Jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso

prinsengrnw43
Gevelsteen Nieuwe Herengracht 43. De tekst luidt: Op verlangen van Jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso is dit huis verbouwd in 1882 door vrouwe S A de Bruijn douairière jonkheer A P Lopez Suasso ter nagedachtenis van Jonkheer Diego Lopez Suasso

Dr. Diëgo (Abraham) Lopez Suasso (lid van de vrijmetselaarsloge Willem Frederik, 1810) en Sara de Chaves waren de ouders van de op 20 maart 1804 geboren jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso. Hij was lid van de Sefardische gemeenschap en in de Portugese Synagoge bekend als Mosje Lopez Suasso. Hij trouwde in 1841 met Sophia Adriana de Bruijn. Sophia kwam uit een Zuid-Hollands geslacht dat gedurende de Franse overheersing het aanzien had verloren. Pieter en Sophia woonden op de Kloveniersburgwal, nabij de Oudemanshuispoort. Het echtpaar bleef kinderloos, was niet onbemiddeld en zeer reislustig. Elk jaar trok men erop uit en heel Europa werd bereisd.
Lopez Suasso verzamelde tijdens deze reizen veel, zoals munten en hij was de schrijver van het Gevelstenenboek van Amsterdamse huizen, dat in 1871 uitkwam.

Na het overlijden van haar man op 21 september 1877 liet Sophia grote meubelstukken overbrengen naar een pand op de Joden Herengracht 43 (Nieuwe Herengracht). Dat pand stond al jaren leeg en had de bestemming om na de dood van Sophia een hofje te worden voor acht vrouwen boven de 50 jaar, van alle kerkelijke gezindten met maximaal één Rooms Katholieke vrouw.
Met name de grote meubels die erheen werden gebracht kwamen uit een pand in Broek in Waterland, dat ze ook had verkregen. Een groot deel van deze inboedel werd gedurende een periode van drie jaar stukje bij beetje naar Amsterdam gebracht. De grote stukken gingen naar de Nieuwe Herengracht, de kleinere zaken naar de Kloveniersburgwal.
Toen Sophia op 4 maart 1890 overleed had ze in haar testament bepaald dat haar uitgebreide verzamelingen – op enkele legaten na – vervielen aan de Stad Amsterdam. De kostbaarheden mochten niet worden verkocht maar moesten publiekelijk te bezichtigen zijn als in een museum, onder de naam Sophia Augusta Stichting. Deze collectie was de aanleiding tot het stichten van het Stedelijk Museum, dat op 14 september 1895 geopend werd.

bron:
elsevier,
gevelreclames.nl,
beeldbank Amsterdam

laatst bijgewerkt
26 september 2019