Jacob Mendes de Leon

Jacob Mendes de Leon werd op 4 april 1784 als zoon van Abraham Mendes de Leon en Sara de Pinna in Amsterdam geboren. Hij speelde een belangrijk rol in de Joodse gemeenschap en de Joods sociale organisaties.

Jacob kwam uit een vermogend gezin en had goede en bekende leermeesters, waaronder de dichter Johannes Nomsz. Hij was een goed tekenaar, maar liet dit werk nooit zien aan anderen dan zeer vertrouwde vrienden. Hij stond bekend om zijn goede smaak op het gebied van de kunst en kon kunstwerken goed en grondig beoordelen. Hij werd kunstverzamelaar. Hij streefde daarbij om zijn verzameling op te bouwen uit degelijk werk.
Jacob werd opgeleid in de koophandel en werd daarin zeer kundig. Hij was een goed beurshandelaar en gaf adviezen aan derden.
Hij was geen onbekende op het gebied van muziek en de letterkunde. Zijn in die tijd typische Nederlandse eigenschappen van eenvoud, werkzaamheid, zedelijkheid, waarheidsliefde, huiselijkheid en godsdienstigheid, vrijheidszucht en belangstelling voor alles wat goed en mooi was werd geroemd.

In 1813 was Jacob luitenant der Nationale Garde en in die hoedanigheid beschermde hij met gevaar voor eigen leven kapitein A. R. Falck. Hij was lid van de gemeenteraad van de stad Amsterdam en was lid van de Hoofdcommissie voor zaken der Israëlieten. Hij was bestuurslid van de Nederlands Portugese Armenschool en van de Maatschappij van Weldadigheid.
Samen met Mr. Jonas Daniël Meijer trachtte Jacob bij het Algemeen Bestuur der Maatschappij van het Nut van het Algemeen afdelingen op te richten waar zowel christenen als Joden lid van konden worden – dit mislukte echter.
Jacob was penningmeester van de Raad van Bestuur der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en van het kunstgezelschap Door Kunst en Vriendschap van de Hollandse Maatschappij voor Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Jacob was getrouwd met Esther Mercado. Ze kregen acht kinderen. Jacob overleed op 25 mei 1842.
Jacob was de schoonvader van Samuel Sarphati. Samuel was gehuwd met zijn dochter Abigael.

Een prent van Jacob is te zien op de website van het Rijksmuseum.

bron:
biografisch woordenboek Van der Aa – 1872.

laatst bijgewerkt:
15 september 2019