jonkheer augustus pieter lopez suasso

prinsengrnw43
Gevelsteen Nieuwe Herengracht 43. De tekst luidt: Op verlangen van Jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso is dit huis verbouwd in 1882 door vrouwe S A de Bruijn douairière jonkheer A P Lopez Suasso ter nagedachtenis van Jonkheer Diego Lopez Suasso

(20 maart 1804 – 21 september 1877)

Dr. Diëgo (Abraham) Lopez Suasso (lid van de vrijmetselaarsloge Willem Frederik, 1810) en Sara de Chaves waren de ouders van de op 20 maart 1804 geboren jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso. Hij was lid van de Sefardische gemeenschap en in de Portugese Synagoge bekend als Mosje Lopez Suasso. Hij trouwde in 1841 in Groot Brittannië met Sophia Adriana de Bruijn. Sophia kwam uit een Zuidhollands geslacht dat gedurende de Franse overheersing het aanzien had verloren. Ze woonden op de Kloveniersburgwal, nabij de Oudemanshuispoort.
Het echtpaar bleef kinderloos maar was niet onbemiddeld en was zeer reislustig. Elk jaar trok men erop uit en heel Europa werd bereisd.
Lopez Suasso verzamelde tijdens deze reizen veel, hij verzamelde munten en hij was de schrijver van het Gevelstenenboek van Amsterdamse huizen, dat in 1871 uitkwam.

Na het overlijden van haar man liet Sophia grote meubelstukken overbrengen naar een pand op de Joden Herengracht 43 (Nieuwe Herengracht). Dat pand stond al jaren leeg en had de bestemming om na de dood van Sophia een hofje te worden voor 8 vrouwen boven de 50 jaar, van alle kerkelijke gezindten met maximaal 1 Rooms Katholieke vrouw.
Met name de grote meubels die erheen werden gebracht kwamen uit een pand in Broek in Waterland, dat ze ook had verkregen en waarvan een groot deel van de inboedel gedurende een periode van 3 jaar stukje bij beetje naar Amsterdam was gebracht.
De grote stukken gingen naar de Nieuwe Herengracht, de kleinere zaken naar de Kloveniersburgwal.
Toen zij op 4 maart 1890 overleed had ze in haar testament bepaald dat haar uitgebreide verzamelingen – op enkele legaten na – vervielen aan de Stad Amsterdam. De kostbaarheden mochten niet worden verkocht maar publiekelijk te bezichtigen als in een museum, onder de naam Sophia Augusta Stichting. Deze collectie was de aanleiding tot het stichten van het Stedelijk Museum, dat op 14 september 1895 geopend werd.

bron:
elsevier,
gevelreclames.nl,
beeldbank Amsterdam