Meijer Sluijser

meijersluijserMeijer Sluijser werd in Amsterdam op 9 september 1901 geboren als zoon van Mozes Meijer en Sara Verdooner. Zijn vader was diamantslijper en het gezin was socialistisch georiënteerd. Meijer trouwde drie keer. De eerste keer met Henriette Blog en met haar kreeg hij een zoon en een dochter. Henriëtte overleed in 1958. Een jaar daarna trouwde hij met Selma van IJssel. Selma overleed in 1962. In 1966 trouwde hij met Mia Klorn. Meijer overleed in Bussum op 26 januari 1973.

Meijer groeide op in een socialistisch gezin en zelf bleef hij zijn leven lang een socialist. Na verschillende baantjes werd hij tolk bij internationale socialistische bijeenkomsten. In 1919 werd hij lid van de SDAP.
In 1926 sloot hij zich aan bij de socialistische VARA en in 1929 werd hij redacteur bij het sociaaldemocratische dagblad Het Volk.
Meijer was fel gekant tegen alle vormen van dictatuur, of het nu van links of rechts kwam. In 1933, bij het aan de macht komen van de nazi’s in Duitsland, keerde hij zich tegen dat regime.
Toen de nazi’s ons land binnenvielen in 1940 lukte het Meijer om met zijn gezin naar Engeland te ontkomen. Hij klom daar op binnen de regeringsvoorlichtingsdienst tot chef van de radioluisterdienst. Meijer was daar de geestelijk vader van Radio Oranje. Radio Oranje was een Nederlandstalig programma dat door de BBC werd uitgezonden en de Nederlandse bevolking op de hoogte moest houden van de ontwikkelingen in de oorlog.
in 1944 kwam Meijer terug naar het inmiddels bevrijde zuiden van Nederland. Hij werd een van de oprichters van het Vrije Volk en becommentarieerde het nieuws en had een column in De Groene Amsterdammer. in 1951 werd hij hoofd Actie en Propaganda op het secretariaat van de PvdA.
Vanaf 1950 tot zijn dood schreef Meijer boeken die vooral gingen over het Joodse verleden van Amsterdam. Deze boeken zijn nu de standaard wanneer het gaat over de Joodse sfeer in het Amsterdam van voor de oorlog.
Een aantal van deze boeken zijn gratis te downloaden in de Joodse bibliotheek van Crescas.

bron:
wikipedia,
mokums.nl,
iisg.nl.

laatst bijgewerkt:
15 september 2019