Joodse Raad – Zuigelingenzorg

Op Camperstraat 17 staat de Kweekschool voor Vroedvrouwen. Het gebouw werd in 1897 gebouwd ter vervanging van de veel te kleine school op de Prinsengracht nabij de Leidsestraat. Het gebouw is ontworpen door architect Van Lokhorst. Het heeft deels twee deels drie bouwlagen en een binnenplaats. De hoofdingang is in de Camperstraat en het gebouw heeft gotische ornamenten. In 1911 en 1918 werd het gebouw aan de achterzijde uitgebreid en in 1988 is het gebouw tot appartementen verbouwd.

In de oorlog werd een deel van het gebouw toegewezen aan de Joodse Raad die er hun zuigelingenzorg vestigde. De rest van het gebouw functioneerde door als kraamkliniek.
Met het toewijzen van het gebouw werd het rookgordijn dat de bezetter opwierp, gerenommeerde plaatsen in de stad gebruiken waarmee de achterdocht rond de deportaties kon worden weggenomen, nader bevestigd.
Verder stond de kweekschool middenin een wijk waar veel Joden woonden, dit gebouw mede voor de zuigelingenzorg laten gebruiken door de Joodse Raad was daarom een logische keuze.

laatst bijgewerkt:
13 september 2019