Portugese Armenschool

Op 1 mei 1814 werd door een aantal notabelen uit de Sefardische gemeenschap in Amsterdam de Portugese Armenschool opgericht in een van de gebouwtjes rond de Portugese Synagoge. De school was bedoeld voor kinderen van de behoeftige leden van de Portugese gemeente en het onderwijs was kostenloos. De leerlingen kregen les in profane vakken en na 1820 ook in religieuze vakken na een overeenkomst met Ets Haim.

In het lesprogramma stonden de vakken Nederlands, Portugees, Hebreeuws, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, staatskunde, muziek- en zangonderricht. De onderwijzer Mozes Cohen Belinfante schreef, speciaal voor deze instelling, in 1816 twee lesboekjes: Elementos de soletrar da lingua Portugueza, Lições de Leitura Portugueza para uso de escola dos probes dos Israelitas Portuguezes en Amsterdam.

In 1816 werd de school bezocht door 116 jongens en 60 meisjes en in 1818 kreeg de school een eigen gebouw in de Nieuwe Kerkstraat. Daar was plaats voor 300 leerlingen.

In 1871 werd de school opgeheven en met een subsidie van de toen vrijgekomen gelden is de Portugese Israëlietische Godsdienstschool in de Nieuwe Kerkstraat opgericht.

 

 

 

bron:
Oprichting Armenschool; Lydia Hagoort, Samuel Sarphati, van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer (Amsterdam 2012) 33, 34, 37.
Stadsarchief Amsterdam, 334 Archief van de Portugees-Israëlietische gemeente, beschrijving van het archief, https://archief.amsterdam/inventarissen/details/334 (geraadpleegd 26 juli 2023).

gepubliceerd:
23 juli 2023

laatst bijgewerkt:
23 juli 2023