Stempel in reisdocument

stempel-reisdocumentDeze stempel werd gevonden in een reisdocument uit 1919. Wie weet meer over waar deze stempel werd uitgegeven? De onderste 4 tekens zijn arabische cijfers, waar 1335 staat geschreven.
Reacties gaarne via deze mail.

Opgelost:
Een Canadese lezer van onze site wees ons erop dat het woord boven 1335 is: Port Said. Deze pagina gaf ons toen soortgelijke stempels te zien. Uit verdere gegevens blijkt dat de reis aanving
in Soerabaia, Java, in Nederland eindigde en via Suez verliep. In Port Said, bij het Suezkanaal, werd deze stempel gezet.

Aanvulling:
De stempel betreft waarschijnlijk niet de “magen david”, het schild van David of de ster van David maar de “magen sjlomo”, het zegel van Salomo.
In het zegel van Salomo lijkt het over de lijnen boven of onder elkaar liggen en elkaar niet snijden. Dit in tegenstelling tot het schild van David. Koning David gebruikte zijn symbool als een handtekening en als een strijdsymbool dat getekend was op de schilden van de Israëlitische soldaten.

De iconografische complexiteit van het zegel van Salomo was niet echt nodig en dit symbool ontwikkelde zich niet verder. Er wordt vermoed dat het zegel van Salomo een koninklijk zegel was dat tijdens zijn regering gebruikt werd; een stempel met deze afbeelding die in was of klei gedrukt werd. Deze stempels werden met de hand gemaakt en waren veel complexer dan een getekende handtekening.

Of bij deze stempel op dit document bewust gekozen werd voor het zegel van Salomo of dat men dit toen zag als een artistieke variatie van de ster van David is niet te achterhalen.

informatie:
lezer website
stjudasmaccabaeus.wordpress.com, lemma “Understanding the Differences between the Star of David and the Seal of Salomon (geraadpleegd 10 december 2016).

laatst bijgewerkt:
23 september 2019