Hunzestraat

De Hunzestraat is een straat in de Rivierenbuurt tussen de President Kennedylaan en de Lekstraat.

Hunzestraat 3 – pension Wouthuijzen
In 1933 adverteerde het gezin Wouthuijzen met hun pension op de hoek met de Lekstraat.

Hunzestraat 23 – Hebreeuwse boekhandel E. H. Onderwijzer
Deze boekhandel was hier rond 1935 gevestigd. De onderneming was van Elias Hijman Onderwijzer (Amsterdam, – Bergen-Belsen, ). Hij was gehuwd met Johanna Rehfeld (Hamburg, – Bergen-Belsen, ). Johanna en Elias hadden drie dochters, Lea (Amsterdam, 3 januari 1927 – 2018), Clara (Amsterdam, 3 januari 1927 – 25 april 2018) en Louise (Amsterdam, 4 mei 1933).

Hunzestraat 25hs – Jan Augustus Gies en Hermine Santrouschitz
Jan Gies (Amsterdam, 18 augustus 1905 – Amsterdam, 26 januari 1993) woonde vanaf 4 december 1940 op dit adres met zijn tweede vrouw Hermine Santrouschitz (Wenen, 15 februari 1909 – Hoorn, 11 januari 2010), met wie hij op 16 juli 1941 huwde. Jan was tot 7 november 1940 gehuwd met Maria Netten.
Jan en Miep Gies werden de belangrijkste helpers voor het gezin van Otto Frank, de familie Van Pels en tandarts Fritz Pfeffer. Miep was werknemer van het bedrijf van Otto Frank, Opekta, op de Prinsengracht 263. Otto was de enige van de acht onderduikers die de oorlog overleefde en woonde na de oorlog zeven jaar bij Jan en Miep in. Ze verhuisden in juni 1945 naar de Hunzestraat 120hs en vijf maanden later naar de Jekerstraat 65-2.

Hunzestraat 29-2 – David van Praag en Ina Frank
Handelsagent en importeur David van Praag (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Ina (Gezina) Frank (Amsterdam, – Auschwitz, ) huwden in 1937 en gingen hier wonen. Zij kregen een dochter Frida (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Hunzestraat 35 – darsjan M. van Gelderen
In december 1933 adverteerde godsdienstleraar M. van Gelderen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Op 1 december 1934 werd Van Gelderen inspecteur-propagandist van R. E. O. R. Waarschijnlijk was dit Mozes van Gelderen (Heusden, 22 augustus 1878 – Amsterdam, 29 december 1937) die een lange periode in Rotterdam werkte. Lees verder.

Hunzestraat 41 – Benjamin van Witsen
Benjamin van Witsen (Amsterdam, – Sobibor, ) stuurde op 27 februari 1931 een ingezonden stuk naar het Nieuw Israëlietisch Weekblad over de toestand van de Joodse begraafplaats op Zeeburg. ‘Dezer dagen bezocht ik met eenige familieleden de begraafplaats Zeeburg en moest tot mijn ergernis ervaren, dat de toestand van deze rustplaats van onze lieve dooden erbarmelijk slecht is. Groote gedeelten staan geheel onder water, paden om op te loopen zijn er bijna niet meer, de meeste graven zijn weggezakt en in de sloot langs de begraafplaats loopen de ratten vrij rond, zoodat het publiek met belangstelling naar dit schouwspel staat te kijken. Van één mijner kennissen, die de vorige week een begrafenis meemaakte, vernam ik, dat kinderen uit de Indische buurt, die erbij stonden te kijken, riepen: „daar wordt een Jood begraven”. Want de begraafplaats ligt aan alle kanten open en in de gekochte graven hebben nog af en toe begravingen plaats. Zou de Joodsche Gemeente om de begraafplaats geen schutting kunnen plaatsen en de begraafplaats beter dan thans laten onderhouden? Wij zijn toch meer piëteit verschuldigd aan onze afgestorvenen dan hier geschiedt. Zoo de toestand nu is, is het een schande voor de Joodsche Gemeente te Amsterdam.
U dankend, geachte Redactie, voor de verleende plaatsruimte, B. VAN WITSEN, Hunzestraat 41, Amsterdam-Zuid.’
Benjamin was magazijnbediende en werd tijdens de bezetting nachtwaker bij de Joodsche Raad en woonde in het begin van de oorlog op de Biesboschstraat 73.

Hunzestraat 41hs – Ruth Leverpoll en Karel Kofler
Op 9 juli 1941 trouwden Ruth (Rosetta) Leverpoll (Deventer, – Auschwitz, ) en Karel (Karl) Kofler (Berlijn, – Auschwitz, ) en zij gingen op dit adres wonen.

Hunzestraat 53-2 – Aby van Loon
In februari 1942 werd Aby (Abraham Louis) van Loon geboren, zoon van Rosalina van Loon – Gosler (Amsterdam, – Auschwitz,

Hunzestraat 57-2 – Freddy Pool en Roelof Groenteman
Freddy (Frederika) Pool (Amsterdam, – Amsterdam, ) en Roelof Groenteman (Amsterdam, 6 mei 1910) huwden op 11 juli 1935 en gingen daarna op dit adres wonen. In april 1938 werd hun zoon Robert geboren.

Hunzestraat 73 – Barend Arnold Boas
Barend Arnold Boas (Amsterdam, – Auschwitz, ) werd op dit adres geboren. Hij was een zoon van Rosa Michael (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Alexander Boas (Amsterdam, – Auschwitz, ). In het begin van de oorlog woonde het gezin Uithoornstraat 31-2.

Hunzestraat 73hs – Ap Roodveldt
Ap (Abraham) Roodveldt (Amsterdam, – Sobibor, ) vierde in november 1937 zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Hij was een zoon van Marcus Roodveldt (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Leentje Cosman (Amsterdam, – Sobibor, ). Ap had een broer Simon (Amsterdam, – Sobibor, ).

Hunzestraat 108-1 – Robert Pach
In december 1939 werd hier Robert Pach geboren, zoon van Joseph Pach (Amsterdam, – Amsterdam, ) en Jeanette Broekman (Watergraafsmeer, – Auschwitz, ). Robert overleefde de oorlog.

 

bron:
Jan A. Gies, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1439.
DE BEGRAAFPLAATS ZEEBURG.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 27-02-1931, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858658:mpeg21:p003.
Pension Wouthuijzen, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-06-1933, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874849:mpeg21:p007.
Darsjan, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-12-1933, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874876:mpeg21:p008.
R. E. O. R.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 08-11-1934, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581089:mpeg21:p00007.
Boekhandel Onderwijzer, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-05-1935, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871406:mpeg21:p007.
Benjamin van Witsen, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 937.
Roelof Groenteman, Stadsarchief Amsterdam, Persoonskaarten, archiefnummer 30408, inventarisnummer 179.
Praag – Frank, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 27-08-1937, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872972:mpeg21:p006.
Roodveld, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 04-11-1937, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580036:mpeg21:p00004.
Abraham Roodveldt, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 684.
Barend Arnold Boas, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 13-01-1938, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580046:mpeg21:p00004.
Robert Groenteman, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 14-04-1938, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580059:mpeg21:p00004.
Robert Pach, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 14-12-1939, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000577042:mpeg21:p00004.
Kofler – Leverpoll, Familiebericht. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 11-07-1941, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318163:mpeg21:p011.
Aby van Loon, Familiebericht. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 13-02-1942, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318305:mpeg21:p008.
E. H. Onderwijzer, Stadsarchief Amsterdam, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 1086.

illustratie:
Darsjan, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-12-1933, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874876:mpeg21:p008.
Roodveld, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 04-11-1937, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580036:mpeg21:p00004.
Aby van Loon, Familiebericht. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 13-02-1942, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318305:mpeg21:p008.

gepubliceerd:
12 mei 2023

laatst bijgewerkt:
12 mei 2023