Joubertstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Joubertstraat, hoek Ben Viljoenstraat. Op Joubertstraat 10 de zaak van W. Schaap in vis, zuurwaren en comestibles; deze hoek is gesloopt in 1994-1995. Architect: Wieger Bruin. september 1933. 5293FO002573.

De Joubertstraat is een straat in de Transvaalbuurt tussen de Reitzstraat en het Afrikanerplein.

Joubertstraat – markt
In deze straat was tijdens de bezetting een van de Joodse markten gevestigd, aangewezen door de bezetter. De markt werd op de voormalige speeltuin gevestigd.

Joubertstraat 2 – kleuterschool Trenshut
Voor kinderen van 3 tot 4½ jaar was er in 1943 een kleuterschool met speeltuin gevestigd op dit adres op de hoek met de President Brandstraat. Inschrijven kon men zich bij de directrice, R. Heertjes – Blok. Waarschijnlijk was deze kleuterschool een dependance van de Trenshut bij de Nieuwmarkt.

Joubertstraat 4 – Oskar Poppert
Het verkoopbureau van  was in 1940 in handen van Oskar Poppert (Amsterdam, – Haifa, ), die op dit adres woonde bij zijn ouders; Joseph Poppert (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Selma Herrmann (St. Wendel, – Auschwitz, ).

Joubertstraat 4-1 – gezin Aandagt – Hilversum
Vrouwtje Hilversum (Amersfoort, – Sobibor, ) en Meijer Aandagt (Amsterdam, – Amsterdam, ) vierden op dit adres hun 20-jarig huwelijk in juli 1936. Zij hadden acht kinderen; Israël (Amsterdam, – Auschwitz, ), Branca (Amsterdam, – Auschwitz, ), Rachel (Amsterdam, – Sobibor, ), Louis (Amsterdam, – Auschwitz, ), Eliazer (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Hartog (Amsterdam, – Sobibor, ). In het begin van de oorlog woonde het gezin op de Sint Antoniesbreestraat 30-2.

Joubertstraat 15 – Joodse school
Dit was de laatste door de nazi’s aangewezen Joodse School. Joodse kinderen die eerder op een van de andere scholen hadden gezeten, waarvan het leerlingenaantal door deportaties en in het gunstigste geval door onderduik steeds verder terugliep, werden op deze school geplaatst.

Joubertstraat 21-1 – Nathan Breemer
Op 11 mei 1932 overleed hier de 22-jarige Nathan Breemer (Amsterdam, 24 maart 1910). Nathan werd op de Joodse begraafplaats in Diemen begraven.

 

 

bron:
Nathan Breemer, Stadsarchief Amsterdam, Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4474.
Nathan Breemer, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-05-1932, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 19-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874777:mpeg21:p007.
Aandagt – Hilversum, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 16-07-1936, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 19-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582073:mpeg21:p00004.
KLEUTERSCHOOL „TRENSHUT”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 21-05-1943, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 19-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318370:mpeg21:p001.
Markt, Voorloopige lijst van Joodsche Zaken. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 06-08-1943, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 19-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318381:mpeg21:p002.
Oskar Poppert (Oscar Poppert), Tikvath-Israel = De hoop van Israël. Geraadpleegd op Delpher op 19-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005619026:00001.
Poppert, De joodsche wachter. Geraadpleegd op Delpher op 19-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005448034:00001.

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Joubertstraat, hoek Ben Viljoenstraat. Op Joubertstraat 10 de zaak van W. Schaap in vis, zuurwaren en comestibles; deze hoek is gesloopt in 1994-1995. Architect: Wieger Bruin. september 1933. 5293FO002573.
Poppert, De joodsche wachter. Geraadpleegd op Delpher op 19-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005448034:00001.

gepubliceerd:
19 april 2023

laatst bijgewerkt:
19 april 2023