren gekregen, ieder met een andere achternaam.
In de dagen hieraan voorafgaand, met de dreiging in de lucht, had ik mijn brieven en foto’s aan Hans meegegeven voor ‘Je kan nooit weten’. De dingen die ik nooit meer terug kon kopen.  Al het andere was vervangbaar. Ik had er alleen nog mijn tafeltennismedailles en mijn vele tekeningen aan toe moeten voegen.
Van de Duitsers had Hans niets te vrezen, want zijn moeder was niet Joods dus hij ook niet. Zijn vader is later opgepakt omdat hij het vertikte om een ster te dragen. Hij is niet meer teruggekomen.
Na een uurtje met de trein en de bus stapten we uit in Garderen, liepen een eind door weiland en bos en kwamen bij een verlaten, heel klein huisje. Het was van een boer die iets verder woonde en ter beschikking had gesteld aan het verzet. Het lag midden in het bos, normaliter heel romantisch. We sliepen in bedsteeën waar de wind doorheen woei en waarin het honderdjarig vrouwtje, aan wie het huisje oorspronkelijk toebehoorde, was gestorven.
Er hadden zich intussen nog twee onderduikers, die het vertikten om voor de Duitsers te werken, bij ons gevoegd. Toen we eenmaal een beetje waren bijgekomen bedacht vader een spelletje. We moesten uitvindingen verzinnen die bijdroegen aan ons leefplezier. Wie een goede, bruikbare, uitvinding deed kreeg een prijs.
De eerste prijs ging naar George die uit het bos thuiskwam met een spiraal van een bed. Die werd op het houtvuur van de grote open haard gelegd. Alles werd gekookt in een enorme ronde ijzeren pan die erboven hing. Nu kon op de spiraal ook gebakken worden, bijvoorbeeld aardappeltjes. De tweede prijs ging naar Ben, hij vond een veld met cantharellen in het bos. Als we de cantharellen hadden geplukt, gebakken en opgegeten, konden we na een paar dagen weer gaan want dan stonden er weer nieuwe.
Het was een mooie zomer en achteraf bekeken was dit nog een soort vakantie voor het echte onderduiken begon. Ik kon af en toe liggen dromen in de hei, over de vormen fantaseren van de wolken die voorbij trokken en die voortdurend veranderden zodat er een spannend verhaal ontstond zonder einde. We waren er als gezin compleet. Ik voelde me geborgen, dacht niet teveel na over het grote gevaar waarin we leefden.
Het huisje voldeed aan de eerste behoeften en als we opstonden liepen we meteen het bos in. Voor een stadsmeisje heel fijn. Alleen mijn verlangen naar Hans was moeilijk te verdragen. Mijn eerste grote liefde. We hadden al besloten om te trouwen, gingen heel ver met deze gedachte. Ik begreep dat de beslissing om onder te duiken de enige juiste was geweest en tenslotte geloofde iedereen zeker dat de oorlog maar van heel korte duur zou zijn. Mijn vaders moed bewonderde ik zeer. Alles achtergelaten, gewoon de deur dichtgetrokken.

Op een avond werd er op de deur gebonsd. De boer kwam ons opgewonden vertellen dat we onmiddellijk de volgende morgen moesten vertrekken. Er waren hem geruchten er ore gekomen uit het dorp. Men vertrouwde het niet. Mijn moeder lag met 40º koorts in bed. ’s Morgens heel vroeg gingen we op weg, lopend over de hei zonder bestemming. Een week van zwerven was begonnen. Van het ene pension naar het andere, iedere dag opnieuw. Met onze verschillende namen was het een groot risico om ergens langer te blijven. We zagen geen uitweg, bijna hadden we ons aangegeven bij de Duitsers. De echte onderduik was begonnen.

Het laatste adres
Het moest heel voorzichtig gebeuren, in het geheim, eerst een paar dagen in een kamer verblijven die toch niet vaak gebruikt werd en dan op een morgen zouden ze zogenaamd aankomen in een dorp.
De koerierster die haar achterop een fiets naar dit dorp had gebracht had haar zo uitgebreid mogelijk verteld waar ze nu terecht zou komen. Ze had al een paar dagen van het ene gezin naar het andere getrokken. Dat waren de opvangadressen die alleen maar gebruikt werden voor één nacht. Dit gezin, waar ze nu voorlopig kon blijven, bestond uit zes personen: man, vrouw en vier kinderen. De vrouw die altijd redderde in het huishouden en ook meehielp in de zaak.
Hij was een smid, geen knappe man, ongeveer veertig jaar, maar ondanks het zware en smerige werk dat hij deed vond ze dat hij iets heel gevoeligs had in zijn wezen. Hij zat ook zwaar in het verzet, een man uit één stuk.
Er waren vier dochters en vooral die dochters mochten voorlopig nog niet weten dat ze al in huis verborgen was. ’s Avonds werd het avondeten om de hoek van de deur gezet, alles moest heel zachtjes gebeuren. Lopen kon ze alleen op kousenvoeten en haar behoeften moesten gedaan worden op een po. Eigenlijk was deze toestand zo onwezenlijk dat het leek alsof een ander het beleefde en ze er van een afstand naar keek.
Inmiddels werd rondverteld dat er een meisje zou komen uit Holland om te helpen in de huishouding, eten was hier genoeg, één meer of minder maakte geen verschil. Nadat het drie dagen goed was gegaan besloten de man en de vrouw ’s avonds ter kerke te gaan, het was maar voor een uurtje. Om acht uur verlieten ze het huis en omdat Jacoba – dat was haar onderduiknaam – het toch niet helemaal vertrouwde ging ze achter het ledikant op de grond zitten. Zo kon je haar vanuit de deuropening niet zien.
Van haar vorige onderduikadres had ze een bijbeltje meegekregen. ‘Dat is voor jou, kind, misschien heb je er nog iets aan.’ Vijf minuten nadat het echtpaar het huis verlaten had ging de deur langzaam open en de oudste dochter, een meisje van een jaar of elf, kwam binnen. Ze liep naar de toilettafel toe waar allerlei integrerende spulletjes stonden, zoals poeder, lippenstift en eau de cologne en begon alles op haar gezicht en haar te smeren. De spiegel waarin ze zich onophoudelijk bekeek gaf net geen zicht op het hoofdeinde van het bed.

Intussen deed Jacoba allemaal schietgebedjes en wonder boven wonder? Of het nu werkelijk kwam door het bijbeltje waarop ze zat? Na een half uur ging het meisje de kamer uit zonder haar ontdekt te hebben. Toen de baas en zijn vrouw thuiskwamen, gingen ze eerst kijken in de ‘verboden kamer’. Daar zagen ze niemand, Jacoba zat nog altijd bibberend achter het bed, pas nadat ze zeker wist wie er nu binnen waren gekomen kwam ze tevoorschijn. Het leek haar alsof ze uren in die ongemakkelijke houding had gezeten, ze was helemaal verlamd van angst. Zo ging het dus niet langer, dit was het moment om haar officieel te introduceren.
De volgende dag toen de kinderen uit school kwamen zat ze met haar schamele overblijfselen van twee jaar zwerven in de woonkeuken. De vrouw had gezegd dat ze Fries moest praten.
Ze had al een half jaar Fries gehoord in het vorige gezin en zo goed en zo kwaad als het ging probeerde ze nu deze taal te spreken. Dat lukte wel, vooral omdat ze in het begin weinig zei. Het was meteen flink aanpakken, al het voorgaande moest weer vergeten worden, alleen leven in het nu, overleven. Ze had al lang afstand genomen van haar gelukkige, onbezorgde jeugd. Die was buitengesloten, verlangens weggedrukt, daar was geen plaats voor in deze identiteitsloze periode in haar leven.
Het was een harde leerschool. Zes uur begon de dag met houtjes hakken voor het kacheltje en het werk ging door tot tien uur ’s avonds met het opbergen van de naaispullen. Al vlug kwam er ritme in de dagelijkse gang van zaken, met als hoogtepunt het uitje zondags naar de kerk. Daar was ook de eerste toenadering tot hem. Er was al eens een vonk overgesprongen maar omdat ze zo jong was, pas negentien jaar, en hij haar vader had kunnen zijn, had ze eerst niets in de gaten.
Nu zat ze in de kerk links van hem, zijn vrouw rechts, op een bepaald moment voelde ze de druk van zijn been tegen het hare. Er ging een siddering door haar heen, ze keek schichtig opzij en ving zijn blik. Het was heel verwarrend. Ze begreep dat ze het zo lang mogelijk moest uitstellen om met hem alleen te zijn, aan de andere kant voelde ze plotseling een hevig verlangen naar tederheid in zich opwellen. Ze leefde al bijna drie jaar op het scherp van de snede, was overgeleverd aan de macht van anderen.

Er ontstonden af en toe ruzies tussen de vrouw en Jacoba. Zelfs zo erf dat ze weg wilde lopen, maar waarheen? Bovendien wist ze op zulke momenten zeker dat het volgende adres nog moeilijker zou worden.
Ze liep de hele dag op klompen. Haar schoenen droeg ze alleen als ze ’s avonds een wandelingetje maakte met één van de dochters of als ze zondags naar de kerk ging. De vrouw verstopte na zo’n woordenwisseling de schoenen, zodat ze er niet vandoor kon gaan.
Ze zweeg meestal op een bepaald moment, keek alleen, waarna de vrouw woedend riep: ‘hou je brutale ogen voor je!’ De baas probeerde te sussen. Haar enige verweer was dan, naar boven gaan en niet eten.
Eten. Dat was de straf voor allemaal, niemand kon dat goed verdragen. Er werden snoepjes en koekjes aangeboden. De weigering gaf genoegdoening voor het vermeende onrecht. Er was eten genoeg. Drie maal per dag pap en een dikke lepel vette jus over het avondeten, ze was zo rond als een tonnetje geworden ondanks het harde werken.
De grote was betekende honderd slagen met de zwengel heen en weer in de enorme wastobbe, pannen werden geschuurd op het stap (een houten vlonder), afgespoeld in een sloot ernaast aan de achterkant van het huis, waarin ook de mooie zwartfluwelen zondagse jurk werd gewassen. Het slootwater trok het vuil eruit, zei de vrouw, en dat was nog waar ook. Op het laatst kon ze de hele huishouding aan, zelfs koken en op de jongste telg van twee jaar passen.

Toch nam de onderhuidse spanning langzaam toe. Ze vond de baas eigenlijk heel aardig, hij had prachtige donkere ogen die de hare vaak zochten als hij wist dat niemand het zag. Hij was vrij klein van postuur met stevige handen. Die konden echter heel teder zijn. Dat had ze al ettelijke malen opgemerkt als hij met de paarden bezig was, hij vond altijd gelegenheid om de even de neus en de hals te strelen. Als hij kans zag en Jacoba voorbijliep kreeg ze een aai over haar wang of een zacht tikje op haar bibs.
Het gaf haar een trillertje om haar hart, of dat hart nam een sprong naar haar keel. Dit verliefde gevoel was heerlijk. Soms droomde ze weg naar de tijd voor de onderduik, ze was stapelverliefd geweest en Hans had gesproken over trouwen. Alles leek toen nog probleemloos.
In het begin was Jacoba opstandig en woedend, maar in de loop van de jaren had ze een strategie ontwikkeld om het verleden uit te bannen. Deed ze dat niet dan werd ze verdrietig en dat mocht niet. Ze kon niets laten merken onder deze omstandigheden.
Ze dacht dat ze nooit meer iets anders zou kunnen zijn dan een dienstmeisje. Dit werd aangemoedigd door de vrouw die haar vertelde dat ze haar mooie handjes niet meer terug zou krijgen, dat er altijd eelt zou blijven zitten. Ze geloofde het.

Het enige dat haar overeind hield was de natuur, de seizoenen die ze opsnoof en de vreugde dat ze zich buitenshuis kon bewegen. Ze moest dan denken aan de maanden dat ze opgesloten had gezeten en daar helemaal gek van werd. Nu kon ze kijken naar een vlinder met langszaam in- en uitklappende vleugels en naar het heen- en weer zwalken van een spreeuwenwolk met in hun midden een kleine roofvogel. Zelfs van de was ophangen in de sneeuw op blote voeten kon ze genieten.
Nu kwam het vlinderachtige gevoel in haar buik erbij en de spanning van het niet kunnen laten merken van deze vibratie. Met Hans, haar vriendje van voor de onderduik, was alles zo onschuldig geweest. Hij vertelde haar altijd hoeveel hij van haar hield en boven hun hoofd hing de grote, geheimzinnige belofte. Een jongen die vaak in de smidse kwam en niet alleen maar voor de smid, dat was duidelijk, begon toenadering te zoeken. Ze bleef soms een tijdje met hem staan praten. De baas nam haar apart, pakte haar gezicht tussen haar handen, drukte een kus op haar voorhoofd en zie oneindig teder: ‘Dat gaat niet, mijn meiske, heus, dat kan nu niet, voor ons aller veiligheid.’ Ze stond roerloos, bang om te bewegen. Haar eigen wil had haar al lang verlaten. Het was langzaam verdwenen, het meisje dat ze vroeger was.

Naarmate de tijd verstreek werden de berichten over het einde van de oorlog steeds hardnekkiger. Vanaf het begin van de oorlog had iedereen gedacht dat het niet lang zou duren, hoogstens een half jaar, maar na al die jaren van spanning, gevaar en onzekerheid leek de hoop echt in vervulling te gaan. Aan het einde van de donkere tunnel begon een licht te gloren.

Niet lang daarna strompelden de Duitsers langs de smidse. Het zielige restje van wat eens een leger was. De Canadezen trokken binnen, zijn stond te juichen aan de kant van de weg. De vrouw zei: ‘stel je niet zo aan’.

Na een paar dagen dook haar vader op die na veel zoeken haal verblijfplaats had gevonden. Ze hadden elkaar anderhalf jaar niet gezien, wisten niet of het lot hen had gespaard. Ze was zo blij, maar kon haar blijdschap niet uiten, kon niet bevatten dat het gezin weer in vrijheid herenigd zou worden. Het was een te groot wonder dat haar familie levend er door was gekomen.
Vader werd, na een korte innige begroeting met zijn dochter, in de mooie, bijna nooit gebruikte, kamer ontvangen.
Ze was veranderd. Haar vader herkende haar nauwelijks als het spontane vrolijke meisje dat ze vroeger geweest was. Ze had zelf het gevoel of ze verlamd was, haar handelen had een automatisme gekregen. Fysiek was ze sterk geworden, als een boerenmeid.

De vrouw vond dat Jacoba door moest gaan met het schoonmaken van de pannen op het stpa, anders kwam de dagindeling in de was en eigenlijk was het een tegenvaller als ze zo plotseling zou vertrekken midden in de schoonmaak. Vader had besloten dat ze die eerst hielp afmaken. Ze moest erkentelijkheid tonen, er was grote moed voor nodig om een onderduiker in huis te nemen. Als de Duitsers erachter waren gekomen zou de hele familie er onherroepelijk bij geweest zijn.
Na een tijdje mocht Jacoba erbij komen zitten om te horen wat er was afgesproken. Ze stemde in, vond de beslissing juist, ze moest dankbaar zijn en leefde zich uit met de mattenklopper.

Het zou lang duren voor alles schoon was.

 

 

bron:
Jacob van der Sluis, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 749.
Sonja van der Sluis, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 749.
Philip Robert van der Sluis, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 749.
Rosalina Recebba Auerhaan, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 22.
Bernard Pijnappel, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1739.
Sonja Dwinger, herinneringen opgetekend september 1993 (per email Ron Dwinger 13 april 2024).
Rob van der Sluis, herinneringen opgetekend 29 maart 2020 (per email Rob Dwinger 13 april 2024).
Met dank aan Rob Dwinger.

gepubliceerd:
14 april 2024

laatst bijgewerkt:
15 april 2024.