Onderlangs

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Onderlangs 1925. Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven. 5293FO003464

Onderlangs is een straat aan de oostrand van Betondorp. De straat werd in de jaren twintig van de vorige eeuw aangelegd.

Onderlangs 12-2 – gezusters Klein
In het begin van de oorlog woonden hier de drie gezusters Klein, te weten: Jetje (Veendam, – Sobibor, ), onderwijzeres Femia (Enschede, – Sobibor, ) en onderwijzeres Emma (Enschede, – Sobibor, ).

Onderlangs 22boven  – Mozes en Rachel Schelvis
Hier woonden in het begin van de oorlog Mozes Schelvis (Amsterdam, – Auschwitz, ) en zijn vrouw Rachel Rokkestikker (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Onderlangs 52hs – gezin Stodel
Aan het beging van de oorlog woonde hier het gezin Stodel, bestaande uit Abraham Stodel (Amsterdam, 19 oktober 1906 – Amsterdam, 2 mei 1978), Betje Stodel – Piller (Amsterdam, – Sobibor, ) en hun zoon Samuel (Amsterdam, 24 april 1934 – Woerden, 4 april 2007). Abraham en Samuel overleefden de oorlog.
Betje werd op 4 juni 1943 in Westerbork ingeschreven en werd gehuisvest in Barak 67, een strafbarak. De kaart van de Joodsche Raad stelt verder dat haar man in Westerbork werkzaam was. Betje ging op 8 juni 1943 op transport naar Sobibor. Van Abraham is er ook een registratiekaart van Kamp Vught. Hij was te werk gesteld in Werkkamp Moerdijk en werkkamp Reisen. Toen Betje gedeporteerd werd naar Sobibor, zat Abraham in Werkkamp Moerdijk.

Onderlangs 67 – kapper Jacob Sweyd
Deze Joodse kapper was in juli 1942 een van de kappers waar de Joodse clientèle zich mocht laten knippen. Jacob Sweyd (Sweijd) werd op 19 februari 1889 in Amsterdam geboren. Hij was gehuwd met Sara Elisabeth Bak (Amsterdam, – Amsterdam, ) en zij hadden een dochter Esther. Jacob overleed in Amsterdam op

Onderlangs 83boven – gezin De Vries
Het gezin De Vries bestond uit conducteur David (Amsterdam, – Auschwitz, ), zijn echtgenote Sara de Vries (Lexmond, – Auschwitz, ) en hun dochter kapster Dina (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Gerrit Mozes (Amsterdam, 31 augustus 1915).

 

bron:
Sweyd, Het Joodsche weekblad; uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam, jrg 2, 1942, no 14, 10-07-1942. Geraadpleegd op Delpher op 21-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:020995014:00001.
Jacob Sweijd, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 797.
Betje Piller, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 634.
Abraham Stodel, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 784.
Betje Stodel – Piller, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130381303 (Betje STODEL PILLER).
Abraham Stodel, Kamp Vught, Arolsen Archives, 411137 (ABRAHAM STODEL).
Abraham Stodel, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives. 130381292 (Abraham STODEL).
David de Vries, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 884.
Gerrit Mozes de Vries, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 884.

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Onderlangs 1925. Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven. 5293FO003464.

gepubliceerd:
22 augustus 2022

laatst bijgewerkt:
22 augustus 2022