Javaschool

Op de Balistraat 104 (110) werd in 1911 School nummer 48 gevestigd. Deze school zat daarvoor in de Pontanusstraat op de hoek met de Eerste van Swindenstraat. Die locatie, bij het spoor, was een te drukke locatie voor een school. Later werd de naam Javaschool aan deze instelling op christelijke grondslag gegeven. In 1936 werd de school opgeheven.

Deze christelijke school werd genoemd bij een kinderfeest van de Joodse vereniging ‘Rechouwous’. Op 29 december 1912 werd de kinderen die trouw een godsdienstschool bezochten een ‘Chanoekofeest’ (chanoeka) aangeboden en men verzamelde zich hier om daarna gezamenlijk naar de feestzaal op te trekken.
Daarnaast werd de school in 1924 genoemd in een circulaire van de Vereniging Kennis en Godsvrucht. Mogelijk is er toen (tijdelijk) een Joodse godsdienstklas gevestigd geweest.

 

bron:
Javaschool in Amsterdam op de Kaart, https://amsterdamopdekaart.nl/1850-1940/Balistraat/104.
CHANOEKO-KINDERFEEST „RECHOUWOUS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 27-12-1929, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 23-03-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874396:mpeg21:p002.

gepubliceerd:
23 maart 2024

laatst bijgewerkt:
23 maart 2024