Hijman A. Wagenaar, in koloniale- en grutterswaren

Zwanenburgwal 37-47, hoek Lange Houtstraat. foto november 1954. Stadsarchief Amsterdam beeldbank Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: 010009003796

200-Jarig Bestaan
De zaak van de firma Hijman A. Wagenaar, handel in koloniale en grutterswaren aan den Zwanenburgwal 37, vierde dezer dagen haar 200-jarig bestaan. Nu twee eeuwen geleden werd de zaak opgericht door Philip Levie van Wageningen, wiens zoon David hem opvolgde. Deze liet echter de zaken meestal over aan zijn huisgenooten, aangezien hij zelf zich meer tot de wetenschap dan tot den handel voelde aangetrokken. Hij maakte zich o. a. verdienstelijk door het leveren eener Hebr. vertaling van Mendelsohn’s Phaedon, het schrijven van een Hebr. Woordenboek, e.d.

In 1811 nam de toenmalige eigenaar der zaak, Abraham van Wageningen, den naam aan van Abraham David Wagenaar. Deze werd opgevolgd door Hijman Abraham Wagenaar, na wiens dood de zaken overvlogen op zijn neef en pleegzoon Joseph David Wagenaar, die haar in 1884 naliet aan zijn echtgenoote, de tegenwoordige eigenaresse, de wed. J. D. Wagenaar. De zaak werd opgericht in de Nieuwe Amstelstraat. In Mei 1791 werd zij verplaatst naar de Zwanenburgwal 39 en in April 1824 overgebracht naar het tegenwoordige perceel. Aan bewijzen van belangstelling heeft het uiteraard der eigenaresse op dezen merkwaardigen dag niet ontbroken.

Joseph David Wagenaar werd geboren op 14 september 1834 te Amsterdam en was gehuwd met Gijsje Heijmans (Utrecht, 14 maart 1840). Zij hadden drie dochters en een zoon; Penina (Amsterdam, 1 juli 1866 – Amsterdam, 4 januari 1906), Lea (Amsterdam, 3 januari 1870), Elias Hijman (Amsterdam, 9 maart 1872 – Auschwitz, 1 oktober 1942) en Betje (Amsterdam, 25 december 1875).

bron:
“200-Jarig Bestaan.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-01-1899. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858723:mpeg21:a0028
Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874 – 1893, lemma Joseph David Wagenaar

laatst bijgewerkt:
24 september 2019