Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam februari 2017

Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de www.joodserfgoedrotterdam.nl.
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links
Deze site plaatst geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum Alef en Mokum Resj (Rotterdam).
Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden is bijeen gebracht op de boekenpagina.
Contact

Alleen per mail

deze maand en de Geschiedenisonlineprijs

We hebben de Top 5 niet gehaald van de geschiedenisonlineprijs, maar zijn 15e geworden. In totaal stemden 316 mensen op ons. Al de mensen die op ons stemden willen we hier heel erg voor danken. Een aantal van de stemmers heeft een commentaar achtergelaten en deze commentaren staan nu hier.
Verder zijn er voor zowel de Amsterdamse als de Rotterdamse site nieuwe verhalen bijgekomen. Voor Rotterdam onder andere over een tot nu toe nog niet bekend bedrijf dat uiteindelijk een grote speler werd op de markt voor (jute) zakken en het verhaal over Nathan Koekoek. Voor de Amsterdamse site onder andere het verhaal over vakbondsman Isaac Arbeid, verschillende scholen en de Stichting Joodse Verplaatste Personen, die na de oorlog veel hulp bood en daar onder andere het Rosenthal May Zusterhuis voor gebruikte. Verder zijn van dit huis ook de mensen op het daar nog aanwezige presentiebord uitgezocht.
Op beide sites zijn de ‘kaarten’ uitgebreid. Ooit gezien dat u ook op die manier door de verhalen kunt navigeren? Mooi om soms de samenhang op die manier te zien.

Komende maand wordt in Rotterdam een digitale wandeling ten doop gehouden. De wandeling is ontwikkeld met de geweldige hulp van Fenna IJtsma en op het platform van izitravel geplaatst. Het is de derde wandeling in Rotterdam die digitaal beschikbaar is, maar de eerste die via de app van izitravel op uw smartphone te lopen is. Onderweg krijgt u de verhalen, met foto’s en filmpjes op de plekken waar ze zich afspeelden. Bij het ten-doop-houden lopen deelnemers van de voorgaande tocht door Rotterdam die ik voor Crescas mocht organiseren mee, mocht u belangstelling hebben (het is op een zondagmiddag), mailt u dan. Er zijn nog 4 plaatsen over en ik geef de details na uw mail.

Joodserfgoed Rotterdam
4 feb – Martin Friedmann was musicus en maakte musicals. Voor de oorlog vestigde hij zich in Amsterdam. 9  feb – Hadassa Herschberg kwam pas ‘laat’ in de kampen terecht en overleefde met haar vader, moeder en broertje de kampen.

11 feb – Benni Cohen’s Jute Mij was gevestigd aan de Eenhoornstraat.

11 feb – Nathan Koekoek was filmoperateur in het City-theater. Hij overleefde met zijn gezin de oorlog en zag het theater vernietigd worden tijdens het bombardement op Rotterdam.

Joods Amsterdam
4 feb – Martin Friedmann was musicus en maakte musicals. Voor de oorlog vestigde hij zich in Amsterdam.

7 feb – Isaac Arbeid was vakbondsman.  Zijn verhaal staat hier.

9 feb – School 1e klasse 96 stond aan de Sparrenweg.  Het werd een Joodse school in de oorlog en er is meer te vertellen over twee van de leerlingen.

10 feb – De Kempenaerschool stond aan de Cliffordstraat en het gebouw werd in de oorlog een van de Joodse scholen.

17 feb – een verhaal over antisemitisme in de Indische buurt in de jaren twintig.

18 feb – In het Rosenthal-May zusterhuis hangt een presentiebord. Wie zijn de mensen die er op genoemd zijn?

18 feb – Er waren zeker 13 Joodse werkkampen in en rond Amsterdam.

20 feb – Het is weer zo’n bijna verdwijnend spoor en toch was het te achterhalen, het naambordje van Otto G van Embden op de Prins Hendrikkade.

20 feb – De Stichting Joodse Verplaatste Personen gebruikte na de oorlog onder andere het Rosenthal May Zusterhuis als opvang.

21 feb – Een van de mensen die door de stichting werden geholpen was Szloma Ruda.