Grensstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. De Hofstede Amstel-vreugd, toe behoorende den Heer Van Nult. Weesperzijde t.h.v. de tegenwoordige Grensstraat. Rademaker, Abraham (1675-1735), Schenk, Leonardus (1696-1767) 1730. 010094006007.

De Grensstraat vormde tot 1896 de grens tussen de gemeente Amsterdam en de gemeente Nieuwer-Amstel. In dat jaar werd een deel van deze gemeente geannexeerd door Amsterdam, in 1921 nog een deel. In 1964 werd de naam van de gemeente Nieuwer-Amstel gewijzigd in Amstelveen.

Grensstraat 3 – Leo van Leeuwen
Leo van Leeuwen werd op 18 juli 1914 Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig).

Grensstraat 4 – Martin Monnickendam
De kunstschilder Martin Monnickendam woonde een tijd op dit adres.

Grensstraat 6 – gezin Bartels – Simons
Isaac J. Bartels (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Henriëtte Simons (Rheydt, – Auschwitz, ) vierden hier op 25 juni 1926 hun 12½-jarig huwelijk en werden gefeliciteerd in de krant door hun kinderen Wanda (Mönchengladbach, 1 november 1916) en Gerhard (Mönchengladbach, 1 november 1916 – Benidorm, 25 februari 1994). In het begin van de oorlog woonde het gezin op de Zuider Amstellaan 110hs.

Grensstraat 7 – J. Boas
Mevrouw J. Boas zocht in 1906 een dienstbode.

Grensstraat 12 – Nathan de Wit en Henriëtte Wolf
Nathan de Wit (Veghel, – Auschwitz, ) en Henriëtte Wolf (Uden, – Auschwitz, ) vierden hier op 20 december 1922 hun 12½-jarig huwelijk. Zij kregen zeker drie, mogelijk vier kinderen, arts Alfred Samuel (Amsterdam, – Auschwitz, ), Rosa (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Mary (Den Haag, 25 juni 1924 – 2011). In het begin van de oorlog woonden Nathan ern Henriëtte in Den Haag.

Grensstraat 12 – Sal Pop en Annie Vuisje
In augustus 1931 huwden Anna Vuisje (Amsterdam, – Sobibor, ) en Salomon Pop (Koningssteele, – Sobibor, ). Ze woonden in het begin van de oorlog op het ’s Gravesandeplein 3-3. Sal en Annie hadden drie kinderen die de oorlog overleefden.

Grensstraat 17 – Lies Tas
Rond 1927 voerde mejuffrouw Lies Tas de administratie van het Maandblad der Nederlandsche Afdeeling der Wereldorganisatie ‘Mizrachie’. Lies was gediplomeerd Fröbel-onderwijzeres.

Grensstraat 18-2 – Israël Deegen en Hendrika van de Kar
Israël Deegen en Hendrika van de Kar en hun zoon Nico woonden hier in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ze gingen in onderduik, Israël en Hendrika in de kelder van dit adres.

Grensstraat 19 – Eduard de Jong
Eduard de Jong (Amsterdam, 21 november 1905) vierde hier op 2 november 1918 zijn Bar Mitswa. Hij was een zoon van Abraham Philip de Jong en Bertha Leuvenberg.

Grensstraat 19 – Salomon Poons
Op 9 augustus 1925 werd Salomon Poons (Extern kommando Ludwigsdorf, ) hier geboren. Salomon was een zoon van Sara Poons (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Immanuel Karel Joseph Poons (Gorinchem, – Polen, ). In het begin van de oorlog woonde het gezin Poons op de Jekerstraat 71-2.

Grensstraat 19hs – rabbijn M. de Hond
Op 28 augustus 1942 vierde rabbijn M. de Hond zijn zestigste verjaardag. Nevenstaande advertentie werd geplaatst in Het Joodsche Weekblad. Meyer de Hond (Amsterdam, – Sobibor, ) woonde op dit adres in het begin van de oorlog. Hij was gehuwd met Betje Kattenburg (Amsterdam, – Sobibor, ).

Grensstraat 21 – R. Montezinos
Rond 1908 kwam de naam R. Montezinos regelmatig voor als een lid van een comité om personen in financiële nood te ondersteunen.

Grensstraat 21 – Harry Duizend
Op 30 juni 1923 vierde Harry Duizend zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Harry Duizend was in 1932 contactadres voor een Mizrachiekamp dat van 16 – 23 augustus in de buurt van Lochem gehouden zou gaan worden. Harry heette Hartog Duizend (Amsterdam, 17 juli 1910) en hij huwde op 2 augustus 1939 met heilgymnaste Charlotte Davidson (Haarlem, 16 augustus 1909 – Tröbitz, ). Hartog overleefde de oorlog. In het begin van de oorlog woonde het gezin op de Pythagorasstraat 35.

Grensstraat 24 – Jo Drukker en Rachel de Haan
Op 24 augustus 1930 trouwden Joseph Drukker (Amsterdam, – Polen, ) en Rachel de Haan (Amsterdam, – Auschwitz, ). Jo was beambte bij de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge en in het begin van de oorlog woonden ze op de Pythagorasstraat 67-2.

Grensstraat 29 – Marianne Noach – Schrijver
Marianne Noach – Schrijver (Amsterdam, ) overleed hier op 7 maart 1934 op de leeftijd van 60 jaar. Zij was de echtgenote van Izaak Noach (Dordrecht, – Auschwitz, ).

Grensstraat 35 – J. van Gelder
J. van Gelder woonde hier rond 1936 en was verpleegster van beroep.

 

 

 

 

bron:
Boas, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 25-05-1906, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871839:mpeg21:p007.
Wanda Bartels, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 37.
Bartels, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 18-06-1926, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000585067:mpeg21:p00009.
Harry Duizend, ZIONISME.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 24-06-1932, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586069:mpeg21:p00007.
Hartog Duizend, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 203.
j. van Gelder, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-09-1936, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871365:mpeg21:p008.
Montezinos, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 08-01-1909, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000574051:mpeg21:p00004.
Leo van Leeuwen, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-07-1914, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859521:mpeg21:p006.
Eduard de Jong, Stadsarchief Amsterdam, Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4455.
Eduard de Jong, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 25-10-1918, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859702:mpeg21:p002.
Nathan de Wit, gemeentearchief Den Haag, 0354-01 Bevolkingsregister gemeente Den Haag, inventarisnummer 1969.
Nathan de Wit, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-12-1922, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874082:mpeg21:p006.
Harry Duizend, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-06-1923, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872441:mpeg21:p006.
Salomon Poons, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-08-1925, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871870:mpeg21:p006.
Drukker – de Haan, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-08-1930, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858632:mpeg21:p006.
Marianne Noach – Schrijver, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-03-1934, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874838:mpeg21:p006.
Meyer de Hond, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 358.
Meijer de Hond, Familiebericht. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 28-08-1942, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318334:mpeg21:p006.
Lies Tas, Maandblad van “Mizrachie, afd. van den Nederl. Zionistenbond. 1927-12. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005547031:00001.
Lies Tas, Maandblad van den Joodschen Vrouwenraad te Amsterdam. 1928-11. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005470023:00001.
Izaak Noach, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 593.

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. De Hofstede Amstel-vreugd, toe behoorende den Heer Van Nult. Weesperzijde t.h.v. de tegenwoordige Grensstraat. Rademaker, Abraham (1675-1735), Schenk, Leonardus (1696-1767) 1730. 010094006007.
Leo van Leeuwen, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-07-1914, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859521:mpeg21:p006.
Eduard de Jong, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 25-10-1918, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859702:mpeg21:p002.
Nathan de Wit, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-12-1922, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874082:mpeg21:p006.
Harry Duizend, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-06-1923, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872441:mpeg21:p006.
Salomon Poons, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-08-1925, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871870:mpeg21:p006.
Drukker – de Haan, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-08-1930, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858632:mpeg21:p006.
Meijer de Hond, Familiebericht. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 28-08-1942, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318334:mpeg21:p006.

gepubliceerd:
11 september 2023

laatst bijgewerkt:
11 september 2023