Liebman Leger

Liebman Leger werd op 28 mei 1883 in Amsterdam geboren als zoon van Samuel Leger en Schoontje Roos. Liebman werd diamantsnijder en trouwde in Zaandam met Vogeltje Polak op 21 juli 1915. Vogeltje werd geboren op 10 mei 1888 in Amsterdam als dochter van Mozes Polak uit Bolsward en Rachel Kloot uit Amsterdam.

Het echtpaar kreeg vier kinderen. Jeanette, naaister Rachel (Amsterdam, 7 februari 1917 – Auschwitz, 31 januari 1944), kantoorbediende Dora (Amsterdam, 31 augustus 1924 – Auschwitz, 30 september 1942) en Samuel Mozes (Amsterdam, 2 april 1927 – Auschwitz, 28 februari 1943). Aan het begin van de oorlog woonde het gezin op de Kraaipanstraat 671hoog.
Het hele gezin, op Jeanette na, wordt in de oorlog in Auschwitz vermoord. Liebman en Vogeltje op 29 oktober 1942. Jeanette duikt onder en overleeft de oorlog. Na de oorlog gaat Jeanette naar het Britse mandaatgebied Palestina, trouwt daar en sticht een gezin. Ze praat zelden over de oorlog, het was te emotioneel voor haar om erover te vertellen.

Herinneringen
Betty van Essen-Kok herinnert zich Dora nog toen zij op de Van Detschool zat. “Dora Leger zat bij mij in de klas op de Joodse Huishoudschool in het Hortusplantsoen, de Van Detschool. Zij was uit een vroom Joodse familie en in die tijd woonde zij op de Rechtboomsloot en vaak liepen wij samen die kant op omdat ik aan de overkant van het IJ woonde. Zij was heel geestig en kon dingen zeggen zoals, als je ’t in de krant glooft lees je het niet.”

bron:
genlias,
geneanet,
joodsmonument.nl

laatst bijgewerkt:
31 maart 2020