Montefiore

amstel97
© joodsamsterdam.nl

De weldadigheids-vereniging Montefiore in Amsterdam werd in 1886 opgericht en richtte zich op weduwen en wezen van alle gezindten. De organisatie was vernoemd naar de “Joodse held” Sir Moses Montefiore en op verschillende plaatsen in Europa, en ook in Nederland, bestonden soortgelijke organisaties.
De organisaties kwamen doorgaans wel vanuit de Joodse wereld, waar tsedaka / tsedoke een van de beginselen is. Tsedaka is gebod om te geven aan behoeftigen.

Maar het doel van de Montefiore-organisaties kon verschillen. In Rotterdam bestond een “Montefiore-vereeniging” en die organisatie had ten doel de Joodse vluchtelingen te helpen. Zij kwamen voornamelijk uit Oost-Europa en hadden onderdak nodig wanneer ze onderweg waren naar Amerika.
De Amsterdamse weldadigheids-vereniging verleende geldelijke hulp aan weduwen die van alles ontbloot waren of aan wezen beneden de 18 jaar ten behoeve van een opname in een gesticht of voor de opvoeding.
Ook kon de hulp in natura worden gegeven, dan betrof het eten voor weduwen die veel kinderen hadden.
De laatste vermelding van deze organisatie dateert van 1957.
montefiore3

In Amsterdam zamelde de vereniging op velerlei manieren geld in. Amsterdammers in goede doen werden gevraagd rechtstreeks te schenken, er werden collectes gehouden en ook werden er verkopen e.d. georganiseerd. In maart 1891 is er een vermelding, de verkoop/tentoonstelling van meubelen ten bate van deze vereniging met een entree van 25 cent, een behoorlijk bedrag in die tijd.
De vereniging heeft haar kantoor op verschillende plaatsen in de stad gehad, in het begin van de vorige eeuw was ze een lange tijd gevestigd op de Amstel 97. In de annonce is overigens naast dit adres de samenstelling van het bestuur te lezen, waaruit de Joodse achtergrond van de organisatie blijkt.

Moses Haim Montefiore (Livorno, Italië, 24 oktober 1784 – Ramsgate, Engeland, 28 juli 1885) was een Brits bankier en filantroop. Hij wijdde zijn leven aan het verlichten van het lot van Joden in de wereld en met name Palestina.

Zijn correspondentie met de Britse consul Charles Henry Churchill in Damascus in 1841-42 als president van de Board of Deputies of British Jews, de voornaamste vertegenwoordiging van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië, wordt gezien als een van de vormende elementen van het Zionisme en de eerste stap op weg naar de stichting van de moderne staat Israël. Zie verder wikipedia.

montefiore

montefiore2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron:
wikipedia, lemma Moses Montefiore
Verenigingen voor armenzorg en armoedpreventie in de negentiende eeuw, Weldadigheids-vereeniging “Montefiore” (geraadpleegd 1 feb 2015)

Illustratie:
foto Amstel 97, 31 jan 2015
collecte: De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 19 november 1888
veiling: Het nieuws van den dag : kleine courant, 30 maart 1891
adres en bestuur: Algemeen Handelsblad, 6 december 1918.

gepubliceerd:
1 februari 2015

laatst bijgewerkt:
21 maart 2021