Land van Beloftensteeg (Duvelshoek)

Land van Beloftensteeg 2-4, gezien richting Reguliersbreestraat. foto Eck, J. van (Jacobus, 1873-1946). 1917. Collectie Stadsarchief Amsterdam Beeldbank Collectie J. van Eck: foto’s. A01634000476

De Land van Beloftensteeg is een steeg in een stukje Amsterdam dat niet meer bestaat, de Duvelshoek. Deze verzameling sloppen en stegen was gesitueerd waar nu Theater Tuschinski gevestigd is.

Land van Beloftensteeg – de heer Bos
De Duvelshoek stond bekend als een buurt waar geteisem woonde. Het bericht in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 28 september 1889 verhaalt over de insluiping bij een bewoner van de Nieuwe Herengracht:
In den nacht van Zondag op Maandag is door het opschuiven van een raam een persoon gedrongen in de woning van den heer Tas, op de Nieuwe Heerengracht te Amsterdam, en heeft een groote party zilveren lepels en vorken ontvreemd. Door de politie zijn vele dier lepels en vorken bij opkoopers in beslag genomen, die verklaarden den verkooper te kunnen herkennen. Woensdagmiddag trachtte zekere Bos bij den goudsmid van der Sluis, op den Zeedijk, eenige der ontvreemde vorken ten verkoop aan te bieden, doch spoedig zag Bos dat de zaak mis zou loopen, snelde den winkel uit, nagezet door v. d. S., die Bos liet aanhouden. Aan het bureau aan het J. D. Meijerplein verklaarde Bos, de lepels en vorken te hebben gevonden bij een man, die aan den Zeeburgerdijk te slapen lag. Bos is evenwel reeds herkend door een goudsmid op den Korten Nieuwendijk, bij wien hij Zondag zilveren lepels had verkocht, die aldaar door de politie in beslag zijn genomen. Ook op den Singel, in een huis van koop met recht van weder-inkoop, heeft hij voorwerpen verkocht. Adriaan Bos, wonende Land van Beloftensteeg, is Donderdag naar de cel gebracht.

Land van Beloftensteeg 5 – Smederij T. H. van Ees
In juli 1883 kreeg T. H. van Ees (Utrecht, 29 april 1842) toestemming van B & W om hier een smederij te beginnen (zie uithangbord foto).

Land van Beloftensteeg 13-15 – logement “De Gouden Leeuw”
Logement “De Gouden Leeuw” was in deze steeg gevestigd. Deze zaak kwam in het nieuws omdat op 31 maart 1912 de toenmalige uitbater J. L. Zeits (Amsterdam, 16 juli 1854) de 18-jarige kleinzoon van zijn echtgenoot, C. J. Th. (Thomas) Selbach, met een Zweeds broodmes in de maagstreek had gestoken. Zeits ging daarvoor de gevangenis in.

Land van Beloftensteeg – Logement “Het Rode Anker”
Logement “Het Rode Anker” was in deze steeg gevestigd.

Het einde van de Land van Beloftensteeg
In februari 1907 verscheen in Het nieuws van den Dag het eerste bericht over het te bouwen (Tuschinski) theater:

Een Kinomatografen-Theater
Er bestaan plannen om in de Reguliersbreestraat alhier een schouwburg voor kinematografische voorstellingen te bouwen. Daartoe zal het complex huizen ter grootte van ongeveer 500 vierk. M., grenzende aan Reguliersbreestraat, Schapensteeg en Land van Beloftensteeg worden geamoveerd, waarna op het vrijkomende terrein het nieuwe theater zal worden opgebouwd. Het perceel Reguliersbreestraat no. 34 thans bewoond door den Heer Determeijer, vormt de entree, daarachter zal zich een zaai van 30 bij 12 meter bevinden, waarboven een galerij met loges. Een reeks van nooduitgangen zal gemaakt worden zoowel in de Schapensteeg als in de Land van Beloftesteeg, Het bouwplan is bereids in principe door autoriteiten van brandweer en bouwtoezicht goedgekeurd. Men hoopt in Augustus of September den nieuwen schouwburg te kunnen openen. Het gebouw zal ruimte bieden voor ruim 800 bezoekers.
Het theater werd uiteindelijk op 28 oktober 1921 geopend.

 

bron:
“LAATSTE BERICHTEN. De Bakkerswet.”. “Haagsche courant“. ‘s-Gravenhage, 24-05-1912. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000140922:mpeg21:a0072
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant“. Nijmegen, 03-04-1912, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRANM02:000016158:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1853 – 1863 J L Zeits
“Stadsnieuws. Officiëele Kennisgeving.”. “Het nieuws van den dag : kleine courant“. Amsterdam, 31-07-1883. Geraadpleegd op Delpher op 24-08-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010065053:mpeg21:a0005
“ALLERLEI.”. “Provinciale Drentsche en Asser courant“. Assen, 28-09-1889, Geraadpleegd op Delpher op 24-08-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000102507:mpeg21:p003
“Een Kinomatografen-Theater.”. “Het nieuws van den dag : kleine courant“. Amsterdam, 19-02-1907. Geraadpleegd op Delpher op 24-08-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010164207:mpeg21:a0147
Stadsarchief Amsterdam, overgenomen delen, T H van Ees

illustratie:
Land van Beloftensteeg 2-4, gezien richting Reguliersbreestraat. foto Eck, J. van (Jacobus, 1873-1946). 1917. Collectie Stadsarchief Amsterdam Beeldbank Collectie J. van Eck: foto’s. A01634000476

gepubliceerd:
22 augustus 2017

laatst bijgewerkt:
23 september 2021