Mozes Nabarro

Mozes Nabarro werd op 4 maart 1856 in Amsterdam geboren en zette en keten op van zaken in onder andere chocolade in de stad. Rond 1914 had hij negen zaken. De zaken van Nabarro waren zeer bekend in de stad en worden zelfs in de herinering gebracht door Meijer Sluijser, die schreef:

Vaders woordenstroom is nu een zondvloed. Veertig dagen en veertig nachten achtereen stroomt het water uit de hemel. Bij Nabarro wijst hij op de uitstalkast de lekkernijen aan, die ze voor een schimmetje geld te koop aanbieden. Rijke stukken voor een kwartje. Nogablokken voor vijf centen, suikeren kussenballetjes en in het wit en in het bruin, kaneel hompen en grote staven amandelpers.
Zegt moeder: ‘Kunsjt om de kinderen het water in de mand te laten lopen.

Ter gelegenheid van de opening van deze zaak, in maart 1914, verscheen in het NIW het volgende stuk: ‘Door de alom bekende firma M. Nabarro wordt a.s. Zaterdagavond in perceel Zeedijk 101 hare achtste winkel geopend. De gewoonte wil nu eenmaal dat wij, ter gelegenheid van de opening van nieuwe zaken, een woord van aanbeveling voor deze schrijven. Wij vragen ons echter af, of een aanbeveling voor de firma M. Nabarro nog noodig is? Wij overdrijven toch niet, wanneer wij beweren, dat de firma Nabarro reeds sedert een reeks van jaren het overgroote deel van het snoepgrage Amsterdam van hare artikelen in Chocolade, Suikerwerken enz. voorziet en zullen er dan ook zeer weinigen onder groot en klein zijn, die nog nimmer van genoemde firma betrokken hebben. Het succes van de firma Nabarro ligt uitsluitend in haar verkoopsysteem. Onder alle omstandigheden werd en wordt het devies „goede waar voor weinig geld” hooggehouden en houden we ons er dan ook van overtuigd, dat de firma Nabarro in hare nieuwe zaak eveneens op een uitgebreide clientèle zal kunnen rekenen. Veel succes zij haar toegewenscht! Op den avond van de opening ontvangt ieder kooper van minstens 25 cts. een bus poedercacao cadeau.’

Mozes was gehuwd met Sara Klerekoper (Amsterdam, 25 mei 1858 – Amsterdam, 27 maart 1926). Mozes is ook diamantsnijder geweest en was chazzan (voorzanger).  Mozes en Sara kregen negen kinderen;
Isaac (Amsterdam, 15 februari 1880 – Amsterdam, 18 januari 1882),
Schoontje (Amsterdam, 8 maart 1881 – Tröbitz, 9 mei 1945). Schoontje werd herbegraven op Muiderberg op 14 juni 1949.  In 1907 werkte ze in een van de zaken van haar vader.
Salomon (Amsterdam, 19 september 1882 – Auschwitz, 22 oktober 1942),
Isidore (Amsterdam, 23 december 1883 – Amsterdam, 1 februari 1885),
David (Amsterdam, 2 oktober 1884 – voor 8 oktober 1884),
Rebecca (Amsterdam, 7 oktober 1885 – Sobibor, 4 juni 1943),
Meijer (Amsterdam, 19 november 1886 – Sobibor, 9 juli 1943),
Jesaia (Amsterdam, 4 januari 1888 – Regba, 1972). Jesaia stond ook bekend als Jack. Toen hij 15 jaar oud was verhuisde hij naar Engeland en reisde twee jaar daarna, rond 1905, naar de Verenigde Staten. Daar woonde hij tot 1919. Hij kwam terug naar Nederland waar hij korte tijd woonde en trouwde met Carolina Bernardina Sjouwerman (Amsterdam, 28 maart 1894 – Regba, 1972). Op 18 december 1919 kwamen Jesaia met zijn vrouw aan op Ellis Island met het schip ‘De Rotterdam’. Op de passagierslijst staat dan, dat zij geen immigranten zijn; Jesaia had in de veertien jaar dat hij al in de VS woonde al een verblijfsvergunning gekregen. In 1954 maakte het echtpaar met hun kinderen alijah (emigreerde) naar Israël.
Herman (Amsterdam, 4 maart 1889 – 1889).

bron:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 05-06-1914. Geraadpleegd op Delpher op 04-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859516:mpeg21:a0004
stamboom via http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/humo_/F1990/I5598/ (geraadpleegd 4 augustus 2019).
Meyer Sluyser, Er groeit gras in de Weesperstraat, (Amsterdam 1962) 109
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Nabarro, M. – 04-03-1856 – 5422-1044-3380
“Reclames van de Administratie.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-03-1914. Geraadpleegd op Delpher op 04-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860301:mpeg21:a0062

illustratie:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 05-06-1914. Geraadpleegd op Delpher op 04-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859516:mpeg21:a0004

laatst bijgewerkt:
27 september 2019