Nicolaas Maesstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Kransberg, Doriann. Maesstraat, Nicolaas (na nr.) 116. Gezien naar kruising Jacob Obrechtstraat met rechts zijgevel van pand nr. 73, achteraan is de Banstraat. mei 1988. 010122008719

Veel van de woningen uit deze straat stammen van na 1906. Tot dat jaar was tussen deze straat en de Pieter de Hoochstraat de Koninklijke Waskaarsenfabriek gevestigd. Na sluiting en sloop van dit bedrijf werd in 1907 begonnen met de bebouwing. Het stratenpatroon stamt uit 1902, gebaseerd op ontwerpen van Cuypers uit 1891.

Nicolaas Maesstraat 3 – familie Elte
Op dit adres woonde, al in 1936, de familie Elte. Henriëtte was pianolerares en adverteerde veelvuldig in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Greta Elte ging in maart 1936 op dit adres wonen en zij was costumière. Een japon laten maken kostte bij haar ƒ 4,50. Van dit gezin werd Joachim Elte (Den Helder, 10 december 1893) in Bergen-Belsen vermoord op 28 februari 1945.

Nicolaas Maesstraat 24-boven – familie Emmering
Arnold Emmering was, tot hij van deze school moest verdwijnen, leerling van het Vossius.

Nicolaas Maesstraat 34 – J. M. A. Ter Beek
J. M. A. Ter Beek was in november 1906 contactpersoon voor Vennootschap Nederland, een levensverzekeringsmaatschappij. Het was voor deze straat de eerste advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

in 1938 woonde Jacob Rabbie (ook) op dit adres en hij zette zich in voor vluchtelingen. In het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 9 december 1938 stond:

Nicolaas Maesstraat 36 – Dr. S. J. Philips
Dr. S. J. Philips was in 1912 secretaris van het Fonds Marcus Gerrit Tabak, een organisatie voor wezen van het Nederlands Israëlitische Jongensweeshuis en het Nederlands Israëlitische meisjesweeshuis. In 1917 was Dr. S. J. Philips een van de mensen die zich inzette voor Joods godsdienstonderwijs in Amsterdam Zuid.

Nicolaas Maesstraat 37 – B. L. Paerl
Tandarts B. L. Paërl betrok dit pand met een praktijk in 1937 en hij had ook een praktijk in Nieuwer Amstel. Barend Lion Paërl werd in Amsterdam geboren op 6 mei 1890. Hij was gehuwd met Mietje Hijmans (Amsterdam, 13 juli 1889 – Sobibor, 23 juli 1943) en hij had een zoon Lion Barend (Amsterdam, 19 mei 1917 – onbekend, 31 maart 1944) en een dochter Anna Philine (Amsterdam, 8 november 1920). In 1942 woonde het gezin op de Deurloostraat 52hs. Barend werd in Sobibor vermoord op 23 juli 1943. Anna overleefde de oorlog.
In het begin van de oorlog bleef Barend spreekuur houden voor Joodse patiënten.

Nicolaas Maesstraat 46 – familie Van Dijk
Tijdens de oorlog woonde hier de familie Van Dijk. Dit gezin had Rachel van Gelderen – Frank en Renee van Gelderen in de onderduik.

Nicolaas Maesstraat 57 – Van Creveld
De heer A. van Creveld was secretaris van de Vereniging tot Nut van de Israëlieten in Nederland en woonde op dit adres in 1931.

Nicolaas Maesstraat 69 – tandarts Henri Bolle
Op dit adres konden ziekenfondspatiënten terecht voor tandheelkundige hulp. Een kies trekken kostte in 1922 ƒ 1,–, een vulling 1,50 en een gebit ƒ 40,–. Henri Bolle (Amsterdam, 29 januari 1899 – Amsterdam, 3 maart 1955) was gehuwd met Marie Rosalie Kerremans (Thisselt, 9 november 1899 – Amsterdam, 11 mei 1989).

Nicolaas Maesstraat 79hs – tandarts Waagenaar
Karel E. Waagenaar was tandarts en had in 1931 een praktijk op de Middenweg 105 en op dit adres. Joseph Barent (Amsterdam, 17 december 1934) en Bernard Chaim (Amsterdam, 22 maart 1936), de zoons van de tandarts werd in Auschwitz vermoord op 28 januari 1944

Nicolaas Maesstraat 80 – familie Braunberger
Maurits Braunberger en Netty Susan trouwden in 1927 en gingen hier wonen.  Maurits was leraar lichamelijke oefening aan de Herman Elteschool op de Nieuwe Achtergracht.

Nicolaas Maesstraat 81 – S. Wijnberg
Familie Wijnberg woonde al in 1936 op dit adres.  S. Wijnberg was contactpersoon voor de Schoolvereeniging der Joodsche HBS.

Nicolaas Maesstraat 88 – makelaar Roodenburg & Zn.
I. M. Roodenburg & Zn was een makelaarsbedrijf dat op dit adres in 1933 was gevestigd. Eind maart van dat jaar ging het kantoor naar de Sarphatistraat.

Nicolaas Maesstraat 132 – Nachtveiligheidsdienst
In 1924 werd deze nachtveiligheidsdienst opgericht en dit nieuwe bedrijf, een soort van beveiligingsdienst, was op dit adres gevestigd.

Nicolaas Maesstraat 145 – Joodsche Zee en Boschkolonie Wijk aan Zee
Het kantoor van deze organisatie, doorgaans Jozeboko genoemd, werd in 1929 naar dit adres verplaatst. Dit was het adres van mej. Hijmans. Pauline Hijmans werd op 19 februari 1886 in Gorinchem geboren en woonde op tweehoog, rond de oorlog woonde zij op de Uiterwaardenstraat 288-2. Zij was toen gehuwd met Mozes Nordheim (Amsterdam, 12 juni 1878 – Sobibor, 16 juli 1943). Pauline werd ook op 16 juli 1943 in Sobibor vermoord.

 

bron:
Museumkwartier op wikipedia (geraadpleegd 1 april 2017)
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-11-1906. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871759:mpeg21:a0015
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 29-11-1912. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860234:mpeg21:a0007
“Joodsch Godsdienst-Onderwijs in Amsterdam-Zuid.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 06-07-1917. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860513:mpeg21:a0049
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 18-08-1922. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874066:mpeg21:a0019
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-02-1924. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872466:mpeg21:a0052
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-02-1929. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858071:mpeg21:a0030
“Familiebericht Braunberger”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-09-1927. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010857988:mpeg21:a0087
“Advertentie Van Creveld”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 23-01-1931. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858653:mpeg21:a0087
“Advertentie Waagenaar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-11-1931. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874728:mpeg21:a0027
“Advertentie Roodenburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-03-1933. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874821:mpeg21:a0022
“Advertentie Elte”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-04-1936. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871402:mpeg21:a0032
“DE SCHOOLVEREENINGING DER JOODSCHE H.B.S.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-04-1936. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871404:mpeg21:a0086
“Advertentie Greta Elte”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 27-03-1936. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871401:mpeg21:a0037
“MEDEDELINGEN VAM DE ADMINDTRATIE VOOR DE VLUCHTELINGEN”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-12-1938. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874653:mpeg21:a0104
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-11-1939. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874596:mpeg21:a0046
stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Barend Lion Paërl
www.joodsmonument.nl, lemma’s familie Paerl.
Stadsarchief Amsterdam, Henri Bolle, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 90

Illustratie:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-11-1906. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871759:mpeg21:a0015
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 29-11-1912. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860234:mpeg21:a0007
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 01-02-1924. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872466:mpeg21:a0052
“Advertentie Elte”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 03-04-1936. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871402:mpeg21:a0032
“DE SCHOOLVEREENINGING DER JOODSCHE H.B.S.”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 17-04-1936. Geraadpleegd op Delpher op 02-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871404:mpeg21:a0086
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Kransberg, Doriann. Maesstraat, Nicolaas (na nr.) 116. Gezien naar kruising Jacob Obrechtstraat met rechts zijgevel van pand nr. 73, achteraan is de Banstraat. mei 1988. 010122008719

gepubliceerd:
1 april 2017

laatst bijgewerkt:
24 februari 2021