Le-Ezrath Ha-Jeled

Joodse sociale instellingen zoals Le-Ezrath Ha-Jeled (het kind ter hulpe), de Bergstichting, de Rudelsheimstichting, het Nederlands Israelitisch Meisjesweeshuis, de Vereniging Megadle Jethomim en de Joodse Zee- en Boskolonie (Jozeboko) zijn in 1950 gefuseerd. De uitvoerende organisatie werd Le-Ezrath Ha-Jeled. Vanaf het begin van de jaren zeventig werd er tussen de gefuseerde organisaties en het Joods Maatschappelijk Werk samengewerkt en op 22 oktober 1981 fuseerden ook zij.

In november jl. heeft Koningin Juliana het Joods kinderhuis aan de Mirandalaan in Amsterdam geopend. De jongste inwoonster, de zesjarige Avivai Kalotai bood de Koningin bloemen aan.

Voor de voogdijvereniging Le-Ezrath Ha-Jeled opende Koningin Juliana een nieuw Joods kinderhuis op maandag 15 november 1965 voor 54 kinderen. Het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor opname in dit huis daalde echter steeds verder en in 1982 werd dit kinderhuis opgeheven. Het kinderhuis, dat gevestigd was aan de De Mirandalaan 46 (nu afgebroken) in Amsterdam werd ontworpen door de Joodse architect Leon Hijman Paul Waterman (1911-1988).

 

bron:
onderzoeksgids oorlogsgetroffenen WOII,
nederlands architectuurinstituut,
5726: het jaar der pijnlijke uitnodigingen. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-09-1966, p. 18. Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873970:mpeg21:p018.

illustratie:
5726: het jaar der pijnlijke uitnodigingen. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-09-1966, p. 18. Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873970:mpeg21:p018

gepubliceerd:
24 april 2016

laatst bijgewerkt:
11 maart 2023