Leprozengracht

De Mozes en Aäronkerk gezien over de Leprozengracht, het huidige Waterlooplein. Ca. 1865. Stadsarchief Amsterdam collectie Frits Knuf 010018000163

De Leprozengracht is gedempt in 1882 en vormde daarna, samen met de toen eveneens gedempte Houtgracht, een deel van het Waterlooplein. De straathandelaren die hun handel dreven in de omgeving van de Jodenbreestraat moesten hun nering toen verplaatsen naar deze nieuwe locatie. Ze zagen er geen heil in. Ze vonden het plein te winderig en dachten dat de klanten daar niet zouden komen.

Leprozengracht 4 – Meubelmaker Sammes
J. J. Sammes vestigde zijn meubelmakerij op dit adres in juli 1876. De nabijheid van de diamantindustrie is eveneens aan zijn advertentie af te lezen, hij is ook gespecialiseerd om daar benodigdheden voor te maken. Waarschijnlijk was dit Joseph Jacob Sammes (Amsterdam, 13 juni 1823).

Leprozengracht 8 – Abraham Grünberg
Abraham Grünberg (Amsterdam, 21 oktober 1849) adverteerde in 1883 en meldde dat hij nog enkele dag- en avonduren beschikbaar had voor het geven van privaatonderwijs. Abraham was godsdienstonderwijzer en gehuwd met Naatje Kosman (Den Haag, 14 maart 1845). Ze hadden twee kinderen, George (Amsterdam, 23 juni 1880 – onbekend, 1 augustus 1943) en Geertruida (Amsterdam, 4 mei 1881 – Auschwitz, 28 september 1942).

Leprozengracht 13 – Michel Schrijver
Michel Schrijver (Amsterdam, 3 april 1865) was secretaris van de Vereniging Hulp voor Minvermoogenden Weezen, en woonde op dit adres. In 1879 plaatste hij een advertentie in het NIW aangezien er in het Jongensweeshuis plaats was voor twee wezen. De heer Schrijver was van beroep makelaar in assurantiën en hij verhuisde in april 1882 naar de Amstel 314 (hoek Achtergracht).

Leprozengracht 13 – Restauratie Van der Hoek
Nadat Schrijver verhuisd was vestigde zich op dit adres een restaurant, dat onder de naam “Restauratie Van der Hoek” vanaf juli 1882 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad adverteerde.

Leprozengracht 20 – behangerij Grewel
Hijman Sander Grewel (Amsterdam, 5 juni 1821) had rond 1873 op dit adres zijn behangerij. In maart 1875 werd de zaak verhuisd naar de Gelderschekade. Hijman was gehuwd met Vogeltje van der Tong (Amsterdam, 19 september 1819).

Leprozengracht 23 – Ricardo’s leesinrichting
Ricardo’s leesinrichting was hier gevestigd in 1880. Er werd door hen een advertentie geplaatst aangezien er ergens ruimte was voor twee kostgangers. Bij Ricardo kon men de brief achterlaten wilde men in aanmerking komen.

Leprozengracht 30 – Boterhal
Op dit adres was in 1882 de Israëlitische Boterhal gevestigd van Van Saxen & Co.

Leprozengracht 35 – H. J. Levee
In 1878 stelde H. J. Levee zich beschikbaar voor het geven van godsdienstonderwijs aan de Israëlitische jeugd.

Leprozengracht 38 – café-restaurant
W. Horowitz plaatste een advertentie in 1883 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Hij beval hij het koosjere café-restaurant minzaam bij het publiek aan.

Leprozengracht 112 – H. B. Perel
Advertenties om hulp aan, zoals in dit geval, wezen, zijn advertenties die zeer veelvuldig in de krant voorkwamen. In deze advertentie uit 1867 is het bovendien bijzonder dat hier functionarissen van diverse geloofsrichtingen samen de oproep doen. Verder woonde op dit adres de hof-pedicure van Zijne Majesteit de Koning. Het betrof hier Koning Willem III, die van 1849 – 1890 regeerde.
Henri Baruch Perel werd in Brussel geboren op 2 december 1822. Hij staat in het archief geregistreerd als likdoornsnijder. Hij was gehuwd met Sara (1822) en zij kregen drie kinderen:
David Henri (Amsterdam, 5 februari 1842),
Salomon (Amsterdam, 17 augustus 1847) en
Abraham (Amsterdam, 17 juli 1849).

Leprozengracht hoek Amstelplein
Op deze hoek was een koffijhuis gevestigd, een café dus. Het interessante aan deze advertentie is dat een van de uitbaters Tobias Bamberg was, wat in dit geval een van de goochelaars uit de Bamberg-familie zou kunnen zijn. Hij wordt verder hier beschreven.

Leprozengracht hoek Lange Houtstraat  – Duijts.
S. B. Duits was tailleur – kleermaker – en vestigde zijn zaak hier in 1875. Hij was tot die tijd gevestigd in de Zanddwarsstraat.

 

bron:
“Advertentie Perel”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-10-1867. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871562:mpeg21:a0005
“Advertentie koffijhuis”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-11-1867. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871567:mpeg21:a0014
“Familiebericht Grewel”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-09-1873. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872858:mpeg21:a0015
“Advertentie Grewel”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-03-1875. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872936:mpeg21:a0015
“Advertentie Duits”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 08-10-1875. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872294:mpeg21:a0010
“Advertentie Sammes”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-07-1876. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872333:mpeg21:a0010
“Advertentie Levee”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-07-1878. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871967:mpeg21:a0010
“Advertentie Schrijver”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-12-1879. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860673:mpeg21:a0014|
“Advertentie Ricardo’s”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-12-1880. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860724:mpeg21:a0022
“Advertentie Saxen”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 24-03-1882. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860855:mpeg21:a0014
“Advertentie Schrijver”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-04-1882. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860859:mpeg21:a0015
“Advertentie Van der Hoek”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 14-07-1882. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860870:mpeg21:a0015
“Advertentie Grünberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 30-03-1883. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860907:mpeg21:a0009
“Advertentie Horowitz”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 25-05-1883. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860915:mpeg21:a0021
Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1851 – 1853, Perel

Illustratie:
“Advertentie Perel”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-10-1867. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871562:mpeg21:a0005
“Advertentie koffijhuis”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 22-11-1867. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871567:mpeg21:a0014
“Advertentie Sammes”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 07-07-1876. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872333:mpeg21:a0010

gepubliceerd:
16 december 2016

Laatst bijgewerkt:
27 maart 2021