Michael Mendes

Michael Mendes was een belangrijk filantroop. Hij schonk voor 1913 ƒ 300.000 aan de Clarastichting in Zandvoort, zodat deze stichting opgericht kon worden. Michael was bankier bij Bank Mendes, Gans & Co. Wat is er bekend?

Julius Gans (1863 – 1928) richtte in 1883 zijn makelaarskantoor Gans & Co. op en dit bedrijf handelde voornamelijk in effecten, wissels en coupons. Op 23 mei 1889 trad Isaac Alfred Mendes (17 juni 1860) toe als partner bij dit kantoor, nadat ze op 1 mei een vennootschap waren aangegaan. De naam van het bedrijf veranderd in Mendes, Gans & Co.
Isaac Alfred Mendes woonde in die periode op de Keizersgracht 739 en was de oudste zoon van de filantroop Michael Mendes en Henriëtta Clara Cahn.

Vader Michael werd in Amsterdam geboren op 7 december 1832 en hij was lid van de Portugees-Israëlitische Gemeenschap. Moeder Henriëtte werd in Amsterdam geboren op 27 februari 1829. Ze was lid van de Nederlands Israëlitische gemeenschap, de kinderen van Michael en Henriëtte werden Portugees Israëlitisch opgevoed. Naast Isaac Alfred was dat de op 14 september 1862 geboren Jules Eduard. Jules Eduard werd schilder en tekenaar. Hij was lid van Arti & Amicitia te Amsterdam en exposeerde verschillende malen. Zijn oeuvre werd vooral gevormd door figuren en landschappen met figuren. Hij overleed op 27 januari 1920 in zijn toenmalige woonplaats Soestdijk. Isaac Mendes vluchtte in 1940 naar Zuid-Frankrijk. Hij overleed daar in armoede.

De bank
In 1911 verkreeg men een banklicentie en verlegde men de activiteiten naar het bankwezen, daarnaast werden beleggingsportefeuilles van welgestelde Nederlanders door het bedrijf belegd. Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde het bedrijf naar de Herengracht 619. De bank is hier nog steeds gevestigd en is onderdeel van de ING groep.

 

 

bron:
www.jodeninnederland.nl, lemma Michael Mendes (geraadpleegd 5 maart 2017)
www.wikipedia.nl, lemma Bank Mendes Gans
www.amsterdamsegrachtenhuizen.info, lemma Mendes, Gans & Co (geraadpleegd 6 oktober 2017)
“Advertentie”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 02-05-1889. Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010145383:mpeg21:a0037
stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1853 – 1863
“Advertentie”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 01-05-1889. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010145381:mpeg21:a0022
“uw probleem ook het onze”. “Trouw”. Onbekend, 30-07-1973. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010825504:mpeg21:a0133
“Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 28-01-1920. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010654077:mpeg21:a0119

illustratie:
“Advertentie”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 01-05-1889. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010145381:mpeg21:a0022
“Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 28-01-1920. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010654077:mpeg21:a0119

laatst bijgewerkt:
26 september 2019