Molukkenstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Molukkenstraat 3, 5, 7 en hoger (links, v.l.n.r.) Gezien vanaf de Zeeburgerdijk in de richting van het Javaplein. Rechts Café moderne op Zeeburgerdijk 122, 15 november 1932. 010009009527

De Indische buurt werd in het begin van de vorige eeuw een buurt waar zo’n 600 Joodse gezinnen hun thuis vonden. Dat leidde tot een Joodse infrastructuur. De Molukkenstraat vormde een belangrijk deel van het Joodse leven. De Molukkenstraat loopt tussen de Zeeburgerdijk en de Archimedesstraat.

Molukkenstraat 86 – W. Swalef
W. Swalef was een van de ondertekenaar van een advertentie in 1928 waarin geloofsgenoten gevraagd werd om een herstellende zieke huisvader financieel te ondersteunen.

Molukkenstraat 89 – synagoge
Hier was de synagoge van Rechouwous gevestigd.

Molukkenstraat 90 – gezin Coe
Abraham Coe (Amsterdam, – Midden-Europa, ) werd in 1925 gekozen tot secretaris van Rechouwous. Volgens de gezinskaart was hij op dat moment slager. Hij verhuisde later naar Utrecht, en is dan metaalbewerker. Abraham was gehuwd met Marianna Brilleslijper (Amsterdam, – Auschwitz, ) en zij hadden twee kinderen; Isaac Louis (Jacques) (Amsterdam, – Midden-Europa, ) en Theresia Elisabeth (Utrecht, – Auschwitz, ). In Utrecht woonde het gezin op de Leistraat 22.

Molukkenstraat 93 – J. Leeser
J. Leeser probeerde in 1928 het initiatief te nemen voor de oprichting voor een vereniging voor Joodse jongens en meisjes van 17 – 18 jaar te nemen. Hij schreef:
‘De behoefte aan ontspanningsgelegenheid wordt in Amsterdam (of liever gezegd in geheel Nederland) met den dag grooter. Wel ontwikkelt zich het vereenigingsleven snel, echter het vereenigingsleven voor onze jonge jongens en meisjes is zeer schraal. En daarom is het noodzakelijk, om hierin verandering te brengen. Veel te veel Joodsche jongens en meisjes van 17 – 18 jaar gaan bij niet-Joodsche vereenigingen. Moet hierin geen verandering komen? Ouders! ziet toe met wie Uw kinderen omgang hebben. Voedt hen op tot Joden en Jodinnen, want zij blijven U daarvoor dankbaar! Dames en heeren, die er iets voor voelen, om zoodanigen club op te richten, schrijven onverwijld een briefkaart aan den heer J. Leeser, Molukkenstraat 93, Amsterdam’.

Molukkenstraat 93 – Leeser’s boekhandel
In een advertentie uit blijkt dat J. Leeser hier een boekhandel had.

Molukkenstraat 93 – secretariaat Toneelafdeling Rechouwous
In 1930 was de heer J. Leeser verantwoordelijk voor dit secretariaat.

Molukkenstraat 93 – Hoofddepot
Het hoofddepot Amsterdam van de Eerste Friesche Koek- en Beschuitfabriek (ORT) was in 1930 op dit adres gevestigd.

 

 

bron:
“Advertentie Swalef”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1928/05/18 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 31-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000579063:mpeg21:p00012
R. Schravendeel, De Joodse Indische Buurt, p.2 (de heer Coe)
Stadsarchief Amsterdam, Coe, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 270
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Coe (geraadpleegd 31 augustus 2020)
“leeser”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1928/07/13 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 31-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858026:mpeg21:p006
“Stadsnieuws, secretariaat.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1930/02/14 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 31-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578059:mpeg21:p00006
“Advertentie koekfabriek”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1930/03/07 00:00:00, p. 15. Geraadpleegd op Delpher op 31-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874406:mpeg21:p015

illustratie:
gegevens zie pagina Rechouwous
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Molukkenstraat 3, 5, 7 en hoger (links, v.l.n.r.) Gezien vanaf de Zeeburgerdijk in de richting van het Javaplein. Rechts Café moderne op Zeeburgerdijk 122, 15 november 1932. 010009009527

laatst bijgewerkt:
29 oktober 2020