Israëlitische halslagersvereeniging

vleeshalnwkerkstraat
Nieuwe Kerkstraat 104-102, Israëlitische vleeshal. Polygoon. Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken OSIM00006000708

halslagerverenigingDe slagers ORT die er in Amsterdam waren slachtten niet zelf, maar dat werd in de Israëlitische Vleeshal gedaan. Het koosjere vlees werd geleverd aan de slagers die lid waren van de vereniging die bij deze vleeshal hoorde, de Israëlitische Halslagersvereeniging .

De slagers
Het waren niet de eerste de beste slagers die waren aangesloten bij de Halslagersvereeniging. Sajet was bijvoorbeeld een slager die goed bekend stond en tot in het midden van de Tweede Wereldoorlog, toen Vrouwtje Sajet, de eigenaresse, werd opgepakt bij een razzia in deze buurt, producten leverde. Dat was toen geen koosjer vlees meer, want het verbieden van de rituele slacht was een van de eerste maatregelen die de bezetter doorvoerde.

De vleeshal zelf was sinds 1880 gevestigd op de Nieuwe Kerkstraat 102 en werd gesloopt in 1959 ten behoeve van de doorgang naar het parkeerterrein van gebouw De Metropool bij de Nieuwe Kerkstraat. Deze vleeshal was niet de enige hal waar ritueel geslacht werd in Amsterdam, ook op de Nieuwe Amstelstraat 5 – 9, naast de synagoge, was een vleeshal aanwezig die in 1928/1929 nog verbouwd werd in de Amsterdamse Schoolstijl. Deze vleeshal werd in 1961 afgebroken.

De vleeshallen

Deze twee vleeshallen waren nodig om in de behoefte aan koosjer vlees in de stad te voldoen. De slagersvereniging was het orgaan dat de prijzen reguleerde. Wanneer, bijvoorbeeld door schaarste, een prijs verhoogd moest worden is het de vereniging die in het NIW de aankondiging deed. En niet alleen dat, ook was er in het begin van de vorige eeuw een conflict over de prijzen en dit werd besproken in de Israëlitische “kerke”raad, en de Halslagersvereeniging was de gesprekspartner namens de slagers en het sjochetiem (een sjochet is de persoon die de slacht uitvoert. Deze persoon heeft een langdurige opleiding gehad. Het doel is vooral om het lijden van het dier tot een absoluut minimum te beperken).

bron:
Koster, Naomi en Jeroen Schilt, Inventarisatie Joods Cultuurhistorisch Erfgoed, bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam, (Amsterdam 2008)
Nederlands Architectuur Instituut, lemma Israëlietische Vleeshal Nieuwe Amstelstraat (geraadpleegd 21 juni 2015)

Illustratie:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 19 mei 1916, advertentie halslagersvereeniging
Nieuwe Kerkstraat 104-102, Israëlitische vleeshal. Polygoon. Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken OSIM00006000708

laatst bijgewerkt:
19 september 2019