Kamp Schoorl

indexkampschoorlIn Schoorl lag aan de Oorsprongweg 1 Kamp Schoorl. In de oorlog werd dit door de Duitsers gebruikt als doorgangskamp, net zoals Westerbork.
In 1939 werd dit kamp als legerkamp in gebruik genomen, maar al snel nadat de bezetting van Nederland begonnen was, kreeg het zijn nieuwe bestemming. Voor Amsterdam had dit kamp een extra betekenis, omdat de 425 Joodse mannen en jongens, die bij de 1e razzia (22 en 23 februari 1941) waren opgepakt, via dit kamp naar Mauthausen gestuurd werden. Vanuit dit kamp werden in totaal 649 Joden naar Buchenwald en van daaruit naar Mauthausen getransporteerd. Van deze 649 mensen overleefden er maar twee de oorlog.
De tweede grote groep Joodse gevangenen in dit kamp kwam op 11 juni 1941, dat waren de Joodse mannen uit voormalig Werkdorp Wieringermeer, die hier geïnterneerd werden.

kampschoorl1Naast Joodse gevangen hebben ook anderen in dit kamp gezeten:
maart 1941 200 jonge mannen uit Sommelsdijk wegens belediging van het Duitse leger;
mei 1941 300 Nederlandse luchtmachtofficieren;
juni 1941 100 antirevolutionairen en
juni 1941 600 communisten.
In oktober 1941 werd het kamp gesloten. Het was te klein en lag strategisch niet goed (te dicht bij de kust). Ook de infrastructuur (geen spoorlijn) was niet optimaal. Na de oorlog werd het kamp weer gebruikt, nu voor NSB’ers en collaborateurs. Het kamp is afgebroken, op de plaats van het kamp ligt nu bezoekerscentrum “Het Zandspoor” van Staatsbosbeheer. Via deze link een fotoreportage van dit kamp.

Het naast Kamp Schoorl gelegen Doopsgezind Broederschapshuis, geopend in juli 1932, werd bij besluit van 21 januari 1939 aangewezen als een van de 25 locaties waar Duits-Joodse vluchtelingen werden opgevangen.

 

bron:
aanvulling 11 juni 1941 “Monument bij kamp Schoorl”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-02-1991. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860427:mpeg21:a0081
“DOOPSG. BROEDERSCHAPSHUIS TE SCHOORL.”. “Algemeen Handelsblad“. Amsterdam, 03-07-1932. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010967739:mpeg21:a0246.

gepubliceerd:
30 april 2016

laatst bijgewerkt:
7 september 2023