Louis Keyzer

algemeenhandelsbladoudLouis Keyzer werd op 20 maart 1807 in Zwolle geboren en was de zoon van Samuel Levie Keyzer en Hilletje Keyzer. Hij stamde uit een Joodse familie die waarschijnlijk in de 18e eeuw vanuit Amsterdam naar Zwolle was getrokken. Louis trouwde op 30 september 1838 met Rachel Lippman en kreeg met haar een zoon en 4 dochters. Louis overleed op jonge leeftijd in april 1857.

Louis studeerde in 1828 rechten in Utrecht en promoveerde op 30 juni 1832. Hij vestigde zich in Amsterdam en bouwde als advocaat en procureur een zeer grote praktijk op.
Hij had een goed contact met de Joodse advocaat en publicist S. P. Lipman.
Lipman werkte sinds 1833 mee aan het Algemeen Handelsblad. Het Handelsblad was in die dagen het grootste en meest winstgevende dagblad van Nederland.

Vóór 1839 trad Keyzer al toe tot de redactie van deze krant. Tussen 1830 en 1839 was hij tevens correspondent voor The Times en af en toe voor de Leipziger Allgemeine Zeitung.
Oprichter en hoofdredacteur J. W. van der Biesen kwam in de vroege zomer van 1845 in conflict met de eigenaren van de krant en raakte overspannen. Louis nam het hoofdredacteurschap waar. Het conflict van Van der Biesen draaide om de politieke koers van Het Handelsblad.
Van der Biesen overleed in juli 1845 en het touwtrekken om de politieke richting van de krant begon. Snel na haar man overleed de weduwe van Van der Biesen en daarna werd de helft van het eigendom van de krant geveild voor de toen gigantische som van ƒ 260.000,–. Een combinatie van Joodse financiers werd mede-eigenaar van de krant en Louis werd benoemd tot hoofdredacteur. Louis zorgde voor een liberaler koers van het Handelsblad.
Na 1850 werd het Handelsblad een van de steunpilaren van de constitutionele partij, de partij van de aanhangers van Thorbecke en de bondgenoot van de Vrijzinnige Kiezers-vereniging.
Keyzer zorgde voor een aantal belangrijke verbeteringen bij de krant, zoals de uitbreiding van de nieuws- en berichtendienst door het gebruik van telegrafie.
Naast zijn werk bij het Handelsblad speelde Keyzer maatschappelijk een belangrijke rol. Hij was commissionair van de Maatschappij ter Verzekering tegen Zeeschade, behartigde de belangen van het comité voor Spaansche Fondsenhouders in Nederland en was mededirecteur en oprichter van de Credietvereeniging van 1853. Verder was hij bestuurslid van “Tot Nut en Beschaving”, de tegenpool van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen waar tot 1855 Joden geen lid van mochten worden. Keyzer wordt de eerste respectabele moderne journalist genoemd en hij zorgde ervoor dat het Handelsblad een principieel liberale koers insloeg.
Louis Keyzer overleed in april 1857, zijn weduwe hertrouwde in 1858 met Alexander Mendel.

algemeenhandelsbladAlgemeen Handelsblad
Het eerste nummer van het Algemeen Handelsblad verscheen op 5 januari 1828. Vanaf 1830 verscheen het blad dagelijks en was daarmee de eerste dagelijks verschijnende Nederlandse krant. De eerste jaren zat de krant in het hoekpand op de Nieuwezijdsvoorburgwal en de Paleisstraat.
In 1851 volgde de fusie met de Nieuwe Amsterdamse Courant. In 1900 ging het zo goed met de krant, een nieuwe huisvesting was nodig. Er werden panden gesloopt en de nieuwbouw van architect Eduard Cuypers kon in 1903 (foto midden) betrokken worden.

Vanaf 1931 was D. J. von Balluseck hoofdredacteur, een grote tegenstander van het toen opkomende nationaalsocialisme. Dat was tegen de zin van directeur Alexander Heldring en Von Balluseck werd op 1 januari 1938 uit zijn functie ontheven. Toen Heldring in september 1938 overleed kreeg Von Balluseck zijn functie terug.
nrc20121117In de oorlog stelde de krant zich in eerste instantie tegen elke Duitse inmenging op. Het aantal abonnees steeg daardoor tot 60.000. Dit wekte irritatie op bij de bezetter en op 5 juli 1941 viel de Sicherheitspolizei het gebouw binnen. Von Balluseck was een van de arrestanten en wilde de krant blijven bestaan dan moest hij, de onderdirecteur en alle Joodse personeelsleden worden ontslagen en de bezetter plantte een aantal stromannen op belangrijke posities.
Een van de ontslagen redacteuren was Philip Mechanicus.
Na de oorlog mocht, na de perszuivering, de krant weer verschijnen op 1 september 1945. In 1960 fuseerde de krant met de Nieuwe Rotterdamse Courant en op 1 oktober 1970 kwam de eerste editie van NRC Handelsblad uit. De redactie zat in Rotterdam, de oude locatie in Amsterdam stond op de nominatie om gesloopt te worden maar werd van de sloop gered doordat het op 3 maart 1978 gekraakt werd.
Eind 2012 is de redactie van het NRC weer terug in Amsterdam en heeft een pand aan het Rokin (foto onder, november 2012), betrokken – hemelsbreed zo’n 200 meter van de oude locatie.

bron:
historici.nl,
J H von Santen,
wikipedia

illustraties:
© Joodsamsterdam

laatst bijgewerkt:
15 september 2019