Jacob Israel Belmonte (Diogo Nunes Belmonte)

belmontesimchaJacob Israel Belmonte werd in 1570 in Madeira geboren. Hij trouwde met Simcha Vaz (tekening rechts).
Het echtpaar kreeg tien kinderen: Sarah, Sarah, Rachel, David, Rebecca, Joseph, Benjamin, Moses, Solomon en Samuel.
In 1610 (volgens sommige bronnen al voor 1607) moest hij vanwege de Spaanse Inquisitie vluchten en hij kwam naar Amsterdam. Daar was hij een van de oprichters van de Portugees-Joodse gemeente. Jacob overleed in 1629 en werd begraven op de begraafplaats in Ouderkerk.

Portugees-Joodse gemeente
Jacob Tirado, Samuel Palache en Jacob Israel Belmonte waren de oprichters van de Portugees-Joodse gemeente in Amsterdam. Op de Houtgracht werd de eerste synagoge, Beth Jacob, van deze gemeente gesticht en deze werd gewijd op Rosj haSjana 5358 (september 1597)

Begraafplaats Ouderkerk
In 1614 onderhandelden Jacob Israel Belmonte, Jacob Franco, David Senior, Rehuel Jesserun en Joseph Israël Pereyra over de aankoop van een stuk grond voor de begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Dit werd in dat jaar geratificeerd door de Staten van Holland en West Friesland. Jacob was hiermee niet alleen een van de oprichters van de Portugees-Joodse gemeente, maar ook van de Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk.
In december 1629 overleed Jacob. Hij werd begraven in Ouderkerk en heeft daar een voorname grafsteen. Hij ligt overigens begraven naast Elieser, een slaaf die overging tot het Jodendom. Dat zij naast elkaar liggen komt omdat men op volgorde van binnenkomst begraven werd.
In de dood ligt de slavenhandelaar naast de slaaf begraven…

Handel
Jacob was een van de rijkste kooplieden van de Portugees-Joodse gemeenschap. Hij nam deel aan de VOC en dreef handel met Goa en Cohin in India en met Brazilië. En, zoals zovelen in die tijd, hij handelde in slaven, die hij uit Angola haalde en in West-Indië verkocht.
Naast deze commerciële activiteiten was Jacob naar alle waarschijnlijkheid ook een dichter en schrijver.

 

bron:
oude website JHM,,
ifthenisnow.nl,
geni.com,
belmont-belmonte family.

gepubliceerd:
25 april 2016

laatst bijgewerkt:
25 februari 2025