Isidoor Zwaaf

Isidoor Zwaaf werd als Israël Simon Zwaaf geboren in Breda op 30 november 1873 (om 05.00 uur) als zoon van Simon Zwaaf en Catharina de Winter. Hij trouwde eerst in 1899 met Helena Susman (Rotterdam, 31 mei 1877 – Amsterdam, 31 mei 1912) en daarna, in april 1914, met Louise Stoete (Amsterdam, 23 januari 1893).
Met Helena kreeg Isidoor drie kinderen, Catharina (Rotterdam, 13 maart 1900), Mietje (Rotterdam, 3 september 1901) en een week voor het overlijden van Helena, Maurice Simon (Amsterdam, 23 mei 1912 – Bergen-Belsen, 6 april 1945). Vanaf 5 juni 1937 woonden Isidoor en Louise op de Falckstraat 31/33-3hoog, in zijn tijd in Rotterdam woonde Isidoor onder andere op de Coolvest (1899)
 
Isidoor werd volgens de persoonskaart artiest, en volgens zijn achterneef hield dat in dat hij cabaretier, liedjeszanger en komiek was. Hij trad op met Louis en Henriëtte Davids, Lou Bandy, Soesman e.d. in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam maar ook in Nederlands-Indië.
Daarnaast had Isidoor ook management-kwaliteiten want hij werd mededirecteur van Carré en directeur van het Flora Theater. Als directeur van Carré sprak hij in april 1939 de herdenking uit voor mevrouw Mann- Bouwmeester:
Voor den aanvang van de voorstelling in Carré herdacht de heer Isidoor Zwaaf mevrouw Mann-Bouwmeester in de volgende bewoordingen: „Veroorloof mij u te verzoeken, voordat wij met onze voorstelling beginnen, eenige oogenblikken uw aandacht te wijden aan de grootmeesteres van ons vaderlandsch tooneel, mevrouw Mann-Bouwmeester. Deze beminde overledene, welke heden op haar 89sten verjaardag van ons is heengegaan, verdient zeer zeker, dat wij dit verscheiden op dit tooneel herdenken. In opdracht van de directie, den heer Alex Wunnink, verzoek ik u allen een oogenblik op te staan en in stilte deze hulde haar te brengen, waarbij ik den eerbiedigen wensch voeg, dat zij in vrede moge rusten.”
De eerste keer dat zijn naam in de dagbladen verscheen was in 1898, en toen voerde hij, nog maar 25 jaar oud, al de regie van een stuk.
 
Overlijden
Isidoor overleed op 15 april 1940, een maand voordat de oorlog uitbrak, na een ernstig ziekbed in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. Hij werd op Zorgvlied begraven. Een groot deel van zijn familie zou de oorlog niet overleven.
 
 
bron:
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Israël Zwaaf
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Israël Zwaaf
“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 12-12-1898. Geraadpleegd op Delpher op 30-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010177485:mpeg21:a0107
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-02-1922. Geraadpleegd op Delpher op 30-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874042:mpeg21:a0020
“Isodoor Zwaaf”. “De Telegraaf“. Amsterdam, 15-09-1951. Geraadpleegd op Delpher op 30-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011140185:mpeg21:a0234
www.joodsmonument.nl, lemma Maurice Simon Zwaaf (geraadpleegd 30 maart 2017)
“In Carré.”. “De Telegraaf“. Amsterdam, 19-04-1939. Geraadpleegd op Delpher op 30-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110579371:mpeg21:a0209
e-mail Theo Zwaaf d.d. 30 maart 2017
 
illustratie:
“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 12-12-1898. Geraadpleegd op Delpher op 30-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010177485:mpeg21:a0107
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-02-1922. Geraadpleegd op Delpher op 30-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874042:mpeg21:a0020

gepubliceerd:
30 maart 2017
 
laatst bijgewerkt:
31 oktober 2021